Zřícenina hradu Kuchlov

Zbytky starého sídla nad říčkou Malou Hanou


 Nad údolím říčky Malé Hané na Drahanské vrchovině se mezi Ruprechtovem a Rychtářovem se zvedá nízký ostroh, na němž stával hrad. Je jedním z památkových objektů, o kterém historici nevědí vůbec nic. Není znám dokonce ani název hradu.

Jméno Kuchlov je odvozeno od blízké místní trati, toto jméno (ale ani žádné jiné) se ve známých historických písemných materiálech nevyskytuje. Podle keramiky, která se zde našla, usuzujeme, že Kuchlov (či jak se jinak jmenoval) existoval od konce 13. století do druhé poloviny 14 století. Jen hypoteticky se můžeme domnívat, že k zázemí hradu patřil blízký Ruprechtov a možná i zaniklý Vilémov. Ruprechtov se totiž r. 1376 neuvádí jako příslušenství jiného blízkého hradu Račice (takže mohl patřit ke Kuchlovu), ale r. 1480 se uvádí jako součást panství Račice (a to Kuchlov patrně již neexistoval). 

Dispozice hradu je trojdílná. Předhradí zaujímá celou šířku padesátimetrové ostrožny. Je ale jen 21 m dlouhé. Prohlubně v terénu naznačují místa, kde byly postaveny budovy, patrně dřevěné. 

Předhradí odděluje od okolí příkop 9 m široký a 2,5 m hluboký, který je zčásti tesaný ve skále. Následuje další příkop široký tentokráte 10 m a hluboký 4,5 m, místy i více.   Za ním existovalo druhé předhradí s půdorysem tvaru pětiúhelníku a až za dalším, skromným příkopem o šířce 9 m a hloubce jen 1 m následovalo jádro hradu. 

Vedle vstupní brány do jádra stála malá budova, na niž směrem k severu navazovala další stavba. 

Jádro hradu je vymezeno až 2 m vysokými zdmi, které jsou dnes v rozvalinách. V zadní části je do skály zahlouben suterén paláce. Hrad zřejmě neměl věž, což je s předchozím textem vše, co můžeme o něm uvést. 

Na terénním stupni pod hradem se nacházejí stopy po objektu, který byl hospodářským zázemím hradu a vedle k němu cesta.  

Ke zbytkům hradu vede strmá pěšina od křižovatky asfaltových silnic v údolí.  
     

Podle:

https://www.pamatkovykatalog.cz/hrad-kuchlov-14905979, 22. 3. 2020

Hosák, L., Zemek, M. (1981): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Morava, Svoboda Praha, str. 131
    


Umístění

GPS souřadnice

49°19'43.335"N, 16°52'59.152"E

Adresa

Rychtářov
Vyškov 682 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Rychtářov
Nadmořská výška
412 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Vyškov na trati Brno - Přerov. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte busem č. 750 z Vyškova do Rychtářova a pak pokračujte pěšky. Vystupte na zastávce Vyškov, Rychtářov

Nebo jeďte busem č. 167 z Vyškova či Blanska do Ruprechtova a pak pokračujte pěšky. Vystupte na zastávce Ruprechtov. 

Příjezd osobním autem, parkování

Na všechny lesní asfaltové silnice, které vedou pod zříceninu, platí zákaz vjezdu. Auto nechte buď v Ruprechtově nebo v Rychtářově. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme účastníky akce nechat vystoupit v Ruprechtově a čekat na ně v Rychtářově. 

Přístup pěšky

Z Ruprechtova: po zelené značce do údolí Malé Hané na křižovatku s červenou a pak je nutno krátce vyšplhat k hradu. Cca 3 km většinou po lesní silnici s kopce. 

Z Rychtářova: po červené značce okolo zříceniny Hrádek na křižovatku se zelenou a pak je nutno krátce vyšplhat k hradu. Cca 3,5 km nejdříve po pěšinách, ve druhé části po silnici. 

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezd je možný po asfaltových lesních silnicích z horní části Rychtářova nebo od severozápadu z Kulířova či Krásenska nebo z Ruprechtova. Všechno doporučujeme jako velmi krásné výlety. 

Poznámky pro vozíčkáře

Na křižovatku pod hradem se dostanete například z horního konce Rychtářova (podle značení pro cyklisty směr Kuchlov, rozc.), nahoru ke zřícenině ale nikoli. Z křižovatky pod hradem ale nic ze zříceniny nezahlédnete. Pokud se pro výlet do údolí Malé Hané rozhodnete, počítejte s velkými vzdálenostmi a značnými sklony silnic, které zvládnete jen s doprovodem. 

Rady a tipy

Doporučujeme pěší výlet "od autobusu k autobusu": Ruprechtov - Kuchlov - Hrádek - Rychtářov. I s odbočkami ke zříceninám asi 6,5 km. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu