Sopřečský kanál

Umělý vodní tok, který odbočuje z Opatovického kanálu a přivádí vodu pro dva rybníky


Krajina u Pardubic byla za doby Pernštejnů protkána rybníky, které byly napájeny buď potoky nebo důmyslnou sítí vodních kanálů. Asi neznámějším je Opatovický kanál, ale veřejnost málo ví, že ve skrytu lesa u obce Břehy z tohoto kanálu odbočuje ještě jeden umělý vodní tok. Jmenuje se Sopřečský kanál. Název získal podle obce Sopřeč.

Na 4,5 km délky má kanál poměrně komplikovaný průběh a jeho stavba zcela jistě byla při zeměměřičských metodách šestnáctého století pro tvůrce oříškem. Nejprve míří k severu, co nejdůsledněji kopíruje terén, ale pak překonává pomocí akvaduktů dva menší bezejmenné potoky. Mimoúrovňová křížení nejsou nikterak nápadná. I když vedle nich vede stezka, nepozorný turista (třeba zabraný do rozhovoru s kamarádem) je klidně může minout. 

Kanál svými vodami napájí rybník Černý Nadýmač, který se postupně začleňoval do lesní krajiny tak, že je dnes chráněn jako přírodní památka, v níž rostou nebývale vzácné mokřadní druhy. Nad rybníkem je stavidlo, kterým lze regulovat přítok vody z kanálu, přičemž kanál obkrouží celý rybník lesem z východní strany a pokračuje klikatým průběhem dál. Na konci 4,5 km dlouhého toku kanál napájí rozlehlý Sopřečský rybník

Z tohoto rybníku vody odvádí Sopřečský potok, který se mimoúrovňově kříží s Opatovickým kanálem u Semína - viz heslo Semínský akvadukt

Podle:

http://www.brehy.eu/soprecsky-vodni-kanal/, 24. 7. 2020


Umístění

GPS souřadnice

50°3'48.907"N, 15°35'20.480"E

Adresa

Břehy, Vlčí Habřina, Sopřeč 533 16

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Břehy, Vlčí Habřina, Sopřeč
Nadmořská výška
220 m.n.m. - 216 m.n.m.
Základní číselné údaje
Kanál je dlouhý 4,5 km.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Přelouč a pak pokračujte autobusem nebo pěšky. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

K východišti značených cest, které vedou v blízkosti kanálu se dostanete autobusovými linkami z Hradce Králové, Přelouče nebo Lázní Bohdaneč. Vystupte na zastávce Břehy, Výrov. 

Příjezd osobním autem, parkování

V místní části obce Břehy, která se jmenuje Výrov, je mezi restaurací a průmyslovým mlýnem odstavná plocha pro auta. Zde můžete začít výlet k Sopřečskému kanálu, ale těsně u parkoviště nejdříve uvidíte Opatovický kanál. . 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Z Výrova vedou do oblasti Sopřečského kanálu pěší stezky i cyklotrasy. Doporučujeme jít Výrovský okruh po žluté značce (asi 6,6 km). Z parkoviště je to ke kanálu asi 600 m. 

Příjezd na kole, parkování kol

Z Výrova vedou do oblasti Sopřečského kanálu pěší stezky i cyklotrasy. Žlutá značka je pro kola sice sjízdná, její východní větev je ale sjízdná místy špatně. Doporučujeme jet trasou, která se prezentuje jako trasa pro vozíčkáře. Kanál pak uvidíte u rybníka Černý Nadýmač. 

Poznámky pro vozíčkáře

Z Výrova vede k rybníku Černý Nadýmač trasa, která se prezentuje jako trasa pro vozíčkáře. Dle našeho názoru je ní nejméně jeden úsek, a to hráz rybníka Černý Nadýmač, který vozíčkář vzhledem k nerovnostem terénu nemá šanci zvládnout a dokonce bude mít potíže, i když bude mít doprovod. 

Ale ke kanálu se můžete s doprovodem vydat 600 m po žluté značce, pak se vraťte zpět.

Nebo se vydejte 1,6 km k rybníku Černý Nadýmač, odkud se zase budete muset vrátit zpět

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu