Zámek Karlslust

Soukromá, trvale obývaná skupina staveb blízko Národního parku Thayatal


Zámek Karlslust - tak se nazývá osamocená skupina staveb v Rakousku v lese v katastru vesnice Niederfladnitz, která je úředně částí města Hardegg. Nedaleko od zámku je zahloubeno údolí řeky Dyje (Thaya), která tvoří státní hranici s Českou republikou, pod zámkem teče jeden z jejích pravostranných přítoků, potok Tiefenbach. Z Retzu je to sem asi 7 km, z Niederfladnitzu asi 3 km. 

Po smrti Jana Viléma, posledního knížete z Trautsonu a Falkenštejna, získává niederfladnitzké panství roku 1781 jako dědictví Karel Josef, mladší princ z Aueršperku (1750–1822), který se těšil přízni císařského dvora díky válečným zásluhám. R. 1795 v Čechách zdědil po strýci z otcovy strany zámek Žleby, ve Vídni Aueršperský palác a také titul mladšího knížete. Téhož roku zahajuje na panství Niederfladnitz stavbu letní a lovecké rezidence Karlslust (Karlův letohrádek). Stalo se tak na popud jeho manželky Marie Josefy z Lobkovic. Důvod ale byl celkem zřejmý. Nová vrchnost potřebovala bydlet. Zámek ve vsi Niederfladnitz byl zastaralý a na hradě Kaja se bydlet nedalo. 

Projekt vypracoval vídeňský stavitel Franz Xaver Pollnfürst. Stavba v duchu tehdy módního klasicismu s doznívajícími barokními prvky (střechy) byla dokončena r. 1798. 

Hlavní budova je dvoupodlažní. Je charakteristická klasickou dvoukřídlou symetrií. Každé křídlo obsahuje šest okenních os, uprostřed vystupuje rizalit se třemi okenními osami. V jeho středu na předním štítě je ozdobou plastický rodový erb Aueršperků a symboly zbraní od sochaře J. G. Magise. Přední průčelí je nasměrováno k příjezdové cestě od Niederfladnitz, zadní ukazuje směr k Dyji, k Liščí skále na moravském břehu řeky. 

Interiéry projektoval Heinrich Fischer (pracoval rovněž v Aueršperském paláci ve Vídni), štukatérské práce prováděl Johann Georg Böhm. Zámek byl připraven k nastěhování r. 1801. Ale již r. 1798 byla založena obora, která zámek obklopovala. Ačkoli zámek stál výrazně na samotě, byla sem přenesena ze vsi správa panství a také archív. 

Manželství Karla Josefa a Marie zůstalo bezdětné, majitelem panství a zámku se r. 1823 stává prasynovec Vincenc Karel kníže z Aueršperka (1812–1867), obdivovatel spisovatele Waltera Scotta a rytířských časů, který roku 1845 pojal za manželku hraběnku Vilemínu z Colloredo-Mannsfeldu. Zámek po nich dědí jejich syn, kníže František Josef z Aueršperka (1856–1938), který proslul jako vynikající hospodář, lovec a chovatel koní. Liščí skála u Podmolí nesla až do r. 1945 jeho jméno Návrší Františka Josefa. Jeho syn Ferdinand (1887–1942) se neoženil, takže rodová linie jím vymřela. Zámek získává starší dcera Christiane Marie, provdaná Croy. Od roku 1945 zámek i ruina Kaja patří rodině hrabat Waldstein-Wartenbergů. Na zámku vyrůstala rakouská novinářka Mella Waldstein (*1964). Clemens Waldstein a Josefína Habsburgová  jsou její adoptivní rodiče, dítě ve věku 5 let přivezli z Francie. 

Kromě hlavní budovy zámecký areál obsahuje i dvě menší stavby na křídlech a poměrně rozsáhlé hospodářské zázemí. Budovy jsou pochopitelně soukromé, veřejnost do nich nemá přístup a majitelé citlivě, ale přísně trvají na dodržování zákazu vstupu. 


Podle:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlslust_(zámek), 20. 1. 2019

http://docplayer.cz/1237875-Hrady-a-zamky-moravsko-rakouskeho-podyji-burgen-und-schlosser-des-osterr..., 26. 8. 2017


Umístění

GPS souřadnice

48°48'51.795"N, 15°55'21.748"E

Adresa

Niederfladnitz
Hardegg A-2081

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Niederfladnitz
Nadmořská výška
430 m.n.m.
Základní číselné údaje
Zámek byl postaven v l. 1795-98.

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem můžete cestovat buď do Znojma nebo do Retzu, ale tyto stanice jsou popisovaného místa dost daleko. Doporučujeme jiné dopravní prostředky. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze Znojma: jeďte autobusovou linkou 817 a vystupte na konečné v Čížově. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů.

Z Retzu: jeďte od nádraží autobusovou linkou Postbus. Vystupte na zastávce Hardegg, Niederfladnitz. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů. Viz též http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?L=vs_postbus

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte po silnici z Retzu do Niederfladnitz, kde odbočte vpravo ven ze vsi po silnici mezi louky. Necelý kilometr za vsí odbočte na šotolinovou cestu doleva, po ní se dostanete k hájovně a k zákazu vjezdu na okraji lesa a obory. Zde zanechte vůz. 

Na totéž místo lze dojet také z Mitterretzbachu, první rakouské vesnice za hranicemi (hraniční přechod Hnanice). Asi kilometr před Niederfladnitzem odbočte na šotolinovou cestu doprava. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

 Autobusem se k hájovně dostat nelze. Účastníky výletu nechte vystoupit na křižovatce se souřadnicemi 48°48'0.129"N, 15°55'8.364"E, kde je přístřešek a vede tudy turistická značka Retz - Hardegg. 

Přístup pěšky

Od hájovny: jděte do lesa, kde narazíte na značenou cestu Retz - Hardegg, po ní jděte jen velmi krátce a pak šikmo vpravo starou alejí. Zámek si prohlédněte jen zdálky, dodržujte soukromí majitelů. Od hájovny asi 1,4 km.

Od křižovatky 48°48'0.129"N, 15°55'8.364"E jděte po značené cestě Retz - Hardegg a v lese odbočte šikmo vpravo alejí. Celkem asi 2 km. 

Z Čížova: jděte na hraniční přechod, pak v Hardeggu doleva po červené až ke zřícenině Kaja a odtud na křižovatku se soškou sv. Josefa, kde značka odbočuje vpravo. Cesta k zámku vede rovně. Celkem z parkoviště v Čížově asi 14 km, některá místa na trase jsou krajinářsky velmi atraktivní, zvláště mezi Hardeggem a Kajou. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na přístupových cestách k zámku jsou umístěny značky se zákazem vjezdu pro cyklisty. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář si na výlet po cestách k zámku musí vzít doprovod. 

Rady a tipy

Doporučujeme výlet spojit s návštěvu hradu Kaja a rybníku Sagteich, popřípadě dojít až do Retzu. Tato varianta je vhodná pro účastníky zájezdu, které autobus vysadí ráno u Niederfladnitz a večer čeká v Hardeggu. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu