Dub letní v Rakoveckém údolí

Krásný strom při cestě blízko Údolí bledulí


Dub letní v Suchomastech

Pěkný exemplář nedaleko pomníku spisovatele Františka Cajthamla-Liberté


Dub na Kohoutovické Babě

Velmi hezký exemplář při staré cestě z Kohoutovic do Žebětína (dnes mezi brněnskými městskými částmi)


Dubové stromořadí jihovýchodně od Jezdovic

Nádherné a dlouhé aleje jsou nepřehlédnutelým prvkem krajiny u Jezdovic a u Třeště


Dub pod Landštejnem

Mohutný exemplář na křižovatce silnic pod hradem


Dub sedmi bratří

Statný veterán u Karlštejna, ozdoba nejstarší turistické trasy v Česku


Dub svatebčanů v Terezině údolí

Mohutný strom na okraji louky můžete obdivovat na naučné stezce u Nových Hradů


Dub u hradu Veveří

Velmi hezký exemplář u horní brány hradu


Dub u Junácké louky

Statný exemplář při žluté turistické značce na levém břehu Brněnské přehrady


Dub u Litně

Mohutný strom u silnice mezi Litní a Nesvačily


Dub u Plavného rybníka

Mohutný strom na hrázi u malebné vodní plochy


Dub u Smraďavky

Mohutný strom na okraji lesa


Duby u Bulhar

Dva krásné solitéry na louce u řeky Dyje


Duby v Osově

Čtyři nádherné stromy v centru obce


Duby v podzámčí

Mimořádně nádherné, krásně rostlé stromy na rozhraní louky a lesa v Moravském Krumlově


Dub Za Střelnicí

Mohutný strom u Moravských Knínic


Fořtův smrk v Dlouhé dolině nad Horní Lipovou

Neobyčejně vysoký exemplář, památný strom


Haugwitzova alej

Nádherné stromořadí u zámku Vlčí kopec nad fenomenálním údolím řeky Oslavy


Hrušeň u Zouharova závrtu

Jeden z nejmohutnějších ovocných stromů v Moravském krasu


Chrám Tří Grácií

Krásná stavba v Lednicko-valtickém areálu se sousoším tří bohyní a s bizarní borovicí


Jasanová alej v Kvasicích

Dlouhé stromořadí na levém břehu Moravy při staré cestě ve směru k Tlumačovu


Jasan ztepilý v Dolní Lipové

Mohutný památný strom při stezce z Dolní Lipové na Šerák


Javor klen v Lomnici

Krásný jedinec skrytý mezi zámkem a ostatními stromy


Javorová alej u Lísku

Krásná skupina několika stromů u polní cesty


Jedle na úbočí Großer Falkensteinu

Nádherný exemplář při cestě na jeden z vrcholů Bavorského lesa