Lom u Červených Peček

Obrovské množství druhohorních zkamenělin v malém opuštěném lomu, ukázka činnosti příboje dávného moře


Pokud si jen trochu jako místní občan či jako turista všímáte krajiny ve středočeském Polabí, určitě vám neunikne, že téměř všechny výchozy hornin jsou si zde velmi podobné. Když někde uvidíte skály či stráně nebo lomové stěny, vždy tam budou usazené horniny různé zrnitosti. Jejich barva se pohybuje od bílo-okrových přes okrové k červeným nebo hnědým. Kde se v Polabí tyto horniny vzaly? Geologové znají odpověď. 

V období druhohor (mezozoikum), přesněji řečeno ve svrchní křídě  před asi 100 - 66 mil. lety bylo území okolo dnešní Kutné Hory mořem. Přesně řečeno - mělký mořský záliv do dnešních Čech sahal od severu a na Kutnohorsku moře omývalo Železné hory a okraje Českomoravské vrchoviny. Některé dnešní vyvýšeniny byly ostrovy. Do moře z okolní pevniny deště splavovaly horniny a na dně se usazovaly budoucí pískovce nebo jejich jemnozrnnější varianty (např. opuky). Děly se i opačné jevy. Moře příbojem opracovávalo ostrovy a pevninu a nechávalo na nich erozní stopy. A to je případ Červených Peček. Velký příboj nebo spíše mohutná bouře sem před 90 miliony lety naplavila vrstvu pískovce i se zkamenělinami ústřice Rhynchostreon suborbiculatum. Na geologické vrstvě s fosiliemi spočívá čtvrtohorní spraš, na níž se vyvinula černozem. Místní lidé lom používali pro těžbu písků, tím odkryli vrstvu se zkamenělinami a nezničili je, jak bylo zvykem jinde. 

Pro paleontology má lom u Červených Peček nesmírný význam vzhledem k tomu, v jakém dobře zachovalém stavu se lokalita nachází a jak velké množství zkamenělin jednoho biologického druhu vyplavených dávnou mořskou bouří je tu k vidění. Jako druhotný jev dlouhodobé ochrany území musíme zmínit skutečnost, že při vyloučení zásahů člověka se na lokalitě rozšířilo velké množství hmyzu. 

Podle: 

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=635, 5. 2. 2020

Naučná tabule u chráněného území, srpen 2019


Umístění

GPS souřadnice

49°59'11.844"N, 15°12'23.365"E

Adresa

Červené Pečky 281 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Červené Pečky
Nadmořská výška
260 m.n.m. - 265 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 0,14 ha. Vyhlášeno bylo r. 1977.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Lom u Červených Peček

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Červené Pečky na trati Kolín - Ledečko. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Červených Peček jezdí autobusy z Kolína a Kutné Hory. Nejbližší zastávka se jmenuje Červené Pečky, žel. st. 

Příjezd osobním autem, parkování

U lokality lze při hlavní silnici zanechat auto. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

U lokality lze při hlavní silnici zastavit s busem.

Přístup pěšky

Od železniční stanice jděte ke městu jižním směrem po silnici necelých 200 m a pak odbočte doprava do starého lomu. Popisovaná lokalita se nachází v části lomu, která je bližší k nádraží. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na kole se k lomu dostanete bez problémů po silnici, přímo k profilu ale musíte kolo od silnice vést. 

Poznámky pro vozíčkáře

Lom není pro vozíčkáře dostupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu