Břestecká skála

Hezký pískovcový útvar s výhledem na Chřiby a do okolí Uherského Hradiště


Břestecká skála je výrazný geomorfologický útvar, skupina pískovcových skal, které vystupují nad údolím Zlechovského potoka na východním svahu Chřibů poblíž Uherského Hradiště. 

Skály jsou tvořeny flyšovými karpatskými horninami třetihorního stáří. Hřbet je protažen zhruba ve směru jihozápad - severovýchod. V horní části je tvořen pískovcovým a slepencovým hřebenem se zajímavými skalními útvary, které byly vytvořeny mrazovým zvětráváním. Hlavní útvar je nejčastěji místními lidmi zván Břestecká skalka. Skalní výchozy tvaru věže na něm jsou asi 8 až 9 m vysoké. Pískovcový svah jihojihovýchodní expozice je asi 27 m vysoký a člení se do několika dílčích bloků. Pozoruhodné jsou na něm mikrotvary v pískovci. Na kontaktu pískovcových a slepencových vrstev vznikly dvě menší pseudokrasové jeskyně. Další zajímavé tvary, hluboké kuoovité výklenky lze spatřit na věži Břestecké skalky. Ve vrcholové části se kromě hlavní věže zvedají nad okolní reliéf další skalky asi 1,5 m - 3 m vysoké. Při úpatí skal lze nalézt stopy po těžbě v dávných malých lomech. 

Okolní porosty jsou tvořeny především původním karpatským dubem a habrem, na Břestecké skále roste i borovice lesní. V podrostu botanici našli některé zajímavé byliny, např. kyselku obecnou, česnek chlumní horský, sleziník severní, hvozdík kartouzek, jestřábník chlupáček, rozchodníkovec žlutokvětý, janovec metlatý a další. 

Na Břesteckou skálu se můžete dostat po značené odbočce z blízké turistické stezky, která ve většině průběhu vede prakticky po spádnici přímo nahoru. Ochránci přírody tento způsob vedení stezek nevidí rádi, protože zvyšují náchylnost k erozi. Ochránci přírody mají naplánovánu, ale zatím neuskutečněnu výstavbu schodiště z dřevěných půlkuláčů od hlavní stezky nahoru (stav r. 2019).

Z Břestecké skály se otevírá zajímavý výhled východním směrem k Uherskému Hradišti a jižními směry na Chřiby a k hradu Buchlovu.

Podle: 

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=2156, 29. 9. 2019


Umístění

GPS souřadnice

49°6'41.734"N, 17°20'7.963"E

Adresa

Břestek 687 08

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Břestek
Nadmořská výška
322 m.n.m. - 363 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 3,12 ha. Vyhlášeno bylo r. 2002.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Břestecká skála

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Staré Město u Uherského Hradiště.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

 Jeďte z Uherského Hradiště nebo ze Starého Města, žst. autobusovou linkou Uherské Hradiště - Tupesy - Břestek - Buchlovice. Některé spoje této linky zajíždějí závlekem do zastávky Břestek, Chabaně, kde vystupte. Linka je v provozu v pracovní dny i o víkendu.  Na Chabaních si můžete prohlédnout mohutný sekvojovec obrovský a pak pokračovat v cestě pěšky k Břestecké skále. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte k hospodě Pod Břesteckou skalou, kde se můžete dobře najíst a ubytovat a kde můžete zaparkovat auto. Souřadnice 49°6'34.497"N, 17°20'0.885"E.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus menšího typu dojede až k hospodě Pod Břesteckou skalou, kde se lze i otočit (s obtížemi). Velkým busům, obzvláště s nízkým podvozkem doporučujeme jet jen k autobusové zastávce Břestek, Chabaně, rozc. 0,3 u fotbalového hřiště. 

Přístup pěšky

Na Břesteckou skálu se dostanete strmým výstupem po odbočce ze červeně značené trasy (též Cyrilometodějská stezka). Vzdálenosti: od hospody Pod Břesteckou skálou asi 0,5 km, z Chabaní asi 1,2 km, z Velehradu asi 6 km, ze Starého Města, žst. 12 km, z hradu Buchlov (po zelené značce) asi 2,5 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Pod skálou vede lesní asfaltová silnice s cyklotrasou 5139, která slouží pro výjezd na hlavní hřbet Chřibů nebo pro návrat z něj. Doporučujeme někde na křižovatce pod skálou nechat a hlídat kola nebo je nechat u blízké hospody. Na vrchol doporučujeme jít pěšky. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vrchol Břestecké skály není pro vozíčkáře dostupný. 

Rady a tipy

Doporučujeme podívat na blízký sekvojovec obrovský na Chabaních

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu