Pikritové mandlovce u Kojetína

Odkryvy u silnice na okraji Moravskoslezských Beskyd dokládají podmořský vulkanismus


U Kojetína, místní části Nového Jičína, v krajině severně od Moravskoslezských Beskyd, existují výjimečné doklady o podmořském vulkanismu. V období spodní křídy, tedy před 145 - 100,5 miliony let na zlomech zemské kůry vyvěralo do moře menší množství magmatu. Krajina se v době alpínského vrásnění ocitla na souši, ale těleso vyvřelých hornin bylo skryto mírně pod povrchem, ale tak, že si ho všimli místní obyvatelé a kámen odborně zvaný pikritový mandlovec těžili jako štěrk. Když těžba ve 20. letech 20. století byla ukončena, napadlo někoho, že přes ložisko by mohla vést silnice spojující Kojetín se Straníkem. 

Díky lidské činnosti tak vznikl velmi instruktivní odkryv podmořského sopečného výlevu, který ukazuje na obou stranách silnice v zářezu pikritové mandlovce pro studijní účely. V horní části profilu  je možno sledovat mělké, skeletovité, jen místy hluboké půdy vzniklé zvětráváním pikritů. Ačkoli lokalita vznikla především lidskou činností, je chráněna jako přírodní památka. 

Co to je pikrit?

Pikrit je vyvřelá hornina, která utuhla a vykrystalizovala v nevelké hloubce. Podle obsahu SiO2 ji řadíme k horninám ultrabazickým, této kyselé složky v ní je méně než 45 %. Vlevem obsahu plynů v magmatu se někdy v pikritu vytvoří dutiny, které mohou být druhotně vyplněny jiným materiálem, např, kalcitem. Pak se takováto hornina jmenuje pikritový mandlovec, protože dutiny opravdu mají velikost a tvar mandlí. 

Pikritový mandlovec v silničním zářezu u Kojetína obsahuje z minerálů zejména augit, olivín a málo živců. Má světlou, zelenošedou barvu, často kropenatého vzoru. Zvětráváním nabývá rezavých odstínů. V hornině je nápadná síť žilek kalcitu. Pikritové mandlovce uzavírají v sobě bloky lávy ze starších výlevů a tepelně přeměněné útržky zrohovatělých jílovců. 

Ochránci přírody udržují odkryv jako skálu nebo trávník a odstraňují na něm náletové dřeviny. 


Podle:

Geologické lokality - Vyhledávání - Pikritové mandlovce u Kojetína (geology.cz), 29. 1. 2023

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 29. 1. 2023Umístění

GPS souřadnice

49°33'32.291"N, 17°59'1.729"E

Adresa

Kojetín
Nový Jičín 741 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kojetín u Starého Jičína
Nadmořská výška
476 m.n.m - 502 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka má rozlohu 0,23 ha. Byla vyhlášena r. 1997.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Nový Jičín město (konečná na místní trati ze Suchdola nad Odrou). 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Kojetína se dostanete autobusem z Nového Jičína, kde autobusové nádraží je v těsné blízkosti železniční stanice. 

Příjezd osobním autem, parkování

V zářezu lze zastavit na okraji silnice.u informační tabule. Moc místa tu ale není. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

V zářezu lze zastavit na okraji silnice.u informační tabule. Moc místa tu ale není. 

Přístup pěšky

Z Kojetína, zastávky autobusu jděte na okraj zástavby k jihu. Vede tady i červená a žlutá turistická značka. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na silnici u přírodní památky je malá frekvence motorových vozidel a vede tu cyklotrasa 6175. 

Poznámky pro vozíčkáře

Ze silnice si zářez můžete dobře prohlédnout. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu