Ambulatorium Okresní nemocenské pokladny v Brně

Budovy od architekta Jindřicha Kumpošta slouží stále lékařským účelům (poliklinika Zahradníkova).


Dnes se jednomu bloku domů v Brně poblíž Konečného náměstí řekne jedině Poliklinika Zahradníkova. Vznikl sice pod jiným názvem, ale měl sloužit veřejnosti a to hlavně k lékařským účelům. Poliklinika je tvořena dvěma budovami, které obě navrhl stejný architekt, postaveny byly pouhé 4 roky po sobě a přitom je každá stavebně zcela jiná. 

Úřední a nájemní dům Okresní nemocenské pokladny tvoří dosti rozlehlou část domovního bloku mezi ulicemi Zahradníkovou a Nerudovou.  Hmota stavby je veskrze monumentální, najdeme v ní prvky klasicismu a expresionismu. Členitá fasáda je vytvořena pod dojmem obloučkovitého národního slohu. Hlavní (tj. východní) průčelí je velmi reprezentativní, což se zajisté hodilo k důležité instituci. Vstupní portál je symetrický se dvěma vchody. Je umocněn dvěma travertinovými pilastry, na nichž spočívá ve třetím patře římsa jakožto překlad. V době stavby se psal r. 1924.

Roku 1928 přichází tentýž architekt, Jindřich Kumpošt, se stavbou ambulatoria, které navrhl ve stylu funkcionalismu. Skelet stavby je tvořen železobetonem, což mělo umožňovat variabilitu při tvorbě interiéru. Původně sem architekt umístil do přízemí a prvního patra ordinace, rozlehlé čekárny, rentgen, místnost s horským sluncem i speciální prostor k ukládání jízdních kol, do druhého patra archiv a přednáškový sál. Celkem je budova pětipatrová. 

Blok mezi Nerudovou a Zahradníkovou ulicí byl dokončen také roku 1928 stavbou bytového domu, který je orientován k ulici Veveří. A konečně r. 1937 byla v ambulatoriu zřízena lůžková část a operační sál, čímž se instituce nazvaná Léčebný ústav Okresní nemocenské pokladny stala jednou z nejlépe vybavených zdravotnických budov v tehdejším Československu. 

V majetku města Brna budova na počátku 21. století poněkud chátrala. Vnitřní členění postupně setřelo historické prvky, zaostávala i běžná údržba. Oprava fasády i vnitřních prostor budově dala solidní vzhled. Ukončena byla r. 2017. V budově ordinuje mnoho lékařů nejrůznějších specializací. 

Podle:
http://www.bam.brno.cz/objekt/c263-ambulatorium-okresni-nemocenske-pokladny?filter=code, 23. 4. 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°12'21.799"N, 16°35'38.192"E

Adresa

Zahradníkova 2
Brno-střed
Brno 602 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Veveří
Nadmořská výška
244 m.n.m. - 249 m.n.m.
Základní číselné údaje
Budovy vznikaly v l. 1924-37.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do stanice Brno hlavní nádraží. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Od hlavního nádraží v Brně jeďte tramvají č. 12 směr Technologický park a vystupte na zastávce Nerudova. Z jiných míst k poliklinice jedou tramvaje č. 3 a 11. Vystupte v zastávce Rybkova

Příjezd osobním autem, parkování

V blízkosti polikliniky Zahradníkova je velké placené parkoviště. Vjezd od severu z ulice Hrnčířské od právnické fakulty. Jinde v okolí také zaparkujete, dokonce i bez placení, ale musíte mít štěstí. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz příjezd pro osobní auta. 

Přístup pěšky

Od zastávky Nerudova ihned uvidíte klasicistní průčelí starší budovy, od zastávky Rybkova přijdete k funkcionalistické budově. 

Příjezd na kole, parkování kol

Poblíž budovy nevedou cyklistické stezky nebo trasy, pří jízdě na kole v této části Brna dbejte na bezpečnost. 

Poznámky pro vozíčkáře

Budova má bezbariérový vchod z ul. Zahradníkova, není to ale ten hlavní. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu