Dům čp. 89 v Berouně na Husově náměstí

Památka raně barokního stavitelství, rodný dům matematika Václava Karla Řehořovského


V Berouně na Husově náměstí stojí několik zachovaných měšťanských domů, z nichž stavba čp. 89 na jižní frontě patří k nejzajímavějším a spolu s okolními domy čp. 87, 88 a 90 k nejcennějším ve městě. 

Barokní dům byl postaven po r. 1654 Matoušem Frišmanem z Ehrenkronu.  Je jednoposchoďový se čtyřosou pozdně barokní fasádou. Nad hlavní římsou na nízké atice vyčnívá výrazný volutový štít a trojúhelníkovitý nástavec. Ve středu domu je instalován mariánský obrázek. Střecha je sedlová, směrem dozadu s valbou. 

Na dům navazovala hospodářská budova, která dnes již neexistuje. Byla zbořena po r. 1969. 

V domě v přízemí funguje obchod, do něhož vedou novodobé, necitlivě instalované dveře a okna, nahoře jsou byty. 

Dům nenese žádnou známku (např. pamětní desku) skutečnosti, že se zde narodil český matematik Václav Karel Řehořovský (1. 11. 1849 - 12. 12. 1911), současník Viktora Kaplana, jehož vrcholem kariéry byla práce v l. 1900–1911 na České vysoké škole technické v Brně, kde byl řádným profesorem obecné mechaniky a hydromechaniky, v l. 1901–1902 dokonce rektorem a v letech 1909–1910 děkanem odboru strojního a elektrotechnického inženýrství. Podotkněme, že Viktor Kaplan v téže době pracuje v Brně, ale na německé technice, kde r. 1912 vynalezl jeden z druhů turbiny. Při porovnání životopisů obou pánů ale není zřejmé, zda se tyto dvě osobnosti znaly a spolupracovaly.   

Podle:

https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14658158, 1. 8. 2020

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2321, 1. 8. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°57'48.225"N, 14°4'20.896"E

Adresa

Husovo náměstí 89
Beroun 266 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Beroun
Nadmořská výška
220 m.n.m.
Základní číselné údaje
Dům byl postaven po r. 1654.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do železniční stanice Beroun na křižovatce tratí Praha - Plzeň (přes Karlštejn), Beroun - Rakovník a Beroun - Praha-Smíchov (přes Rudnou). V Berouně zastavují osobní vlaky a rychlíky, vlaky vyšší kategorie nikoli.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Berouna se dostanete mnoha autobusy, např. z Prahy, Zličína, od stanice metra. Město je přirozeným centrem a konečnou stanicí pro velkou spoustu místních autobusů. Nejbližší  zastávkou je Beroun, Plzeňská brána.

Příjezd osobním autem, parkování

Na náměstí lze dojet a zaparkovat. Parkování je placené. Spousta parkovacích míst je mezi vlakovým nádražím a náměstím podél hradeb. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus může zkusit štěstí s parkováním např. u zimního stadionu na ostrově nebo na autobusovém nádraží. 

Přístup pěšky

Z vlakového nádraží se na náměstí dostanete cca za 10-15 minut. 

Příjezd na kole, parkování kol

Vjezd na náměstí pro cyklisty není omezen. 

Poznámky pro vozíčkáře

Náměstí je vcelku příznivé pro pohyb vozíčkářů. Speciální komunikace tu ale nejsou, vezměte si raději doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu