Hostěnické propadání

Začátek složité cesty Hostěnického potoka krasovým podzemím


Hostěnické propadání představuje významnou ukázku složitého putování vody krasem, i když na povrchu této složité cestě nic nenasvědčuje.

Pokud přijdete od dolního konce Hostěnic po turistické značce a míříte směrem k jeskyni Pekárna, určitě nemůžete propadání minout. Není ovšem přímo při stezce, musíte krátce odbočit vpravo z hlavní cesty.

Hostěnický potok až sem teče 5,5 km od pramene nekrasovým územím a není příliš výrazným tokem. Ba dokonce ani samo propadání není nijak opticky zajímavé ani dramatické. Za normálních okolností se voda poměrně potichu ztrácí najednou v zemi v závrtu, o němž literatura dokonce tvrdí, že vznikl uměle při těžbě v lomu.

Nicméně opravdu se jedná o klasický případ propadání. Hned na začátku vápencových hornin vody Hostěnického potoka využívají první "šikovnou" puklinu ve vápenci a stékají až o 40 m níže, přičemž se podílejí na formování podzemních krasových prostor.

Až tak jednoduché to ale není. Pokud půjdete údolíčkem dál, klidně si můžete představit, že tudy tečou vody za povodně, kdy Hostěnické propadání I. příval nezvládne. O kus dál údolí končí slepě (slepé údolí je běžně užívaný pojem z geomorfologie) malým závrtem, kde se ztrácejí povodňové vody.

A když tvrdíme, že to opravdu jednoduché není, studujte s námi nákresy naučné stezky nebo si je prohlédněte na našem webu. Dovolili jsem si je použít. Vysvětlíme hydrologickou situaci pod Hostěnicemi  a v údolí Říčky

Normální vodní stav:

Vody Říčky se do podzemí propadají postupně. První ponor je již na začátku krasových hornin u nádrže Pod Hádkem, druhým ponorem je Hádecká estavela a další ponory následují níže po směru toku. Většina z nich (vzdálenějších od prvního ponoru) za sucha či normálního stavu jako ponory nefunguje. Řečiště je totiž po většinu roku suché.  Vody Říčky v podzemí přijmou přítok Hostěnický potok, tečou ve spodním patře jeskyně Netopýrka a vyvěrají níže ve dvou vývěrech.

Vody Hostěnického potoka se v Hostěnickém propadání I. dostanou do podzemí cca o 40 m níže pod úroveň terénu, složitými cestami s rozvětvováním koryta v podzemí se stékají s vodami Říčky, protékají mj. jeskyní Netopýrka a na povrch vyvěrají ve dvou vývěrech Říčky. Zajímavé je, že za normálního vodního stavu Hádecká estavela funguje jako ponor, Hostěnické propadání I. funguje, Hostěnické propadání II. je suché a tedy i v Ochozské jeskyni je sucho a bezpečno.

Vysoký vodní stav: 

Vody Říčky se do podzemí propadají postupně, ale první ponory vodu nepojmou všechnu, Hádecká estavela už vůbec ne, a proto voda mizí do podzemí až v dalších ponorech, za velmi vysokého stavu voda protéká údolím i v povrchovém řečišti.

Vody Hostěnického potoka nepojme Hostěnické propadání I., a proto tečou o několik desítek metrů dále, do Hostěnického propadání II. To ale nezavede tuto část vod k podzemnímu soutoku s Říčkou, ale do prostor Ochozské jeskyně! Povodňové vody tečou celými jejími prostorami a částečně ji zaplaví. Pokud je ale povodeň nižší než 20 l/s, pak ještě stačí trativodní systém jeskyně a voda si podzemím najde cestu k Říčce. Při vyšších stavech vody  vytékají hlavním vchodem ven na povrch. S Říčkou se pak stékají na povrchu. Zajímavé je, že vody rozvodněného Hostěnického potoka mají takovou sílu, že obrátí směr toku vody v podzemních korytech u Hádecké estavely. Hádeckou estavelou vody vytékají z podzemí na povrch, tedy nastane obrácený stav, než je tomu za normálního vodního stavu. Koneckonců, proto onen odborný název estavela.

Na jaře je okolí Hostěnického propadání bohatě porostlé kvetoucí orsejí jarní. 


Umístění

GPS souřadnice

49°14'30.859"N, 16°45'31.471"E

Adresa

Hostěnice 664 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Hostěnice
Nadmořská výška
375 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace má rozlohu 141,4 ha. Byla vyhlášena r. 1995.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Údolí Říčky

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší "rozumnou" železniční stanicí je Brno hlavní nádraží. Odtud se dále dopravte autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Linkou busu 701 s poměrně vysokou frekvencí spojů se můžete dostat do blízkých Hostěnic. Nástupní zastávkou v Brně může být např. Brno, Úzká. Vystupte na zastávce Hostěnice, obecní úřad nebo Hostěnice, chaty (pokud autobus jede až tam)

Linka 210 má nižší frekvenci spojů a jezdí do Hostěnic z Ochozu u Brna. Vystupte na zastávce Hostěnice, chaty.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte na dolní konec Hostěnic, kde je docela hezké parkoviště dole při potoku (dolů od hlavní silnice).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkoviště na dolním konci Hostěnic mohou použít i autobusy.

Přístup pěšky

Od zastávky Hostěnice, obecní úřad jděte po žluté značce, od zastávky Hostěnice, chaty po červené značce, z parkoviště pro auta po souběhu obou značek dolů podél potoka, až najdete odbočku k propadání. Z parkoviště je to cca 250 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesta okolo Hostěnického propadání je dobře sjízdná pro kola, k samotnému krasovému útvaru se ale na kole moc dobře dojet nedá. Kola nechte raději na hlavní cestě. Pozor - žlutou značku Kamenným žlíbkem pak k příjezdu do údolí Říčky vzhledem k hodně kamenitému povrchu pro kola nedoporučujeme.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se sice dostane po cestě k blízkosti propadání, ale aniž by ho spatřil, bude se muset zklamán otočit pro nemožnost překonání posledních několika metrů. Tedy - vozíčkářům nemůžeme doporučit.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu