Hlasův domeček na Mírovém náměstí v Dobříši

Lidové pojetí baroka v centru středočeského města


"Hlasův domeček" stojí na západním okraji jižní části Mírového náměstí v Dobříši. Byl postaven v první polovině 19. století, lze ho spatřit na obraze amatérského malíře Václava Ryse z r. 1844 a je jediným z původní zástavby jižní strany náměstí, která se dochovala do dnešní doby. Současně je dokladem pozdní stavební fáze baroka s přechodem klasicismu. 

Je přízemní, řadový, nepodsklepený, na půdoryse tvaru obdélníku, situován na úzké parcele, která je kolmá k linii náměstí.  Má velmi zajímavě členěnou fasádu. Škoda, že jeho zachovalost je pouze vnější, interiéry jsou poznamenány nevhodnými přestavbami. 

Domeček je vyzděn převážně z lomového kamene, omítnut je bílou omítkou zpestřenou okrovými odstíny. Na východě k němu přiléhá úzký dvorek, který je z náměstí přístupný segmentově sklenutou brankou. 

V interiérech bylo možno až do 90. let 20. století najít tradiční uspořádání - tři komory, ale při radikální přestavbě byly vnitřní příčky vybourány a vzniklý jediný prostor byl zadaptován na prodejnu. Současně byl vzadu postaven nový přístavek. Jediná komora, která se zachovala, plní dnes funkci spojky mezi starým domem a novou částí. 

Na fasádě jsou z doby přestavby zcela nové dvoukřídlé šestitabulkové okenní konstrukce. Všechna okna jsou oproti dřívějšímu stavu neúměrně zvětšená. 

Dům završuje jednoduchá sedlová střecha krytá novými taškami bobrovkami. 

Stavba není veřejnosti přístupná k prohlídkám, ale dovnitř se můžete podívat jako zákazníci prodejny.  

     Podle:
     https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-zv-hlasuv-domecek-14458164, 8. 6. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°46'50.690"N, 14°10'7.564"E

Adresa

Mírové náměstí 244
Dobříš 263 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Dobříš
Nadmořská výška
378 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Dobříš, která je konečnou stanicí pro vlaky z Prahy. Cesta je to romantická a časově mnohem delší než po dálnici. Nádraží je vzdáleno od centra 1,7 km. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Dobříš je uzlovým bodem pro linky autobusů ze širokého okolí. Od žst Praha - Smíchov sem jezdí několik linek, doporučujeme si vyhlédnout některou expresní, která projíždí téměř celý úsek z Prahy do Dobříše. Vystupte v zastávce Dobříš, náměstí. 

Příjezd osobním autem, parkování

Možnost placeného parkování je přímo na Mírovém náměstí. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Na náměstí možnost parkování pro busy není. Nejbližší vhodná plocha je u zámku cca 0,5 km východně. 

Přístup pěšky

Dům najdete na jižní straně Mírového náměstí v Dobříši. K turistickým toulkám doporučujeme Hřebeny (Brdy) s lesními celky severně od města. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz pokyny pro přístup pěšky. V okolí Dobříše nejsou vybudovány cyklostezky, ale doporučujeme jízdu po lesních silnicích v Brdech. 

Poznámky pro vozíčkáře

Dům si můžete zvenku celkem snadno prohlédnout. Na celkovou výpravu po náměstí si ale vezměte doprovod, je tu hodně míst s nerovnou dlažbou. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu