Zámecký park ve Vlašimi

Přírodně krajinářský park nad řekou Blanicí s několika zajímavými stavbičkami


Město Vlašim je mezi turisty poměrně málo známé, protože v okolí se nachází velká spousta historických nebo přírodních zajímavostí, které jsou hojně navštěvovány (hora Blaník, zámky Jemniště a Konopiště) a tak se Vlašim dostává na okraj zájmu. Neprávem.

Zámek Vlašim je hezkou ukázkou renesančně-barokní stavby a zeleň okolo je nejstarším dosud známým pokusem o založení přírodně krajinářského parku v Čechách. 

V zámku sídlí Muzeum Podblanicka a kromě „tradičních“ expozic o historii a přírodě zde můžete vidět ukázky  nábojů vyráběných ve zdejším provozu (dnes Sellier a Bellot). 

Romantický krajinářský park o rozloze asi 60 ha byl založen r. 1755 za Karla a Marie Auerspergů. Rozprostírá se u zámku na velkém prostoru v údolí řeky Blanice a na okolních svazích a plošinách. V parku místy vystupuje na povrch strmé skalní podloží, ale naopak u Blanice se rozkládají rovné nivní louky. Původně na místě parku  byla obora. Majitelé v krátké době vytvořili v oboře průhledy, zákoutí a detailní kompozice. Přitom nebyla masově použita nová výsadba, takže  dodnes parku dominují vysoké staré stromy. Dalším prvkem se staly četné romantické krajinářské stavby, z nichž ale většina z nich již v parku není (Měsíční ostrov s glorietem, Kanárčí ostrov, Ráj bardů, Maurská besídka, turecký minaret a různé pomníčky). Některé romantické stavby se zachovaly a patří po rekonstrukci k zajímavým prvkům. Po domluvě je přístupný Čínský pavilon a Starý hrad.

Nejzajímavější dřeviny rostou poblíž zámku. Jsou to některé smrky (Picea abies), javory (Acer negundo, A. platanoides), jírovec žlutý (Aesculus octandra), líska turecká (Colyrus colorna), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus), střemcha pozdní (Prunus serotina),  dub letní (Quercus robur).

Do parku se vstupuje jednou ze tří mohutných bran (Vlašimská, Znosimská, Domašínská, všechny jsou novogotické z r. 1846)  nebo vstupem od města.  

Park byl poměrně citlivě obnoven na začátku 21. století. Na řece Blanici byly vybudovány rybí přechody. Tabulky o pomoci prostředků z EU zde umístěné dostávají poněkud hořkou pachuť, když si návštěvník přečte, kolik milionů stavby stály.  

Naučná stezka vedená parkem spojuje klikatým průběhem nejzajímavější místa. Někde jsou při ní umístěny dřevěné modely živočichů a různé herní prvky. Zajímavý je například průchod podél svorové skály, který na 10 metrech nabírá atmosféru horské stezky. Procházku parkem rozhodně tedy můžeme doporučit rodinám s dětmi.

Při Znosimské bráně je v provozu občerstvení.  

Podle:

https://www.vlasimskypark.cz/ic/, 14. 9. 2019

Hieke, K. (1984): České zámecké parky a jejich dřeviny, Státní zemědělské nakladatelství Praha, s. 401


Umístění

GPS souřadnice

49°42'23.563"N, 14°53'22.437"E (cesta od zámku k Čínskému pavilonu)

Adresa

Vlašim 258 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vlašim
Nadmořská výška
342 m.n.m. - 392 m.n.m.
Základní číselné údaje
Park zaujímá plochu asi 60 ha. Byl založen r. 1775.

Přístup

Příjezd vlakem

 Jeďte do žst. Vlašim (místní trať Benešov – Trhový Štěpánov). Z nádraží je to ke vstupu do parku cca 800 metrů pěšky.  

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Vlašim je přirozeným centrem, kam můžete přijet místními autobusy např. z Benešova. Autobusové nádraží je těsně vedle vlakového. Nejbližší zastávky se jmenují Vlašim, Domašín, brána. (ta může soužit ke vstupu do parku od severu) a Vlašim, MěÚ (pro vstup do parku z města). 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat můžete u všech tří bran, které vedou do areálu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zaparkovat nebo alespoň zastavit můžete u všech tří bran, které vedou do areálu, ale musíte mít štěstí, zda s podobným nápadem nepřijde vedoucí jiného zájezdu před vámi. Vlašimský park ale není zájezdovými autobusy příliš obléhán. 

Přístup pěšky

Doporučujeme projít si naučnou stezku, která vede parkem. Na její pohodové absolvování si vyhraďte alespoň 2 hodiny (přes 5 km).

Příjezd na kole, parkování kol

Jízda na kole v parku zakázána není (alespoň to není známo autorovi tohoto textu), ale s ohledem na pěší provoz ji nedoporučujeme.

Poznámky pro vozíčkáře

Některé úseky cest v parku může vozíčkář s doprovodem absolvovat, například od Vlašimské brány ke Starému hradu nebo od Znosimské brány podél Blanice.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu