Zřícenina hradu Holštejn

Zbytky hradu, od něhož se odkrývá monumentální pohled na vesnici Holštejn a údolí Bílé vody


Zřícenina hradu Holštejn zaujímá ploché temeno strmé skály jižně od stejnojmenné vesnice v Moravském krasu. Spolu se zajímavými místy v okolí, přesně řečeno s jeskyní pod hradem a nedalekým ponorem Stará a Nová Rasovna patří Holštejn k vyhledávaným turistickým cílům.

Hrad vybudoval Hartman z Čeblovic, což byl syn Crha, kastelána na královském hradě Děvičkách (na Pálavě). Roku 1278 se poprvé uvádí tento muž po Holštejnu.

Pravděpodobně nejvýznamnějším majitelem hradu byl Vok I. z Holštejna, člen šlechtického rodu z Huzové, který kupuje Holštejn od Čeňka z Lipé na začátku 14. stol. Druhá větev rodu z Huzové postavila Sovinec. Vok I. z Holštejna je uveden jako svědek u řady důležitých událostí v zemi, např. r. 1342 na listině Karla IV., tehdejšího markraběte, pravděpodobně byl i ve službách zakladatele kláštera v Pustiměři Jana Volka. Byl to bohatý muž, protože si kromě Holštejna mohl dovolit vlastnit dům v Brně, tvrz v Jedovnicích, hrad Rabštejn, hrad Vartnov a tvrz Zdounky. Zemřel někdy po r. 1358.

Další zajímavou osobou byl jeho vnuk Vok III. z Holštejna. Ten se ve válkách mezi moravskými markrabaty postavil na stranu mladšího markraběte Prokopa a dokonce aktivně vedl boje spolu se synem Vokem IV. z Holštejna. Válčící protistraně páchali značné škody, jak o tom svědčí zápisy od soudů. Například přepadl Líšeň, některé lidi zajal a mučil. V té době byla využívána i jeskyně Hladomorna, kam zcela určitě byli shazováni Vokům nepohodlní lidé nebo ti, kteří se nemohli vykoupit. Podotkněme, že do Hladomorny existovala jen jedna cesta, a to dovnitř, úniku ven nebylo. Za loupežné činy papež r. 1399 oba Voky, staršího i mladšího, exkomunikoval z církve, podobně dopadli i všichni Prokopovi stoupenci. Když byl Prokop uvězněn, snažil se Vok IV. udobřit se s vítěznou stranou, tedy s Joštem, což se mu podařilo, usmířil se i s olomouckou kapitulou a r. 1402 byla z něho i z jeho otce církevní exkomunikace sejmuta.

V dalších letech Vok III. už aktivně nevystupoval, zato Vok IV. začal rozmnožovat rodinný majetek. Často tak činil loupežemi. Např. r. 1407 přepadl se souhlasem Jošta hrad Cimburk, který si pak ponechal. Některé majetky ale legálně kupoval, v neklidných dobách ale loupil a okrádal okolní nižší i vyšší šlechtice. Poznamenejme ale, že několikrát se okolním šlechticům podařilo obrat jeho.

R. 1415 se Vok IV. podepisuje pod stížnost proti upálení Jana Husa, ale již r. 1419 slibuje věrnost Zikmundovi, nutno podotknout, že pod nátlakem. Když se r. 1420 odehrála krvavá bitva mezi husity a králem Zikmundem pod Vyšehradem, stál Vok IV. na králově straně a v bitvě padl.

Jeho syn Vok V. na rozdíl od otce směřoval k husitství a vyznával podobojí. Husitské války přežil, ale během nich i poté rozprodával rodový majetek. R. 1437 se objevuje v zemských deskách prodej hradu Holštejna. R. 1459 získává hrad Půta ze Sovince a Doubravice, který ho koupil od Hynka z Valdštejna a Židlochovic. Mezitím smrtí Voka V. někdy kolem r. 1466 vymírá významný rod z Holštejna po meči, pak r. 1483 Holštejn získávají Černohorští z Boskovic, ale r. 1531 se hrad uvádí již jako pustý, přesto, že husittské války přečkal bez úhony pravděpodobně díky "správné politické orientaci" majitele a díky těžko dobytné poloze. 

Název Holštejn pochází z němčiny (Höhlenstein = dutý kámen), který odkazuje na jeskyni, do níž byli, jak už víme, shazování nepohodlní lidé. Dolní portál jeskyně byl tehdy zazděn nebo zavalen.

Hrad zaujímal plochý vrchol skály. Byl patrně dost rozsáhlý, např. hradní palác měl rozměry cca 40 x 14 metrů, byl tedy dost velký na obývání i na reprezentaci. Na severu temene skály se dodnes nachází suterénní prostor, z něhož pravděpodobně vedl komín do jeskyně. Hospodářská budova 50 m dlouhá stála na východě. Hrad byl přístupný přes 20 m široký příkop z jihu přes most. Není zřejmé, kde hrad měl věž či zda ji vůbec měl.

Z hradní skály se otevírá velmi pěkný pohled na Holštejn a údolí Bílé vody.

Podle:

http://www.castles.cz/hrad-holstejn/, 1. 2. 2014

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vok_I._z_Hol%C5%A1tejna, 1. 2. 2014

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vok_IV._z_Hol%C5%A1tejna, 1. 2. 2014
Umístění

GPS souřadnice

49°24'6.825"N, 16°46'35.753"E

Adresa

Holštejn 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Holštejn
Nadmořská výška
480 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní rezervace je 31,7 ha. Hrad byl založen před r. 1278, jako pustý se uvádí r. 1531.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Bílá voda

Přístup

Příjezd vlakem

Můžete se dopravit buď do železniční stanice Rájec-Jestřebí, kde zastavují pouze osobní vlaky, nebo do železniční stanice Blansko, kde zastavují i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze směru od Rájce-Jestřebí se do Holštejna autobusem dostanete jen v pracovní dny. Pojedete ze žst Rájec-Jestřebí do Sloupu linkou 240 a zde přestoupíte na linku 260 (Boskovice - Holštejn - Lipovec). Lepší spojení je z Blanska, linkou 232 Blansko - Ostrov u Macochy - Vysočany - Bousín, která funguje v pracovní dny i o víkendech, ale musíte si dát pozor na to, že některé spoje do Holštejna nezajíždějí a zastavují jen 2 km jižně od vsi na zastávce Holštejn, rozc.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem je možno do Holštejna dojet docela dobře od Sloupu, Lipovce či Ostrova a zaparkovat na návsi. Jinde se při parkování můžete dostat do střetu se zájmy ochrany přírody. Uličkami v Holštejně sice lze přijet blíže ke zřícenině i k jeskyni, ale parkování vícera aut v úzkých místech by mohlo být komplikované.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může taktéž parkovat na návsi v Holštejně. Místa je tu dost.

Přístup pěšky

Přes Holštejn a okolo hradu vede atraktivní červená turistická trasa Sloup - Šošůvka - Holštejn - Ostrov. Zříceninu si určitě nenechte ujít.

Příjezd na kole, parkování kol

Na kole lze pod hrad i dojet od obce Holštejn  po polní cestě nebo loukami. Pak ale doporučujeme vrátit se zpět do Holštejna. Cesty jižně od jeskyně nejsou pro kola moc vhodné.

Poznámky pro vozíčkáře

Hrad není pro vozíčkáře dostupný, mohou ale s doprovodem dojet na louku pod ním.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu