Růžový vrch

Příkré skalnaté stráně na levém břehu vodní nádrže Vranov, mimořádně krásná lokalita


Nad plochou vodní nádrže Vranov zůstalo nezatopeno několik mimořádně půvabných míst. Jsou tvořena suťovými lesy, osamocenými borovicemi a skalami z geologicky starých hornin. Nad exponovanými partiemi obvykle rostou listnaté lesy. Všechna rostlinná společenstva jsou velmi blízká přírodnímu stavu, na některých lokalitách se vyskytují vzácné nebo chráněné druhy. 

K nejkrásnějším místům patří skály u Chvalatic zvané Růžový vrch, které vybíhají do vod Vranovské nádrže dlouhým poloostrovem, přesněji řečeno šíjí zaklesnutého meandru, který má pozoruhodné rozměry. V nejužším místě měří pouhých 80 metrů, ale je přitom 1,2 km dlouhý a voda jej obtéká údolím dlouhým asi 2,5 km. 

Přírodní rezervace Růžový vrch se rozkládá na příkrých, skalnatých srázech na zmiňovaném poloostrově anebo v jeho blízkosti. Svahy mají jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozici, takže na nich můžeme v létě naměřit při slunných dnech extrémně vysoké teploty. Vody přehrady zase činí celou rezervaci mimořádně pohledově příjemnou a fotogenickou. 

Nad poloostrovem vyčnívá výrazný jehlovitý skalní útvar nazývaný v dřívějších dobách Babka. Podle něj je pojmenována celá ostrožna. Geologicky je území tvořeno biotitickými pararulami a amfibolity moldanubika, vesměs tedy starými horninami (moldanubikum je název rozsáhlé oblasti mezi Vltavou a Dunajem, nikoli název horniny).

Na skalách nebo v okolních lesích roste několik chráněných druhů rostlin. Jmenujme alespoň jeden - otevřené skály jsou domovem hvozdíku moravského (Dianthus moravicus). Všechny porosty milují různé druhy hmyzu, Růžový vrch je entomologicky velmi cenné území. 

Ochránci přírody se snaží na Růžovém vrchu zachovat porosty blízké přírodnímu stavu, které jen částečně zastiňují skály, rozhodující je především ponechání suchomilných trávníků na skalních výchozech a starých doupných stromů, hlavně dubů, nad nimi. Zcela nežádoucí je jakákoli stavební činnost. Omezovat se mají jen některé cizorodé expanzívní dřeviny, například jasan ztepilý. 

Růžový vrch sloužil od mladší doby kamenné jako hradiště, naposledy pak v 11. století. 

Na poloostrov vede shora od Chvalatic stezka, která je na skalách místy poněkud krkolomná. V plánu je zbudování vyhlídkového místa a naučné stezky. 

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1846, 22. 5. 2020
     


Umístění

GPS souřadnice

48°55'55.871"N, 15°44'31.398"E

Adresa

Chvalatice 671 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Chvalatice
Nadmořská výška
350 m.n.m. - 426 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území o rozloze 16,9 ha bylo vyhlášeno r. 1996.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Růžový vrch

Přístup

Příjezd vlakem

Turisté mířící na Bítov a do jeho okolí se musejí připravit na to, že tato oblast je dopravně velmi odlehlá. Nejbližší vlaková stanice se jmenuje Šumná.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusové linky 830 se jmenuje Chvalatice. Linka jezdí z Vranova nad Dyjí přes Šumnou, žel. st. a pak míří do Bítova, některé spoje dál do Lubnice. Provoz na ní je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendu počítejte jen s několika spoji.

Příjezd osobním autem, parkování

S autem parkujte ve Chvalaticích. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

S busem lze parkovat ve Chvalaticích anebo ještě lépe: Nechte účastníky akce vystoupit ve Chvalaticích a čekejte v Bítově na návsi. Lidé si mezitím projdou trasu, kde uvidí mj. Růžový vrch, buk spojovaný s hrabětem Jindřichem, zříceninu Heinrichsruhe a malou vodní nádrž U Staré pily

Přístup pěšky

Jděte z Chvalatic na jih po žluté značce, ale v lese na křižovatce se souřadnicemi 48°56'12.896"N, 15°44'44.607"E nechoďte po značce mírně vpravo, ale rovně. Cesta v lese po mírném klesání končí, pokračuje pěšina strmým svahem dolů na poloostrov. 

Příjezd na kole, parkování kol

Lokalita není na kole dostupná. Bicykly musíte nechat na konci širší cesty nad Růžovým vrchem. 

Poznámky pro vozíčkáře

Růžový vrch není pro vozíčkáře dostupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu