Káčov

Sopka, průnik čediče křídovými usazeninami, geologická zajímavost u Mnichova Hradiště


Nedaleko Mnichova Hradiště na území vesnic Sychrov a Podolí vystupuje nad rovinou a pahorkatinou při řece Jizeře poměrně nevýrazný vrch Káčov. Na severním úbočí se do něj zakousl lom, který odkryl přívodní dráhu malé sopky. Magma se na zemský povrch prodíralo dřívějšími usazeninami. Na místě je možno pozorovat jednak kontakt magmatu s usazeninami a také sledovat, co se stane s usazenou horninou, která se nachází v těsné blízkosti vystupující horké hmoty. 

Před sopečnou erupcí v krajině okolo Káčova byly z dřívější mořské záplavy v období křídy přítomny usazeniny - pravidelně se střídající vrstvy pískovců a vápnitých jílovců. Pravidelnému střídání usazenin geologové říkají flyš. 

Čedičová hornina olivinický nefelinit prorazila v době terciéru (postaru třetihory) nadložní flyšové vrstvy nikoli v nejvyšším bodě Káčova, ale na severozápadním konci protáhlého vrcholového hřbítku. Přitom v těsném okolí dráhy magmatu došlo ke kontaktní přeměně (metamorfóze) dříve usazených hornin. Jílovce se přeměnily na tvrdý porcelanit. V pískovcích se vypálila jílovovápnitá výplň a vznikl extrémně lehký pískovec, místně zvaný kačovák. Lomy na úbočí kopce byly otevřeny jak pro těžbu čedičové horniny, tak pro těžbu kačováku. Tento materiál byl výhodný pro stavbu vodních děl, neboť ve vodě rychle tvrdne. Ani těžba nefelinitu ani kačováku již na vrchu Káčově neprobíhá, ale v lomu je odkryto místo, kde při pozorném sledování uvidíte přívodní těleso vulkánu v kontaktu s usazeninami. Lokalita ale rychle eroduje, takže odkryv je rok od roku méně instruktivní. 

Na Káčově na sopečném podkladu roste specifická vegetace, např. kostřava sivá a žlábkatá ve skalních štěrbinách, dále ještě pamětník rolní, tařinka kališní a pelyněk ladní. Ochránci přírody občas provádějí kácení náletových dřevin, aby lokalita nezarostla. Mimo lom a odkrytý peň přívodní dráhy vulkánu s vrcholovou "jehlou" je převládajícím porostem dubohabrový les. 

Zoologové našli na Káčově 17 druhů brouků, 29 druhů motýlů a 17 druhů ptáků - pěvců. 

Na vrchol vede prudký výstup, ale příchozí jsou odměněni překrásným výhledem zejména ve směru na Ještědský hřbet. Rozhled je možná působivější z plochy pod Káčovem, kam lze přijet autem. Odtud jsou vidět i Jizerské hory a Krkonoše. 

V osadě Sychrov doporučujeme navštívit zříceninu zámku ZásadkaPodle: 

Janoška, M. (2013): Sopky a sopečné vrchy České republiky, Academia Praha, s. 336

Významné geologické lokality (geology.cz), 20. 5. 2024

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 20. 5. 2024


Umístění

GPS souřadnice

50°33'9.283"N, 14°58'57.851"E

Adresa

Sychrov, Podolí
Mnichovo Hradiště 294 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Sychrov nad Jizerou, Podolí u Mnichova Hradiště
Nadmořská výška
310 m.n.m. - 351 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 1,88 ha. Vyhlášeno bylo r. 1953.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Vrch Káčov

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Mnichovo Hradiště.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Mnichovo Hradiště je dopravním uzlem autobusových linek z okolí. Jejich terminál je blízko vlakového nádraží. Busy zastavují také na zastávce Mnichovo Hradiště, náměstí, odkud můžete vyrazit pěšky okolo zámku v severním směru na Káčov. Od metra Černý Most v Praze jezdí do Mnichova Hradiště bus č. 315 a 345. 

V pracovní dny jezdí z dopravního terminálu v Mnichově Hradišti do Sychrova bus č. 716. Vystupte v zastávce Mnichovo Hradiště, Sychrov (na vrcholu stoupání). 

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze dojet místními ulicemi s přírodním povrchem až pod vrchol. Je zde i možnost parkovat. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Se zájezdovým busem dovnitř zástavby Sychrova nevjíždějte, nemuseli byste se tam vejít. Nechte vůz v prostoru zastávky linkových autobusů, kde je místa dost. 

Přístup pěšky

Z Mnichova Hradiště, žst. 5 km nebo z Masarykova náměstí 4 km po zelené značce. 

Příjezd na kole, parkování kol

Zelenou značku z Mnichova Hradiště můžete použít pro příjezd na horském kole. Jinak jeďte po silnici údolím Jizery se závěrečným prudkým výjezdem na Sychrov nebo po silnici přes Podolí. Tudy vede i dálková cyklotrasa Greenways Jizera. Na kole lze dojet až na plošinu pod lomem. 

Poznámky pro vozíčkáře

Dojet můžete jen na plošinu s parkovištěm pod vrcholem, výše k lomu nebo k vrcholu se nedostanete. Ale výhled z místa, kam se dá dojet autem, je také zážitkem. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu