Plešné jezero

Ledovcový klenot na Šumavě


Na severovýchodním svahu nejvyšší hory Šumavy na české straně (Plechý) vyhloubil asi 1 km široký ledovec prohlubeň (kar) a navršil morénovou hráz, za níž se shromažďuje voda. Po ústupu ledovce vzniklo karové Plešné jezero, které je hluboké asi 18,3 m. Jeho vody zaujímají plochu asi 7,5 ha. 

Podrobněji o vzniku hory Plechý a jezera píšeme v hesle Plechý.

Na rozdíl od ostatních šumavských jezer je u Plešného jezera patrna mohutná moréna, která dosahuje výšky až 40 m, ledovec v ní navršil masivní žulové bloky. Kamenné moře zasahuje až 150 m pod jezero, sem ale ledovec nedosáhl. Nad jezerem se vypíná 260 m vysoká skalní stěna, která dosahuje těsně pod vrchol Plechého a která je častým cílem výletů, protože z míst nad ní se otevírají fantastické výhledy (Kučerova vyhlídka a Výhled od pomníku Adalberta Stiftera). 

Jméno hory Plechý se objevuje už dávno od 14. století. Jsou známy německé názvy Plechensteyn, Plecknsstayn, Pleckhenstein, přeloženo "lesklý kámen, lesklá skála". Kdoví, zda předlohou ke jménu byla hladina Plešného jezera nebo kameny šumavské žuly třpytící se na slunci.  

Při žluté značce přicházející k jezeru jsou nahromaděny balvany rozsáhlého kamenného moře

Na okraji jezera byla r. 1911 postavena Lucemburská chata, která se stala později majtkem Klubu českých turistů. Roku 1948 ji pro svoje potřeby zabrala armáda, přesněji řečeno Pohraniční stráž, protože Plešné jezero se ocitlo v území, kam neměli občané přístup. Vojáci měli v chatě základnu. Kontrolovali případný pohyb osob v pohraničním pásmu a zabraňovali jim v útěku z Československa do Rakouska nebo Německa. Když byly roku 1989 otevřeny hranice, ztratila Pohraniční stráž svůj význam a chata byla opuštěna, později dokonce zbořena. Roku 1999 byla opravena hráz jezera a byl jí navrácen alespoň zčásti přírodní charakter. 

Techniky zajímalo, zda a jak by bylo možné využít vodu vytékající z jezera do Jezerního potoka (ten se vlévá zprava do Vltavy). 

Již v l. 1789-91 byla utěsněna čelní moréna jezera a pak vybudována 2,5 m vysoká hráz se stavidly, která umožňovala regulovat odtok vody. Tím se výrazně posílila možnost regulace toku ve Schwarzenberském kanálu, který vede pod jezerem. Naopak v potoce nebylo tolik vody, aby na něm mohla být postavena turbina na výrobu elektrické energie. 

Značkaři Klubu českých turistů r. 1990 vyznačili trasy v území, kam dříve směli jen příslušníci Pohraniční stráže a od té doby sem proudí poměrně hodně lidí. Mnozí ale skončí po cestě od Nové Pece jen u jezera. Na vrchol Plechého nedojdou, ten je přece jen pro jednodenní výlet poněkud odlehlý.

Přechod z Nové Pece do Nového Údolí okolo Plešného jezera skoro nejvyššími partiemi Šumavy je jeden z nejhezčích turistických zážitků v Česku. Je třeba počítat s 22 i více km ostré chůze přes Dreisesselstein, být dobře připraven na změny počasí a mít dobře prostudován jízdní řád vlaků v Nové Peci a v Novém Údolí. 


Podle:

Plešné jezero – Wikipedie (wikipedia.org), 2. 11. 2023
Umístění

GPS souřadnice

48°46'39.475"N, 13°52'3.946"E

Adresa

Nová Pec 384 62

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Nová Pec
Nadmořská výška
1058 m.n.m.
Základní číselné údaje
Jezero zaujímá plochu asi 7,5 ha. Jeho největší hloubka je 18,3 m.
Kategorie chráněného území
Národní park Šumava, I. zóna

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Nová Pec. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Nové Pece se můžete dostat i autobusem, spojů ale jezdí málo. Vystupte na zastávce Nová Pec, statky. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte do Nové Pece, na parkoviště v místní části zvané Láz. Dál už se pokračovat nedá (zákaz vjezdu). 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz příjezd autem. 

Přístup pěšky

Z Nové Pece, žst.: jděte po silnicích a místních cestách po zelené značce a v místě zvané Pod Kamenným mořem odbočte na žlutou. Necelých 9 km. Cestou minete parkoviště pro auta. Odtud je to jen 6,5 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

K Plešnému jezeru vede příjezdová trasa pro kola od Schwarzenberského kanálu. Vystoupat můžete buď z místa zvaného Hučina - potok nebo od Jezerního smyku. Přes Kamenné moře je příjezd zakázán. Připravte se na někoĺik opravdu náročných stoupání. Délka příjezdové trasy z Nové Pece je asi 13 km. 

Poznámky pro vozíčkáře

K Plešnému jezeru se můžete dostat z Nové Pece podobně jako cyklisté, ale musíte mít fyzicky mimořádně dobře vybavený doprovod pro 13 km dlouhou cestu, která má místy náročná stoupání. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu