Míchovec

Velmi pěkné skalky s porosty buků a javorů při cestě pod Sýkořem


Přírodní rezervace Míchovec zaujímá území skalnaté, asi 2 km dlouhé rozsochy na jihozápadním úbočí Sýkoře, význačného vrcholu Českomoravské vrchoviny.

Ruly na svahu Sýkoře byly v dobách ledových zformovány do typických tvarů bizarních mrazových srubů, jinde se ruly rozpadají na deskovité bloky nebo balvanová pole. Až 8 m vysoké stěny srubů jsou místy převislé, po vypadlých blocích zůstávají pod převisy jeskyňky až 3 m hluboké. Na stěnách srubů jsou místy vyvinuty ležaté vrásy velkých, několikametrových rozměrů. Rozsocha Míchovce prudce na západě spadá do údolí Křeptovského potoka.

Na rulovém podloží tvořeném skalami nebo sutěmi rostou především stromy buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jim drsný (Ulmus glabra) tedy listnaté stromy, které jsou v těchto nadmořských výškách na Vysočině "doma", ale z nižších nadmořských výšek sem "šplhá" dub zimní (Quercus petraea) a habr.

Zcela ojedinělým je na Míchovci obrovský  výskyt měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), jejíž světle fialové květy zcela pokrývají některé části rezervace. Souvisle zde roste i sněženka předjarní (Galanthus nivalis) a můžete pozorovat i další byliny:  ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), dymnivka bobová (Corydalis intermedia), křivatec žlutý (Gagea lutea), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) a kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos).

Ochránci přírody hodlají do budoucna stále uplatňovat bezzásahový režim, čímž se zvýší počet padlých stromů jako živné půdy pro nižší rostliny a houby, dále je cílem tlumit výskyt smrku a podporovat výskyt jedle, která se na Míchovci z minulosti částečně zachovala.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1876, 29. 3. 2015
Umístění

GPS souřadnice

49°26'38.746"N, 16°23'24.863"E (místo na žluté tur. značce, kde jsou dobře vidět skalky v chráněném území)

Adresa

Běleč, Synalov 679 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Běleč u LomniceKřeptovSynalov
Nadmořská výška
514 m.n.m. - 634 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka má rozlohu 19,5 ha. Byla vyhlášena r. 1990.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Míchovec

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Doubravník a leží na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou. Lépe je ale jet vlakem do Tišnova a odtud pokračovat autobusovým spojením.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízkého Křeptova jezdí autobusová linka 340 na trase Lomnice - Synalov - Běleč - Doubravník. V pracovní dny se sem dostanete celkem snadno (do Lomnice jezdí autobusy z Tišnova), v nepracovní dny sem jedou z Lomnice tři spoje denně. Ty ale končí v Křeptově, nepokračují do Doubravníku, takže v sobotu a v neděli se  směrem z Doubravníku do Křeptova autobusem nedostanete.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zanechte v Křeptově.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může přijet do Křeptova. Vůz zanechte na křižovatce v dolní části zástavby, moc vysoko nejezděte, nemuseli byste se v úzkých uličkách otočit.

Přístup pěšky

Míchovec si nejlépe prohlédnete, pokud půjdete po žluté značce z Křížovic přes Křeptov do Ochozu u Tišnova. Z Křeptova je to na Míchovec asi 1,5 km stoupání,  místy prudké, z Ochozu asi 2,5 km stoupání.

Příjezd na kole, parkování kol

Přes blízký Ochoz u Tišnova vede dálková cyklistická trasa č. 1 Praha - Brno. Odtud můžete odbočit na žlutou značku a po polní cestě můžete vystoupit k Míchovci. Horské kolo a dobrá kondice jsou nutností. Výjezd po žluté značce z Křeptova nedoporučujeme, je příliš prudký.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je Míchovec nepřístupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu