Javorek

Vesnice na Vysočině s několika krásnými lidovými stavbami


Javorek je velmi zajímavá obec v odlehlém místě Vysočiny nedaleko Jimramova. Vede sem úzká silnice a také turistická značka. Zachovalo se tu několik zděných i roubených domů původní zástavby, které ale netvoří jeden celek. Střídají se s památkářsky necitlivou novou zástavbou podél potoka a v mírných svazích okolo něj. Jako celek působí obec uzavřeně, přestože mezi jednotlivými domky je hodně volného prostoru. Dojem svobody podtrhuje fakt, že většina parcel není ohraničena ploty. Zajímavostí je, že mnohé roubené domy nejsou vedeny v seznamu kulturních památek a naopak jedna slohově bezcenná stavba se do něj omylem dostala. 

Dům  č.p. 3 při příjezdu do vsi u silnice vpravo je samostatně stojící přízemní roubené stavení zhruba obdélného půdorysu, které představuje charakteristický příklad lidového horáckého domu komorovo-chlévového typu. Štít je krytý eternitovými šablonami. 

Dům č.p. 4 při příjezdu do vsi u silnice vlevo sloužil původně jako obecní škola. Bedněný štít je rozdělen do čtyř polí a má sbíhavé lištování. Sedlová střecha s valbičkami je doplněna o nápadné podlomenice. 

Dům č.p. 8 jižně od středu vsi je drobné zemědělské stavení s obytnými a hospodářskými prostorami  pod společnou střechou.  Obytná část je vybudována jako srub s obílenými spárami, ostatní části jsou kamenné. 

Dům č.p. 21 na západě vsi ve stráni nad rybníkem je přízemní roubené stavení s bohatě zdobenou lomenicí. Štítová stěna je rozdělena na více částí. K domu patří i hospodářská budova a dřevěná brána do dvora. 

Dům č.p. 22 je rozsáhlý barokní statek - rychta -  z 18. stol. ve stráni nad rybníkem. Je ze čtyř stran uzavřen, vyznačuje se bohatě štukově zdobenou fasádou a mansardovou střechou. Průčelí má rozděleno zaklenutým průjezdem na dvě části. 

Dům č.p. 37 na úzké parcele u rybníka je roubené stavení s náročně ztvárněnou lomenicí, sedlovou střechou s valbičkami a výraznou podlomenicí.  

Drobná roubená zvonička čtvercového půdorysu na kamenné podezdívce u plotu mezi vysokými stromy v jihozápadní části vsi je krásným dokladem umu řemeslníků. Bedněné stěny mají šikmé laťování, zastřešení má tvar jehlanu. 

Podle:

http://www.pamatkovykatalog.cz/?mode=fulltext®ion%5B0%5D=Kraj+Vyso%C4%8Dina&county%5B0%5D=%C5%BD%..., 25. 5. 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°39'0.347"N, 16°10'25.601"E

Adresa

Javorek 592 03

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Javorek
Nadmořská výška
600 m.n.m. (střed obce)
Základní číselné údaje
V obci se nachází 7 památkově chráněných objektů, z toho 6 domů a 1 zvonička.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší rozumně využitelná železniční stanice je Polička na místní trati Svitavy - Žďárec u Skutče. Ze Svitav se do Poličky dostanete celkem bez problémů, ale ze směru od Žďárce u Skutče je provoz velmi řídký. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Javorek je veřejnou dopravou velmi obtížně dostupný. Jezdí sem několik spojů z Poličky a Jimramova, jeden spoj z Nového Města na Moravě, ale většinou jen v pracovní dny. Pro turistiku je použití auta téměř nutností. 

Příjezd osobním autem, parkování

Autem můžete jet přímo do vsi a na příhodném místě, např. ve středu zástavby u obchodu zaparkovat. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz příjezd autem.  Doporučujeme účastníky zájezdu vysadit v Javorku a čekat na ně v Jimramově. Při pěším výletě lze vylézt na vyhlídkovou skálu Prosička

Přístup pěšky

Zajímavý je okružní výlet Jimramov - Prosička - Javorek - Štarkov - Nový Jimramov - Na Louži - Jimramov (asi 10 km, podle toho, kde v Jimramově necháte auto).

Příjezd na kole, parkování kol

Přes Javorek vede cyklotrasa 4339. Modrá značka přes Prosička je sjízdná jen pro horská kola a pro jezdce, kteří jsou zvyklí na časté nesjízdné úseky. 

Poznámky pro vozíčkáře

Obec je pro vozíčkáře dostupná a pohyb po komunikacích v intravilánu je bezproblémový. Ke zdolávání občasných větších stoupání doporučujeme mít s sebou doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu