Skřipelská alej

Krásné stromořadí mezi vesnicemi Osov a Skřipel na Berounsku


Majitelé zámku v Osově, zejména rod Kouniců a po nich Josef Vratislav z Mitrovic, měli na konci 18. století nesporně kladný vliv na utváření krajiny Podbrdska. V ní postupně prováděli působivé úpravy. 

Nový zámek byl postaven již v l. 1728-37. Současně se zámkem byl budován francouzský park (později změněn na anglický).  Byl dokončen nový farní kostel sv. Jana Křtitele (r. 1738), postaven kostel sv. Šimona a Judy ve Skřipli (r. 1791), hospodářské dvory ve Skřipli, Osově (již od r. 1669), Nových Dvorech a Vižině. Majitelé také zakládali bažantnice, lesopark Kluk západně od Všeradic, zeleň u Hořejšího rybníka v Osově a aleje. Krajina se zelení a s dominantami kostelů dostala idylický ráz. 

Stromořadí byla založena za Jana Vratislava z Mitrovic v l. 1818 - 40 ve všech směrech od zámku, většinou rovně jako podle pravítka. Jedna z alejí lemuje směrem na sever silnici do Lážovic, další vede k Novým Dvorům, směrem na jih se můžete kochat alejí k Hořejšímu rybníku, ale nejpůsobivější je Skřipelská alej. Vede od osovského zámku na západ a jsou v ní vysazeny výhradně jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum). Jejich počet se uvádí 195. 

Držme alejím u Osova palce, aby vydržely klimatické extrémy nebo invazi hmyzích nepřátel a aby dále zdobily krajinu Podbrdska a byly v ní přirozenými biokoridory. 

Podle:

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=10982, 9. 6. 2020

Kupka, J. (2010): Krajiny kulturní a historické, ČVUT Praha, str. 31, dostupné na:

http://www.krajinnyraz.cz/KUPKA_Krajiny_kulturni_a_historicke.pdf, 9. 6. 2020

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=831531, 9. 6. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°50'39.118"N, 14°4'29.579"E

Adresa

Skřipel 267 24

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Skřipel
Nadmořská výška
356 m.n.m. - 362 m.n.m.
Základní číselné údaje
Alej je asi 900 m dlouhá. Je v ní 195 stromů. Byla vyhlášena za památnou r. 1987.
Kategorie chráněného území
Památné stromy Skřipelská alej

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žel. zast. Osov na trati Zadní Třebaň - Lochovice. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Osova jezdí autobusové linky z Berouna, Lochovic, Hořovic a Dobříše. Některé z nich alejí projíždějí. Nejbližší zastávka se jmenuje Osov, u zámku, ale některé busy zastavují jen na zastávce Osov, škola

Příjezd osobním autem, parkování

S autem můžete zaparkovat např. u hřiště na východním konci aleje. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Ze žel. zast. Osov: jděte nejdříve k železničnímu přejezdu a pak po silnici na jih. K aleji celkem asi 1,2 km. 
Přes Osov nevede žádná turistická značka. 

Příjezd na kole, parkování kol

Dálková cyklotrasa č. 3 Praha - Plzeň se (nepochopitelně) Osovu vyhýbá a vede severně odtud přes Lážovice. Jinak jsou Osov i alej na kole běžně dostupné a jízda mezi stromy je velmi příjemná. Dejte ovšem pozor na provoz motorových vozidel. 

Poznámky pro vozíčkáře

Alej si můžete při jízdě autem nebo na vozíku dobře prohlédnout. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu