Tavignano

Řeka a úchvatné údolí ve vnitrozemí Korsiky


Řeka Tavignano je druhou nejdelší na Korsice (její délka je asi 89 km). Pramení pod vrcholem Punta Artica a teče - zhruba řečeno - od západu na východ. Vlévá se do Tyrhénského moře nedaleko pláže Padulone blízko Alérie na východním pobřeží ostrova. Západně od města Corte vytváří malebné údolí, které se díky snadné přístupnosti stalo jedním z nejnavštěvovanějších cílů Korsiky.

Kromě konce července a celého srpna bývá v řece dostatek vody, protože v horách  je roční srážkový úhrn přes 600 mm, což stačí na poměrně bohatý průtok. V Antisanti je vodočet s vypočítanou průměrnou hodnotou průtoku 11,7 m3/s, ale číslo kolísá od 14 m3/s do 19 m3/s. V srpnu při rozsáhlé tlakové výši nad Středomořím a malým množstvím srážek průtok klesá až k hodnotě 1 m3/s. Minimální zaznamenaná hodnota byla 0,19 m3/s, maximum 4960 m3/s, což se stalo při povodni 1. 9. 1976. Hodnota je srovnatelná s průtokem na Dunaji v ústí a je jen o něco nižší než průtok Vltavy v Praze při povodni r. 2002. 

Turisticky nejzajímavější část údolí Tavignano nad městem Corte je tvořena žulou. Jeho část je otevřená, část sevřena, až místy připomíná kaňon. Údolí vyhledáváno kvůli tůním s křišťálovou vodou. Koupeli v nich málokdo odolá. 

Mezi žulovými skalami jen málo rostou borovice jako v sousedním údolí Restonica, zvláště v dolní části les neexistuje, proto doporučujeme důslednou ochranu proti slunci. V údolí si snad více než kde jinde na Korsice všimnete, jak ostrov voní. Na svědomí to mají byliny, například divoce rostoucí růže, levandule a smil. 

Cesta údolím vede z města Corte, je žlutě značená (podle novějšího průvodce červeně značená). Nejdříve jděte po levém břehu nad údolím (levý se samozřejmě myslí tak, jak se má popisovat, tedy levý po proudu, ale pokud se chcete jen koupat, pak vhodnou tůňku najdete tak, že již od města jdete korytem nebo blízko něj.

Cesta údolím v jeho nejzajímavějších partiích vede k visutému mostu s nejhezčími tůněmi a trvá asi 2,5 hodiny, sestup zpět 2 hodiny. Od visutého mostu lze jít po levém břehu k chatě Sega další 1,5 hod. 

Podle:

Wolfsperger, K. (1997): Korsika, turistický průvodce, 3. vyd., Kletr Plzeň, s. 114
Umístění

GPS souřadnice

42°17'58.688"N, 9°6'2.915"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
430 m.n.m. - 1200 m.n.m. (dno soutěsky)
Základní číselné údaje
Soutěska je asi 12 km dlouhá. Výškové rozdíly mezi dnem údolí a nejbližšími okolními vrcholky činí až 1200 metrů.
Kategorie chráněného území
Réserve biologique intégrale du Tavignano

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst. Corte na úzkokolejné trati Bastia - Ponte Leccia - Corte - Vizzavona - Ajaccio.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Corte jezdí autobusy z mnoha jiných měst ostrova. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkujte pod pevností v Corte, např. v ulici Rue Saint Joseph. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkujte pod pevností v Corte, např. v ulici Rue Saint Joseph nebo na parkovišti jižně odtud. 

Přístup pěšky

Jděte od zříceniny v Corte údolím z nadmořské výšky 450 m po stezce značené žlutě nejdříve poměrně vysoko nad řekou. Kdo se chce jen koupat, může jít už z města přímo osou údolí. Cesta údolím v jeho nejzajímavějších partiích vede k visutému mostu s nejhezčími tůněmi a trvá asi 2,5 hodiny, sestup zpět 2 hodiny. Od visutého mostu lze jít po levém břehu k chatě Sega další 1,5 hod.  

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí není pro cyklisty dostupné. 

Poznámky pro vozíčkáře

Údolí není pro vozíčkáře dostupné. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu