Gočárův vodojem v Lázních Bohdaneč

Neobvyklá technická památka na okraji města


V Lázních Bohdaneč lze obdivovat nejen nevšední architekturu budov určených pro léčení a rehabilitace, ale také jednu technickou památku z téže doby, kdy byly založeny lázně. O obojí se zasloužil tehdejší starosta František Veselý. Nejen tedy, že založil úspěšný lázeňský provoz, ale prosadil a zajistil stavbu nového vodovodu v letech 1909 – 1911. Na jediné vyvýšenině široko daleko (kopeček se jmenuje Na Lužci) nechal postavit věžový vodojem a k jeho projektování pozval tehdy 29letého Josefa Gočára, rodáka z nedalekého Semína. Gočár projektoval také jednu z lázeňských budov. Inspirací pro tvar vodojemu se mu stala kaple sv. Jiří na místním hřbitově. Stavbu provedla firma Hrůza & Rosenberg, vodojem byl dle nápisu na reservoáru dokončen r. 1911 ("Vodárenská věž královského komorního města Bohdanče, vystavěna r 1911"), literatura ale udává rok 1910. Vodojem plnil svůj účel až do r. 1980. Poté jej přerostly okolní výškové budovy a ztratil význam. Je chráněnou technickou památkou. 

Vodní rezervoár spočívá na jednoduché konstrukci ze železobetonových sloupů na půdorysu šestiúhelníku, která je v horní části zesílena náběhy a propojena trámy se sloupky válcového dříku. Ten je vyzděn vápenno-cementovými cihlami. Středem dříku je možno stoupat po točitém schodišti. Vodojem návštěvníkovi připomíná pohár s víkem, Střecha nese lucernu s malým zábradlím.

Výška celé stavby je 25,3 m, dolní část nádrže spočívá ve výšce 17,90 m nad terénem. Objem reservoáru je 120 m3, výška reservoáru je 4 m a výška vodní hladiny 3,6 m.

Vodojem se nachází v uzavřeném areálu, není veřejnosti přístupný a prohlédnout si jej můžete jen přes plot z blízké slepé ulice. 

Návštěvníci někdy Na Lužci vedou diskuse o tom, zda je Gočárův vodojem krásný. Odpovědí jim je nejčastější názor odborníků. Nejspíše nikoliv, ale mezi konstrukční myšlenkou a výtvarným záměrem našel Gočár jedinečnou rovnováhu, nejspíše vrcholnou v oboru navrhování vodojemů před I. světovou válkou. 

Podle: 

http://www.vodarenskeveze.cz/Lazne_Bohdanec/Lazne_Bohdanec.html, 19. 5. 2019

https://lazne.bohdanec.cz/mesto/vyznamne-stavby/, 18. 8. 2020


Umístění

GPS souřadnice

50°4'5.122"N, 15°41'12.791"E

Adresa

Lázně Bohdaneč 533 41

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Lázně Bohdaneč
Nadmořská výška
228 m.n.m.
Základní číselné údaje
Stavba je vysoká 25,3 m. Dokončena byla pravděpodobně r. 1911.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Pardubice hlavní nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Od žst Pardubice hlavní nádraží jezdí do Lázní Bohdaneč trolejbus č. 3. V případě, že si chcete prohlédnout centrum města a lázně, pak vystupte na zastávce Lázně Bohdaneč, náměstí. K vodojemu je nejbližší zastávka Lázně Bohdaneč, autobusové nádraží. 

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze dojet až téměř k vodojemu (ulice Na Lužci).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusem lze dojet na křižovatku ulic u vodojemu (křižovatka ulice Na Lužci a bezejmenné ulice). 

Přístup pěšky

Vodojem se nachází v jižní, vyvýšené části města. 

Příjezd na kole, parkování kol

K vodojemu lze pohodlně přijet na kole. Z Pardubic vede do Lázní Bohdaneč cyklostezka oddělená od automobilového provozu. Okolí města nabízí v rovinatém terénu velké množství příležitostí pro rekreační jízdy. 

Poznámky pro vozíčkáře

Do blízkosti vodojemu se dostanete pohodlně i na vozíku. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu