Hvozd (Hochwald)

Hora vulkanického původu v Lužických horách s vynikajícím rozhledem


Pikritové mandlovce u Kojetína

Odkryvy u silnice na okraji Moravskoslezských Beskyd dokládají podmořský vulkanismus


Pikritový lom u Straníku

Zajímavá geologická lokalita


Polštářové lávy ve Straníku

Doklad podmořských výlevů magmatu


Smraďoch

Unikátní, rozlohou malá rezervace rašelinišť s výrony oxidu uhličitého a sirovodíku


SOOS

Naprosto jedinečné území s rašeliništi, minerálními prameny a výrony oxidu uhličitého, „bahenní sopky“, ohromující přírodní divadlo


Tavignano

Řeka a úchvatné údolí ve vnitrozemí Korsiky


Železná hůrka

Názorný příklad profilu třetihorní sopkou v krajině u Chebu


Žíly nad pláží Faneroque

Geologický jev ve skalách na severozápadě ostrova Gran Canaria