Doubrava

Vesnická památková rezervace s krásně zachovalými roubenými, hrázděnými i zděnými domy typickými pro Chebsko


Komárov

Půvabná víska u Soběslavi, blatská architektura, památková rezervace


Lidová architektura v Dobré

Mimořádně vysoký počet poloroubených a zděných domů typických pro střední Šumavu


Locronan

Úchvatná kamenná vesnice na západě Bretaně


Nový Drahov

Vesnická památková rezervace s hrázděnými i zděnými usedlostmi typickými pro Chebsko