Ořešák černý v zámeckém parku v Kvasicích

Vzácný strom získal národní i evropské ocenění


Palouk U Buku, studánka U Buku, Tomečkova studánka a pomník Jana Doležala

Hezký palouk se studánkami a pomníkem při silnici mezi Brnem a Vranovem, východiště na výlety


Památné stromy u hradu Bítova

Čtyři zajímavé exempláře můžete vidět, pokud se vydáte nejen na hrad, ale i do jeho okolí


Park na Kraví hoře v Brně

Místo pro odpočinek na vrcholu poblíž hvězdárny a planetária


Pernštejnský tis

Památný strom pod známým hradem


Planá hrušeň u Bílovic nad Svitavou

Zajímavý exemplář plané hrušně v pozoruhodné obci


Platan na Kampě

Mohutný strom v severní části parku


Platan u sv. Anny

Mohutný strom, ozdoba prvního nádvoří brněnské nemocnice


Platan v Brně na ulici Veveří

Mohutný strom, kterého si běžní chodci nevšímají


Platan v zahradě Kinských v Praze

Mohutný strom střeží vstup do krajinářsky cenného parku na svazích Petřína


Pláž Pitrizza a park v Liscia di Vacca

Báječné koupání a luxusní, po architektonické stránce zdařilá krajinářská kompozice


Pomník a dub Emy Destinnové

Mohutný strom a pomník umělkyně světoznámého jména


První buk

Mohutný strom v lese u Deblína


Salmovy lípy

Památné stromy na hřbitově ve Sloupu v Moravském krasu


Sekvojovec obrovský na Chabaních

Objemem kmene jde patrně o nejmohutnější strom svého druhu v Evropě.


Skřipelská alej

Krásné stromořadí mezi vesnicemi Osov a Skřipel na Berounsku


Skupina buků pod Babím lomem

Na rozcestí u Lelekovic roste početná skupina statných stromů


Skupina douglasek "Jubileum"

Neobyčejně rozsáhlá, přírodovědně a historicky cenná skupina mohutných stromů u Předklášteří


Skupina douglasek tisolistých nad třešťskou hájenkou

Mohutné cizokrajné stromy budí obdiv a respekt


Skupina lip na Bosonožském náměstí v Brně

Památné stromy v okrajové městské části


Skupina lip v klášteře Porta coeli

Krásné stromy při vjezdu do areálu


Skupina lip v Úsuší

Na horním okraji malé vsi stojí skupina stromů, v jejichž stínu lze příjemně odpočívat


Skupina šesti smrků pod Chocholou

Šest mohutných smrků v jižní části Moravského krasu na oblíbené turistické stezce.


Smrk u jeskyně Výpustek

Obrovitý, samostatně stojící strom - veterán s bizarními větvemi a odhadovaným věkem více než 200 let.


Smrk U Obrázku na Miroslavi (nad Dolní Lipovou)

Ojedinělý exemplář památného stromu při stezce z Dolní Lipové na Šerák.