Djurdjevićův most

Nádherná konstrukce nad řekou Tarou v Černé hoře


Djurdjevićův most nad řekou Tarou v Černé hoře je jednou z nejelegantnějších železobetonových konstrukcí meziválečného stavitelství v Evropě. Byl postaven v l. 1937-40, projekt vznikl již dříve na výkresovém stole Mijata Trojanoviće (1902 - 84). Stavbu vedl Isaac Russo. 

Řeky v krasových krajinách Černé hory mají často velmi hluboká údolí tvaru kaňonu a odedávna představovaly závažnou bariéru při budování komunikací. Dodnes v tomto státě v horách neexistuje mnoho silnic, dálnic a železnic, které by si s tímto problémem stoprocentně "věděly rady". Pokud jsou vápencové kaňony a hory na Balkáně překonávány "úspěšně", tj. víceméně v přímém směru silnicí či železnicí, pak se obvykle jedná o vrcholné technické dílo a krajinářský zážitek. Namátkou jmenujme železnici Bělehrad - Kolašin - Podgorica nebo silnice od Boky Kotorské přes Nikšič do Žabljaku. 

Djurdjevićův most byl postaven na hlavním silničním tahu Žabljak - Bělehrad. V té době se mosty tohoto typu budovaly z členitého dřevěného lešení, které tehdy spolklo 40 % finančních nákladů. V roce 1942 jeden  oblouků mostu zničili jugoslávští partyzáni. Demolici svěřili Lazaru Laukovićovi, jednomu z tvůrců stavby. Při akci ho ale zajali italští fašisté, pak ho u mostu zastřelili. 

Most posloužil filmařům jako místo natáčení mnoha scén ze 2. světové války. 

Řeka Tara je mimořádně atraktivní pro vodácké sjezdy, podrobnosti viz zde

Podle:

Djurdjevićův most – Wikipedie (wikipedia.org), 29. 6. 2021

Umístění

GPS souřadnice

43°9'1.461"N, 19°17'42.957"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
760 m.n.m.
Základní číselné údaje
Most byl postaven v l. 1937-40. Je dlouhý 365 m, vozovka se nachází 172 metrů nad řekou. Rozpětí největšího oblouku je 116 m.
Kategorie chráněného území
Nacionalni park Durmitor

Přístup

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte po silnici např. ze Žabljaku četnými serpentinami k východu cca 20 km. Parkovat u mostu lze na pravém břehu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta.

Přístup pěšky

Podél tary nevede žádná dobře využitelná stezka. Z okolních kopců ale lze most pozorovat z různých vyhlídkových míst. 

Příjezd na kole, parkování kol

V této části Černé hory cyklisté musí využívat silnice s četnými stoupáními a klesáními, komunikace pro oddělený provoz cyklistů a motorových vozidel tu neexistují. 

Poznámky pro vozíčkáře

Most lze celkem dobře zhlédnout z pravého břehu od parkoviště. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu