Alej na hrázi Nové řeky

Mimořádně cenné stromořadí 88 mohutných dubů letních na hrázi umělého vodního toku


Alej Sokolí hnízdo

Krajinářsky a dendrologicky nesmírně zajímavá skupina mohutných památných stromů poblíž Nových Hradů (Jihočeský kraj)


Alej V Lipkách

Malebné, zcela přímé stromořadí severozápadně od Telče


Arboretum Javořice

Ukázka dřevin rostoucích v Jihlavských vrších na louce u Velkého pařezitého rybníka


Arboretum Křtiny

Cenná sbírka dřevin s ukázkami různých rostlinných společenstev v lese a na lukách v těsné blízkosti Moravského krasu


Arboretum Řícmanice

Cenná studijní sbírka dřevin


Arboretum Vysoké Chvojno

Rozlehlý, volně přístupný přírodně krajinářský park


Babyka u Suchdola

Mohutný strom nad Pustým žlebem v Moravském krasu


Björnsonův sad v Brně

Park z padesátých let 20. století oživl po zdařilé rekonstrukci r. 2014.


Borovice u Pekla

Statný, nádherný strom, jehož hledání může být poněkud dobrodružné, zejména pro badatele neznalé místního terénu


Buk dvoják u Nelepče

Zajímavý strom mezi Nelepčí a Předklášteřím


Buk u Chvalatic

Starý strom na křižovatce lesních pěšin


Buk u Rudice

Nádherný strom u cesty jižně od obce


Buk u Tetčic

Mohutný jedinec je ozdobou lesa na Bučíně jihozápadně od Brna


Buk v Babickém lese

Mohutný zřícený strom severně od Kanic v Moravském krasu


Buky a žulové balvany u Terezína

Půvabná krajinářská scenérie na hlavním evropském rozvodí v České Kanadě


Buky na Vlčím kopci

Mohutné stromy poblíž malebného zámečku


Buky u Bílovic

Památný strom poblíž pomníku J. Zenkera (druhý buk již spadl)


Bystrcká lípa (Lípa U Šťávů)

Památný strom uprostřed staré zástavby Bystrce, městské části Brna


Bzdinka

Malebná skupina dubů, rybníček a také chatová osada západně od Dobříše


Červený buk v zámecké zahradě

Památný strom v Lomnici u Tišnova


Dolnověstonické duby

Překrásné stromy nad starým ramenem Dyje pod Pálavou


Douglaska a smrky v Rakoveckém údolí

Mohutné stromy při modré turistické značce mezi Rakoveckým údolím a Bukovinkou


Douglaska pod Babím lomem

Mohutný strom na křižovatce lesních cest poblíž Kuřimi


Douglaska tisolistá u samoty Pouště

Mohutný strom se skrývá v lesním porostu