Pico de Bandama

Sopečný kužel na ostrově Gran Canaria, vynikající rozhledový bod


Na severovýchodě ostrova Gran Canaria turisté obdivují krásný sopečný vrchol Pico de Bandamakalderu  Bandama

Gran Canaria je vulkanického původu, jak je známo. Erupce sopek probíhaly v několika fázích. Zde, na severovýchodě ostrova v první fázi sopečná činnost vytvořila základ ostrova, který pak podlehl vlivu zvětrávání a eroze.  

Poté se otevřela puklina, která se táhla přes kopec, který odděloval soutěsku Barranco Las Goteras a údolí Los Hoyos. Z pukliny vytékalo magma v podobě strusky při častých výlevech, které ale probíhaly relativně klidně. Krajinu v okolí zasypával sopečný popel. Erupce se soustředily hlavně na severu a jihu pukliny, kde se při výbuších postupně vršily dva sopečné kužely. Jižní rostl rychleji, láva z něj tekla na východ. Pod ním se magma střetlo se studenou podzemní vodou, což mělo za následek silnou explozi. V následujícím období vyvrhoval lávu severní kužel, z něhož láva tekla do údolí Los Hoyos. Když erupce ustaly, trochu jej zarovnala eroze, ale i přes nepříliš výraznou nadmořskou výšku 569 m.n.m. (někdy se uvádí 575 m.n.m.) působí bývalá sopka Pico de Bandama velmi majestátně. 

Pod jižním kuželem se mezitím soustředila ohromná zásoba magmatu, které se opět střetlo s podzemní vodou. Mohutná exploze vyvrhla z útrob Země obrovské proudy lávy, které zčásti kužel nahoře poničily. Zpět na zem pak dopadla směs vulkanických materiálů, z nichž některé pocházely z hlubin planety a jiné z povrchu, když je láva při výbuchu strhla s sebou. Výbuch byl tak mohutný, že vyčerpal zásobu magmatu pod kuželem a vytvořil dutinu, která se propadla sama do sebe. Zbyla kaldera, čímž byla asi před 2000 lety ukončena sopečná činnost v lokalitě zvané Bandama. 

Kolem kaldery Bandama se můžete vydat na výlet. Překonáte vzdálenost necelé 3 km, ale současně zvládnete značná výšková převýšení, protože okraje kaldery nejsou vodorovné. Na západním okraji uvidíte budovu místního klubu Real Club de Golf Las Palmas, nejstaršího zařízení svého druhu ve Španělsku, s překrásným hřištěm, které tady zaujímá plochu asi 34 ha a bylo založeno již r. 1891.

Taktéž se můžete vydat pěšky dovnitř kaldery, což je vcelku nenáročný výlet s převýšením přes 200 m. 

Ale určitě byste neměli vynechat zdolání vrcholu Pico de Bandama. Dá se sem dostat autem po odvážně konstruované silnici, ale pokud sem v sezoně zamíří moc návštěvníků, pak řidiči musejí své vozy nechat na úpatí a vydat se nahoru pěšky. 

Shora se otevírá fantastický kruhový rozhled na město Las Palmas, značnou část pobřeží, do kaldery Bandama a na spoustu okolních sopečných kopců a údolí, která jsou vyhloubena erozí vodních toků a mnohá vyplněna lávou, která přitekla z okolních vulkánů. 

Bandama je jedním z nejhezčích přírodních jevů, které na Gran Canarii lze zažít. 

Podle: 

Informační cedule u kaldery, listopad 2022.


Umístění

GPS souřadnice

28°2'14.954"N, 15°27'28.263"W

Adresa

Los Hoyos
Las Palmas de Gran Canaria 35010

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
569 m.n.m.

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte z Las Palmas, Estación San Telmo busem č. 311, vystupte na zastávce Bandama. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat je možno na ploše u golfového klubu. Stání je neplacené. Také je možno zastavit na rozšířených místech silnice na úpatí hory či na jejím úbočí. Pokud budete mít štěstí a nahoře nebude moc aut, pak můžete zajet až těsně pod vrchol.  Silnice končí slepým kruhovým objezdem. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Až na vrchol busy jet můžou, ale nedoporučujeme to, protože zaberou celou silnici a míjení s protijedoucími vozidly se pak stává obtížným, často i nemožným. 

Přístup pěšky

Viz příjezd autem. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz příjezd autem. 

Poznámky pro vozíčkáře

Viz příjezd autem. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu