Kočičí kámen

Výchoz vápenců nad vinohrady mezi Mikulovem a Klentnicí


Kočičí kámen je menší výchoz jurských vápenců blízko silnice mezi Mikulovem a Klentnicí v chráněné krajinné oblasti Pálava. Skalnatý svah má západní expozici, je porostlý travami a keři, zejména hlohem a trnkou. Všude okolo jsou vinohrady. Do r. 2000 byl Kočičí kámen chráněným územím, ale ochrana byla zrušena. Obnovena byla až r. 2023. Blízká Kočičí skála na opačné straně silnice má zákonnou ochranu nadále. 

Lokalita zčásti získala svou tvářnost v minulosti vlivem lidské činnosti. Skalka je zčásti vytvořena malým lomem, kterých na svazích Pálavy byly v činnosti desítky, a současně je bývalou pastvinou, na níž se po skončení zemědělské činnosti daří mnoha rostlinám. Je jich tu 210 druhů, z toho 13 zvláště chráněných. Na jaře tu můžeme najít hlaváčky jarní a koniklece velkokvěté, na podzim je tady nápadnou fialová chrpa chlumní a žlutě kvetoucí oman oko Kristovo. 

Keře jsou domovem mnoha druhů ptáků. 

Podle:

Naučná tabule u lokality, říjen 2019


Umístění

GPS souřadnice

48°49'49.127"N, 16°38'13.655"E

Adresa

Klentnice 692 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Klentnice
Nadmořská výška
332 m.n.m. - 352 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka zaujímá plochu přibližně 1,25 ha.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Pálava Přírodní památka Kočičí kámen

Přístup

Příjezd vlakem

Turisté vlakem na Pálavu cestují buď do Mikulova na trati Břeclav - Znojmo nebo do Šakvic na trati Brno - Břeclav. Z obou nádraží můžete pokračovat autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze Šakvic, žel. st.: jeďte autobusem 540 směr Mikulov. Pokud chcete projít pálavskou hřebenovku, vystupte v Dolních Věstonicích. Zdatní turisté dojdou do Mikulova na vlak, méně zdatní si vyhlédnou odjezd autobusu z Klentnice nebo z Bavor nebo z Dolních Věstonic.

Z Mikulova, žel. st.: nabízí se možnost nejdříve si prohlédnout město Mikulov a pak se vydat na pálavskou hřebenovku do Dolních Věstonic. Nebo můžete jet autobusem 540 do Bavor či do Dolních Věstonic. 

Pokud byste chtěli navštívit jen Kočičí kámen a jeho okolí, pak jeďte linkou 570 Břeclav - Mikulov a vystupte na zastávce Mikulov, kasárna

Příjezd osobním autem, parkování

Ve směru jízdy po silnici od severu k jihu lze poblíž Kočičího kamene zastavit na ploše na vjezdu polní cesty mezi vinohrady. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta, bus ale musí zastavit jen u okraje silnice. 

Přístup pěšky

Kočičí skála leží při červeně značené pálavské "hřebenovce" Mikulov - Dolní Věstonice. Ale můžete sem přijít i daleko pohodlněji. V podstatě stačí učinit několik kroků po opuštění auta. Jděte od červené značky na silnici Mikulov - Klentnice (48°49'44.932"N, 16°38'26.849"E) polní cestou k západu mezi vinohrady. Celkem od silnice asi 240 m, pak ještě 100 m doprava. 

Příjezd na kole, parkování kol

Ke Kočičímu kameni lze dojet od silnice na horském kole. 

Poznámky pro vozíčkáře

Kočičí kámen není pro vozíčkáře dostupný - na rozdíl od blízké Kočičí skály ani není vidět ze silnice. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu