Komorní hůrka

Zbytek sopky v krajině u Františkových Lázní


Komorní hůrka je nevýrazné, zalesněné návrší v ploché krajině Chebské pánve na místě křížení chebsko-domažlického příkopu a západního okraje oharského riftu. Kopec vznikl sopečnou činností, v literatuře je jeho stáří udáváno 1 mil. až 200 000 let, což z něj spolu se "sousední" Železnou hůrkou činí nejmladší vulkán na území České republiky. Jako aktivní jej mohli spatřit již naši předkové - pravěcí lidé. 

Komorní hůrka je zbytek čedičového kužele, z jehož boku vytekl lávový proud, ale jinak se tu střídaly erupce různého typu. Materiál se sopečnými bombami o velikosti až půl metru byl pro naše předky natolik zajímavý, že se pustili do jeho těžby, takže na úbočí Komorní hůrky otevřeli lom zvaný Velká jáma, který značnou část lávového proudu zlikvidoval. Vrchol Komorní hůrky tvoří odolnější čedičová hornina, který zájmům těžařů unikla. 

Zato však neunikla častému návštěvníku Františkových Lázní. Byl jím Johann Wolfgang Goethe, který ji několikrát na začátku 19. stol. navštívil a dokonce použil k důkazu původu čedičů. V Goethově době době totiž probíhal ostrý spor o to, jakého původu jsou čediče. Neptunisté udávali mořský původ, plutonisté sopečný. Německý básník a přírodovědec v jedné osobě byl údajně umírněným neptunistou a navrhl do nitra sopky vykopat štolu, aby přirodovědný spor "rozetnul". Až po jeho smrti r. 1837 v nitru pahorku bylo prokopáním štol 300 m štol. Práce platil hrabě Kašpar Šternberk a průzkum opravdu přinesl nezvratný důkaz, že čedič je sopečného původu. Štoly dodnes existují a mají být v blízké době zpřístupněny pro veřejnost. 

Na Komorní hůrce tedy můžete navštívit zamřížovaný vstup do Goethovy štoly, vystoupit na čedičový vrchol a vstoupit na dno bývalého těžebního prostoru. Dříve učebnicové geologické profily jsou ale zarostlé. 

Příroda do bývalého lomu vstoupila způsobem, který zajímá botaniky a zoology. Prostor se stal domovem asi 100 druhů cévnatých rostlin, mj. tady na jaře kvete silně ohrožený vstavač kukačka (Orchis morio) v počtu několika tisíc exemplářů. 

O živé i neživé přírodě na Komorní hůrce informují panely naučné stezky. 

Mnoho hostů a návštěvníků si jako základnu pro výlety na Chebsku vybírá wellness hotel v centru blízké osady Komorní Dvůr. 


Podle:

Janoška, M. (2013): Sopky a sopečné vrchy České republiky, Academia Praha, s. 80

Informační panely naučné stezky, prosinec 2022


Umístění

GPS souřadnice

50°6'3.816"N, 12°20'12.701"E

Adresa

Slatina
Františkovy Lázně 351 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Slatina u Františkových Lázní
Nadmořská výška
470 m.n.m. - 503 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 7 ha. Poprvé bylo vyhlášeno r. 1933.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní památka Komorní hůrka

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Cheb. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší osady Komorní Dvůr se dostanete z Chebu autobusem, který jede ve směru Hazlov. Vystupte v zastávce Cheb, Komorní Dvůr. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze v centru osady Komorní Dvůr nebo u Goethovy štoly. K příjezdu použijte exti ze silnice č. 6 západně od Komorního Dvora. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat lze v centru osady Komorní Dvůr.

Přístup pěšky

Celou lokalitou prochází červená a modrá značka a také naučná stezka. Z místa, kde zaparkujete, se vydejte na průzkm, na který si vyhraďte cca 1 hodinu. 

Příjezd na kole, parkování kol

Kola nechte zaparkovaná na okraji lokality. 

Poznámky pro vozíčkáře

Komorní hůrku si můžete prohlédnout jen od silnice. Na většinu míst na Komorní hůrce se nedostanete. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu