Bývalá Hálkova chata

Stála na romantickém místě na levém břehu šumavské řeky Vydry


Hálkova chata patří od roku 2001 historii. Dnes na jejím místě jen divoce  peřejemi v balvanitém korytě teče šumavská řeka a kolem bujně rostou smrkové lesy. 

Vraťme se ale do období mezi světovými válkami. Na levém břehu řeky Vydry ji z kamene vybudoval hostinský a kameník Václav Paukner. Po něm se také do II. světové války jmenovala. Po válce dostala název Hálkova a byla určena zejména pro dětskou rekreaci. Dětem se zajisté muselo u Vydry líbit. Právě v tomto místě se údolí nakrátko mírně rozšiřuje. Voda v řečišti teče mezi obřími balvany, které ve fantazii hrají všemi možnými názvy. Scenérii místa dokreslovala lávka přes Vydru. 

Chata ale vydržela jen do roku 2001, kdy z důvodu narušené statiky byla zbořena (provoz byl ukončen již roku 1990). Žádný objekt ji nenahradil, takže jediným obydleným místem zde u řeky jsou o něco níže po proudu dvě budovy Turnerovy chaty
     

Podle:

Roučka, Z. (2004): Tenkrát na Šumavě, ZR+T, str. 115

http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6131, 9. 3. 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°4'30.792"N, 13°30'39.096"E

Adresa

Srní 341 92

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vchynice-Tetov I.
Nadmořská výška
840 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chata byla postavena někdy kolem roku 1930, provoz v ní byl ukončen r. 1990, zbourána byla r. 2001.
Kategorie chráněného území
Národní park Šumava, I. zóna

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Sušice na trati Horažďovice předměstí - Klatovy.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze Sušice jeďte autobusem směr Srní - Modrava. Vystoupit můžete na těchto zastávkách. Rejštejn, Čeňkova Pila nebo Srní nebo Srní, Antýgl. Některé spoje jedou již z Prahy. V Sušici je autobusové nádraží vedle vlakového. 

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze zaparkovat buď na malém parkovišti u Čeňkovy Pily (málo místa) nebo v Srní nebo u Antýglu, kde je místa poměrně dostatek. Parkoviště na Antýglu je placené. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme parkovat na Antýglu. 

Přístup pěšky

Podél řeky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou vede pohodlná turistická stezka. Turisté obvykle jdou podél toku z Čeňkovy Pily nebo z Antýglu tam a zpět nebo cestu pěšky kombinují s dopravou na začátku nebo na konci  výletu (tam či zpět) autobusem. Spoje ovšem nejezdí příliš často a je potřeba je mít před výletem prostudované. Silnice nevede nikde podél řeky, ale balvanitý úsek objíždí přes Srní. Celý úsek Antýgl - Klostermanův most - Bývalá Hálkova chata - Turnerova chata - Čeňkova Pila měří asi 7 km a je poněkud snazší absolvovat jej z Antýglu, tedy dolů.  

Přístup ze Srní ke Klostermanovu mostu: žlutá značka asi 4 km, částečně po silnici, částečně po cestách a pěšinách. Zajímavost po cestě: vlčí výběh. 

Přístup ze Zhůří k Turnerově chatě: žlutá značka asi 3,5 km, většinou lesní cesty. 

Příjezd na kole, parkování kol

Cesta podél Vydry je sice sjízdná pro horská kola, ale je na ní ve směru od Antýglu i ve směru od Čeňkovy Pily nainstalován zákaz vjezdu. 

Poznámky pro vozíčkáře

Cestu podél Vydry lze projet na vozíčku. Průjezd hodnotíme ale jako obtížný. Doporučujeme směr shora dolů, tj. od Antýglu a velmi schopný fyzický doprovod s sebou k překonávání  překážek. a nerovností.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu