Lázeňský lesopark s prameny Viola, Marie a Ottovka v Luhačovicích

Krásné stromy a trávníky s minerálními prameny ve svazích nad pravým břehem Šťávnice


V lesoparku nad pravým břehem Šťávnice v Luhačovicích vyvěrají prameny Ottovka, Viola a Marie. Nacházejí se v různých nadmořských výškách a jejich hledání představuje pro lázeňské hosty a návštěvníky města zajímavou možnost terénní vycházky. Některé prameny, zvláště v zimě, ale nejsou vždy "v provozu". 

Nejblíže k centru je pramen Ottovka. Vytéká z pukliny v pískovci, zachycen je v kamenném sklepení, ale návštěvníci jej znají z kruhového pavilonu, kam byl přiveden r. 1929 a také z kamenné kašny. Pojmenován je podle Otty Serényie (1855 - 1927), který byl moravským šlechticem, posledním zemským hejtmanem (1906 - 1918) a majitelem luhačovického panství na přelomu 19. a 20. století. Tento významný muž r. 1902 lázně Luhačovice přenechal skupině českých podnikatelů - lékařů. 

Pramen Ottovka má celkovou mineralizaci 9480 mg/l, obsah oxidu uhličitého činí 2344 mg/l. Vyznačuje se zvýšeným podílem iontů železa, jodu, kyseliny borité a některých dalších prvků (mangan, stroncium, baryum). Používá se především k pitným kúrám. 

Pramen Viola se nachází v lese nad Ottovkou. Je z luhačovických pramenů nejmladší, navrtán byl r. 2010 z hloubky 56 metrů. Jméno získal podle obchodní ředitelky léčebného domu Praha, která iniciovala jeho objev. Složení pramene dostupná literatura ani internetové zdroje neuvádějí, naleznete jej na informační ceduli přímo v terénu. Mineralizace je vysoká, přes 11 000 mg/l, obsah oxidu uhličitého 2790 mg/l, významný je obsah některých prvků, např. jodu. vodu z pramene se doporučuje konzumovat "šetrně". 

Pramen Marie najdete při žluté turistické značce vysoko nad údolní nivou Šťávnice. Dojdete k němu po překonání 60 m převýšení. Pramen má střední mineralizaci 1160 mg/l, nižší obsah oxidu uhličitého kolem 560 mg/l a jeho vodu řadíme k sodno-vápenato-hořečnatému typu. 

V lesoparku nad pravým břehem Šťávnice roste několik zajímavých statných stromů a keřů, největší druhové zastoupení mají listnaté stromy, např. javory a buky. 

Podle:

Janoška, M. (2011): Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,  Academia Praha, s. 256.

Informační tabule pramenů, listopad 2019Umístění

GPS souřadnice

49°6'32.775"N, 17°45'43.671"E

49°6'35.164"N, 17°45'38.351"E (pramen Marie)

49°6'21.871"N, 17°45'27.652"E (pramen Viola)

49°6'20.821"N, 17°45'30.549"E (pramen Ottovka)

Adresa

Luhačovice 763 26

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Luhačovice
Nadmořská výška
260 m.n.m. - 325 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Luhačovice. Jezdí sem osobní vlaky z Újezdce u Luhačovic (Újezdec u Luhačovic leží na hlavní trati Veselí nad Moravou - Bylnice, odbočka je trať Újezdec u Luhačovic - Luhačovice) a rychlíky z Prahy (přes Pardubice, Olomouc, Přerov a Uherské Hradiště).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Luhačovic jezdí dálkové autobusy např. z Brna a Ostravy, místní linky ze Zlína, Bojkovic, Slavičína a dalších míst. Autobusové nádraží je vedle vlakového, ale odtud je to do středu města i k lázním ještě docela daleko, zvlášť pro cestující s kufry (1,5 km). Výhodnější je cestovat do zastávky Luhačovice, pošta

Příjezd osobním autem, parkování

Parkování ve středu města je často možné jen pro hosty lázní, kteří to mají dojednáno v rámci ubytování, jinak můžete parkovat u vlakového nádraží nebo na parkovišti na severním konci ulice Masarykovy, při výjezdu z Luhačovic ve směru na Vizovice. Dále je možnost parkovat v ul. Nádražní. Viz též zde.  

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Stání je možné na parkovišti na severním konci ulice Masarykovy, při výjezdu z Luhačovic ve směru na Vizovice nebo v ul. Nádražní. 

Přístup pěšky

Příchod od kruhového objezdu na nám. 28. října ulicí dr. Veselého do lázeňského centra.

Od severu od parkoviště je příchod možný parkem podél říčky Šťávnice. Lesopark je na jejím pravém břehu. 

Příjezd na kole, parkování kol

Jízda na kole lázeňským areálem sice není zakázána, ale v rekreačních špičkách uprostřed léta je u kolonády i jižně od ní velké množství chodců, takže si tady na kole moc neužijete a budete muset svůj bicykl vést. 

Lesopark na pravém břehu údolí je situován ve strmém terénu, takže jej pro jízdu na kole nepovažujeme za vhodný. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře jízdu pěšinami v lesoparku nedoporučujeme. Dobře dostupný je jen pramen Ottovka. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu