Duby u Bulhar

Dva krásné solitéry na louce u řeky Dyje


Řeka Dyje se pod Pálavou kdysi klikatila v mnoha meandrech a vytvářela překrásné scenérie. Odvrácenou tváří nádherného lužního lesa byly povodně, které někdy zaplavovaly i okolní pole, ale k tomuto kraji patřily. Les byl na ně zvyklý. 

Po výstavbě vodního díla Nové Mlýny a narovnání řeky mezi Pálavou a Břeclaví přírodní idyla skončila. Meandry zůstaly zaslepeny, místo četných mokřadů se mezi vesnicemi rozkládá lužní les nebo louky. Povodně již nejsou, ale jak píšeme v hesle o Novomlýnských nádržích, problémy s krajinou vyřešeny nejsou, ba naopak. Mnohé přibyly. 

Mezi vesnicemi Bulhary a Lednicí sice Dyje teče regulovaným korytem, ale přece jen kus z bývalé krásy lužních lesů a mnoha slepých ramen zde zůstalo. V loukách zemědělští technokraté "zapomněli" pokácet některé osamocené stromy, které dnes tvoří nádherné scenérie. 

Severně od Bulhar je možno se přes most do takové krajiny vypravit. 

Asfaltová cesta dovede návštěvníka nejprve přes Dyji a pak doprava ke dvěma nádherným soliterním dubům. Severněji rostoucí exemplář je vitální, jižní strom je pravděpodobně zčásti nebo zcela uschlý. 

Stromy nejsou chráněny a tedy ani evidovány, takže o nich nejsou známy bližší údaje.

Poblíž stromů silnička překračuje protipovodňový val a směřuje do Přítluk.  
    


Umístění

GPS souřadnice

48°50'0.619"N, 16°45'10.579"E

Adresa

Bulhary 691 89

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bulhary
Nadmořská výška
162 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Rakvice (trať Brno - Břeclav). Pokud se chcete dostat blíže, pak jeďte do Břeclavi, kde navazuje autobus č. 570. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusu se jmenuje Bulhary, střed. Jezdí sem linka č. 570 Břeclav - Pavlov - Mikulov. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte do Bulhar, kde lze auto nechat ve středu vsi u obecního úřadu. Směrem na sever k Dyji je zákaz vjezdu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

 Na parkoviště u obecního úřadu se autobus nevejde. Nabízí se např. plocha na souřadnicích 48°49'46.669"N, 16°44'56.216"E v ulici jižně odtud.

Přístup pěšky

Z Rakvic, žel. zast.: jděte nejdříve na západ po zelené značce na rozhlednu Maják, odtud na jih po žluté, ale těsně před mostem přes Dyji odbočte doleva po asfaltce. Celkem asi 9 km.

Z Bulhar, od obecního úřadu: jděte na sever přes řeku a pak doprava po asfaltce. Celkem asi 800 m. 

Příjezd na kole, parkování kol

Silnička Bulhary - Přítluky je velmi vhodná pro jízdu na kole. 

Poznámky pro vozíčkáře

Silnička z Bulhar na sever k louce s popisovanými duby je dobře dostupná pro vozíčkáře. Mírné nerovnosti má most přes Dyji. Kvůli němu si raději vezměte doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu