Železniční stanice Židlochovice

Částečně nový, částečně přestavěný dopravní terminál ve městě, kde 40 let byla osobní vlaková doprava zastavena


V Evropě je několik míst, kde se podařilo oživit zaniklé železniční tratě. Příkladem může být španělské město Alicante, kde na tělese bývalých úzkorozchodných tratí jezdí tramvaje, které o cestující nemají nouzi. 

Od prosince 2019 je jedním z příkladů také trať Hrušovany u Brna – Židlochovice. S Alicante se srovnávat nedá. Ve Španělsku síť tramvají měří desítky kilometrů, u Židlochovic byly zprovozněny tři kilometry. Ale příklady táhnou a po dlouhých letech stagnace a dohadování může obnovená trať na jihu Moravy sloužit jako následováníhodný čin. A také jako možnost řešení dopravní obslužnosti poměrně velkého území. 

Trať byla postavena Severní dráhou císaře Ferdinanda (KFNB) podle koncese z ledna 1895, provoz na ní byl zahájen v září téhož roku. KFNB vlastnila blízkou trať Břeclav - Brno a stavbou mj. sledovala propojení Hrušovan s cukrovarem firmy Robert & Co. K němu vedla ze Židlochovic 2 km dlouhá vlečka. Kromě toho ze Židlochovic do Měnína vedla 21 km dlouhá úzkorozchodná řepařská drážka. Není divu, že tehdejší podnikatelé pro technologii výroby cukru věnovali hodně investic, protože sladká chuť opanovala celé Rakousko-Uhersko a náhrada dováženého cukru ze třtiny cukrem řepným se ukázala jako chytrý tah (viz též heslo o rodině Mandelíků a zámku v Ratboři)

Již od počátku existence trati zde jezdily nákladní i osobní vlaky. Do I. světové války jezdilo denně 7 párů osobních vlaků. Jízda trvala 10 - 11 minut. V Hrušovanech cestující přestupovali do spojů směr Brno nebo Břeclav. 

Pak se měnili majitelé. Od r. 1906 byla trať zestátněna a provoz zajišťovaly Císařsko-královské státní dráhy (KkStB), po roce 1918 Československé státní dráhy (ČSD). Za první republiky už jezdily vlaky rychleji, úsek zvládly za 7 - 8 minut. Ve 40. a 50. letech tu jezdilo neuvěřitelných 16 párů osobních vlaků denně, později osm. 

Následovala léta, kdy socialistickou hromadnou dopravu v Československu začaly dobývat autobusy. Režim dokonce provozoval továrnu ve Vysokém Mýtě na jejich výrobu. Některé typy se staly legendami. 

Na vlaky socialistické vlády zapomínaly. Krátké tratě se rušily, do páteřních se moc neinvestovalo. A to bylo v době, kdy Francouzi začali projektovat a stavět síť tratí pro TGV. Cestujícím ze Židlochovic začal vadit přestup v Hrušovanech a přestali lokálku využívat. Cesta autobusem do Brna byla rychlejší. Roku 1979 přestaly osobní vlaky na hrušovansko-židlochovické trati jezdit. Slabá nákladní doprava sice pokračovala, ale stav tratě se natolik zhoršoval, že zůstala zapomenuta. Jen občas na ní spolek nadšenců vypravil nostalgický vlak, naposled r. 2005, ale pak těleso zarostlo náletovými dřevinami natolik, že jízda nebyla možná. Je zajímavé, že starou nádražní budovu v Židlochovicích nikoho nenapadlo zbořit anebo celou trať zrušit i úředně. 

Když představitelé Jihomoravského kraje přišli někdy mezi lety 2005 - 10 s myšlenkou na obnovu tratě, nadšenci doufali ve zprovoznění v řádu měsíců, pesimisté si ťukali na čela. Ale dílo se podařilo, s notnými odklady, jak je v Česku obvyklé. V letech 2018-19 byla  trať na starém tělese v podstatě postavena znovu, novinkou byla elektrifikace

S platností od nového jízdního řádu od prosince cestující mohou v Židlochovicích užívat opravenou nádražní budovu s čekárnou. Staniční koleje jsou dvě, obě kusé, obě přístupné ve směru od města jazykovým perónem s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. Vlaky do Brna jezdí přímo, tedy v Hrušovanech bez přestupu. Jak už to při takových akcích bývá, slavnostní znovuotevření obstarala parní lokomotiva, v tomto případě 433.0 přezdívaná Skaličák.

Ještě dodejme, že v Hrušovanech musela být při stavbě změněna konfigurace kolejiště a současně zde byla vybudována nová nástupiště.

Vedle železničního nádraží v Židlochovicích současně vznikl autobusový terminál. Cestující zde mohou přestupovat systémem hrana - hrana, tedy jen krátce přejdou z vlaku do autobusu či naopak. Teď jde jen o to, aby koordinátoři jízdních řádů vše sladili tak, aby vlak byl dostatečně atraktivní. Proč o tom píšeme? Protože nádraží v Židlochovicích je i po obnově dost daleko od centra a při troše snahy mohlo stát blíže před zámkem, při postavení mostu dokonce těsně vedle náměstí. Ale pozadí projektu či majetkoprávních vztahů neznáme. 
 
Podle:

https://zdopravy.cz/obnoveno-do-zidlochovic-prijel-po-40-letech-osobni-vlak-38579/, 25. 3. 2020

https://www.koridory.cz/modernizace-a-elektrifikace-trati-hrusovany-u-brna-zidlochovice/, 25. 3. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°1'58.078"N, 16°37'1.416"E

Adresa

Nádražní 325
Židlochovice 667 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Židlochovice
Nadmořská výška
182 m.n.m.
Základní číselné údaje
Železniční trať Hrušovany u Brna - Židlochovice měří 3 km. Poprvé byla zprovozněna r. 1895. Osobní vlaky na ní přestaly jezdit r. 1979. Nově byla trať zprovozněna r. 2019.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Židlochovice. Po znovuzprovoznění místní trati sem od prosince 2019 jezdí přímé osobní vlaky z Brna. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Židlochovice jsou přirozeným dopravním centrem regionu, kam jezdí autobusy z celého okolí. Z centra Brna ovšem nikoli. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat můžete např. na náměstí, u zámku nebo přímo u železniční stanice.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme zastavit s busem u zámku a po výstupu účastníků akce odejet parkovat do některé z ulic na levý, tj. protější břeh Svratky.

Přístup pěšky

Železniční stanici snadno najdete poblíž zámku. Vede tady mj. dálková pěší trasa Brno - Wien jakožto jedna z větví cesty sv. Jakuba. 

Příjezd na kole, parkování kol

Poblíž železniční stanice na opačném břehu řeky vede dálková cyklotrasa Brno - Wien. Má v národním číslování označení 5, v evropském značení Eurovelo 9. U nádraží je možno kola uschovat v cykloboxu.

Poznámky pro vozíčkáře

Železniční stanice Židlochovice je bezbariérová. 

Rady a tipy

Doporučujeme pěší výlet na Akátovou rozhlednu

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu