Agia Triada

Archeologické naleziště mínojské civilizace na jižní Krétě

Kontaktní informace

+30 2892 091 564


Agia Triada je krásná a současně tajemná lokalita na jihu Kréty. Poloha na rozsáhlém vápencovém kopci a nádherný výhled k západu z ní činí jedno z nejvíce půvabných míst Kréty. Archeologové zde našli důkazy existence nejstarších evropských civilizací. Nevyřešili ale všechny otázky. Není zřejmé, jak se místo původně jmenovalo, kdy se zde objevili první obyvatelé a jakou důležitost osídlení mělo. Jen pár kilometrů odsud, na stejném kopci totiž leží Faistos, mínojská sídlení lokalita stejného datování a podobného rozsahu. Není tedy zřejmé, zda jedno středisko bylo podřízeno druhému, zda obyvatelé soupeřili nebo spolupracovali. K názvu prozraďme, že Agia Triada se jmenovala nedaleká vesnice, kterou r. 1897 zničili Turci (Agia Triada = Svatá Trojice).

Pojďme lokalitu Agia Triada prozkoumat. 

Nejdříve k dějinám. 

Na západním svahu kopce jen pár kilometrů od dnešních ruin paláce Faistos se první lidé usadili pravděpodobně ke konci neolitu (do 5000 let př. n. l.), zcela určitě pak v době bronzové (2300 - 800 let př. n. l.) Původní název sídelní lokality a její důležitost v rámci Kréty nejsou známy a můžeme o nich jen spekulovat. Osídlení nejstarší mínojskou civilizací (2700 - 1450 let př. n. l.) se na krétských nalezištích přibližně kryje s dobou bronzovou. Z raného období minojské civilizace také pocházejí nejstarší nálezy, hrobky v lokalitě Agia Triada. Byly používány pro hromadné pohřby, jak bylo tehdy zvykem.  Nicméně v letech 2600 - 1700 př. n. l., v době rozkvětu prvního (starého) paláce ve Faistosu, byla v oblasti Královské vily postavena pouze malá budova.

Královská vila (častý název pro celou lokalitu) byla postavena asi kolem r. 1550 př. n. l., ale dlouhou slávu si neužila, protože Agia Triada byla r. 1450 př. n. l. zničena požárem či jinou katastrofou. Můžeme spekulovat, komu honosná stavba sloužila. Bylo to "letní" sídlo krále z nedalekého Faistosu? Nebo tu sídlil místní náčelník? Ještě více otazníků vyvolává nezvyklý půdorys budovy ve tvaru písmene L, v podstatě sestavený po dvou stranách nádvoří. Královská vila zřejmě nebyla tak rozsáhlá jako v Knossu nebo ve Faistosu, ale zcela jistě obsahovala obytné místnosti, svatyně, dílny, schodiště, portály atd. Je zajímavé, že v pozdějších dobách vila nebyla vypleněna. Výzkumníci tedy jistě byli potěšení nálezy stovek tabulek s lineárním písmem typu A, nástěnnými malbami, vázami (nejznámější z nich je Pohár náčelníků, Sklizňová váza a váza Boxer). Ačkoli písmo A nebylo zatím rozluštěno, dle obrázků se písemné záznamy týkaly skladování zemědělských produktů (ječmen, pšenice, fíky, olej). To navozuje myšlenku, že Agia Triada byla obrovským skladištěm s vynikající ekonomickou a sociální organizací. Přívrženci této teorie dokonce ještě uvádějí, že Královská vila v Agia Triada má mocensky nepříliš vznosnou polohu, a také spočítali, že množství zde uložených potravin by bohatě stačilo ke spotřebě elity, řemeslníků a dalších pracovníků, kteří v tehdejší době stáli mimo primární sektor, tj. mimo zemědělství. Ale samozřejmě nikoli všichni historici s tím souhlasí. Říkají, že Agia Triada mohla sloužit jako monumentální středisko pro hodování, proto tak rozsáhlá skladiště potravin. 

Nedaleko odtud, mimo návštěvnický areál, byl nalezen kamenný sarkofág, z něhož historici odvodili, jak se prováděly pohřební obřady. Jeho datace je stejná jako v případě Královské vily.

Jisté je, že po zničujícím požáru zůstala Agia Triada opuštěna až do příchodu Mykéňanů, ti ale vstupují na scénu krétských dějin nedlouho po katastrofě. Na zbytcích budov v Agia Triada se objevují nové stavby. 

A nyní vstupme od parkoviště po schodech dolů k oplocenému areálu. 

Správci se zcela na krétské poměry nezvykle chovají na tak staré památce k turistům nedůstojně. Ke vstupence nedostanete žádný plánek ani tištěného průvodce. Uvnitř nenajdete žádné informační cedule. Jediným vstřícným krokem lze označit slevu na "kombiticket" společný pro Faistos a lokalitu Agia Triada (6 euro) - stav r. 2019. 

Až sejdete od pokladny dolů k vykopávkám, nalevo od vás bude zřícenina Minojského domu a za ní svatyně. Taktéž vlevo na kopci se tyčí kaple Agios Jorgos z r. 1302. Uvnitř najdete krásné fresky (zákaz fotografování), klíč si musíte vyzvednout na pokladně. Za kaplí uvidíte ve sníženém místě skladiště a dílny, v nichž byl nalezen Pohár náčelníků. V severozápadním rohu se nachází krásný sál s freskami, který byl novodobě opatřen betonovým stropem. Rampa na severní straně paláce nejspíše vedla až k moři, jehož hladina v mínojské době byla výše než dnes. Odtud název Rampa al Mare

Centrální část Královské vily se ukrývá pod přístřeškem uprostřed areálu.

V severní části vpravo od pokladen jsou obchody, které kdysi lemovalo sloupořadí a naproti nim vesnice s domy obyčejných lidí. 

Nálezy z lokality Agia Triada, které byly objevovány od r. 1902, např. všechny tři hliněné nádoby a slavný kamenný sarkofág s pohřebními výjevy (jediný svého druhu nalezený na Krétě), jsou k vidění v muzeu v Heraklionu. 

Nesmírnou výhodou naleziště je skutečnost, že sem neproudí davy lidí. Můžete si užít klid na vychutnání historie anebo dokonalé výhledy k severozápadu na nejvyšší horu Kréty Psiloritis. V letních vedrech doporučujeme ochranu pokožky proti slunci. 
     

Podle:
http://www.minoancrete.com/agtriada.htm, 29. 1. 2020
http://www.interkriti.org/crete/iraklion/agia_triada_archaeological_site.html, 2. 2. 2020
Schulte-Peevers, A. a kol. (2013): Kréta, turistický průvodce Lonely planet, s. 139


Umístění

GPS souřadnice

35°3'32.714"N, 24°47'35.874"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
35 m.n.m. - 55 m.n.m.
Základní číselné údaje
Naleziště má rozlohu asi 1 ha. Nejstarší památky na nalezišti pocházejí ze 3 tisíciletí př. n.l.

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

K archeologickému nalezišti Agia Triada nejezdí žádná hromadná doprava. 

Příjezd osobním autem, parkování

Autem odbočte ze silnice Moires - Tympaki na křižovatce 35°3'54.126"N, 24°47'42.415"E a jeďte k jihu. Nebuďte překvapeni, pokud náhle po 1 km skončí asfalt. Parkoviště nad nalezištěm je přírodní, kamenito-hliněné. 

Z druhého směru vede silnice od lokality Faistos. Odbočte ze silnice západně od Faistos a opět nebuďte překvapeni, až po asi 3 km skončí asfalt. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

     Velké typy busů mohou mít na úzké příjezdové silnici od obou stran problém v zatáčkách a na přírodním úseku u naleziště. 

Přístup pěšky

     Do oblasti Agia Triada nevede žádná přístupová cesta pro pěší. Doporučujeme přijet autem. 

Příjezd na kole, parkování kol

     Příjezdové silnice pro auta jsou vhodné i pro kola. 

Poznámky pro vozíčkáře

     Lokalita Agia Triada není pro vozíčkáře dosažitelná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu