Roque Nublo

Nejmalebnější vrchol ostrova Gran Canaria


Roque Nublo je pravděpodobně nejkrásnější přírodní útvar na Gran Canarii. 

Středu ostrova dominuje několik výrazných sopečných vrcholů. Pico de Las Nieves je téměř nejvyšší, dá se na něj vyjet autem, ale není příliš oblíben, protože na jeho relativně plochém vrcholu (1949 m.n.m.) byl postaven vojenský radar. Nedaleká skála Morrón de la Agujereada (1956 m.n.m.) je nejvyšším bodem ostrova. 

Kroky turistů většinou míří jinam. 

Absolutně dokonalou přírodní scenérii zažijete "o kousek vedle". 

Roque Nublo je erozním pozůstatkem obrovité sopky, jejíž činnost vrcholila někdy před 4,5 miliony lety. Navršila velké množství vulkanického materiálu. Měla patrně vícero sopouchů, jimiž se na zemský povrch dralo magma, ale vzhledem k velké hustotě a malému tlaku se to nepodařilo veškerému objemu sopečných hmot. Magma převážně čedičového složení utuhlo v sopouchu hned na několika místech a otvory ucpalo. Dlouhotrvající eroze odnesla méně odolné části sopečného materiálu, sopouchy zůstaly odkryty. Nejvýraznější z nich je dnes (alespoň podle většiny odborných pramenů) 67 m vysoký. Další podobné v okolí zvětraly do zajímavých bizarních tvarů a nesou různé názvy, např. El Fraile - Mnich. 

Roque Nublo se obvykle do češtiny překládá slovy Oblačná skála, což vystihuje charakter přírody v nejvyšších partiích Gran Canarie. Mraky přicházející obvykle od severu často zakryjí hory tak, že tu nevidíte nic, kromě mlhy. Nebo se vám může stát, že budete pozorovat oblačnost, která "narazí" od severu do hřebene a třeba tam z ní i bude pršet (návětrná strana). Tentýž oblak přejde přes hřeben a při klesání se rozpustí (zvyšuje se v něm teplota, pršet z něho nebude, závětrná strana). 

Pokud ale budete mít štěstí, pak se vám z Roque Nublo otevře naprosto jedinečný rozhled. Už jen barvy okolních skal převážně červenavých odstínů jsou fantastické. Uvidíte Pico de las Nieves s radarem a skálou Morrén de la Agujereada a mnohá údolí na severní straně ostrova. A pokud bude daleká dohlednost, spatříte na západě ostrov Tenerife s mohutnou špičkou sopky El Teide (3718 m.n.m.), která je odsud vzdálena 106 km. 

Nejkrásnější scenérií na Roque Nublo je západ Slunce. 

Roque Nublo bylo domorodci v dobách před Kolumbem uctíváno jako posvátné místo

Cesta k vrcholu je poměrně snadná. Pohodlná pěšina dlážděná kameny vede od parkoviště v průsmyku La Goleta nejprve řídkým borovicovým lesem s podrostem pryšců, později se vyšplhá nad hranici lesa a turisté šlapou po skalním podkladu. Cestou minete skupinu skalních jehel s Mnichem a horské sedlo s křižovatkou turistických tras v nadmořské výšce 1710 m. Cestu zvládnou i méně zdatní turisté, je dlouhá asi 1,5 km. Pokud se vydáte nahoru na pozorování západu Slunce, počítejte s tím, že zpět se budete vracet již za tmy, protože na Kanárských ostrovech panuje kratší soumrak než ve střední Evropě. 

Výstupové cesty vedou i z osady La Culata (strmý výstup 3,5 km), od tábořiště El Garaňón (4 km) a z parkoviště Degollada del Aserrador (prudký výstup 3,3 km). 

Jedinou zápornou stránkou Roque Nublo je fakt, že vrchol navštěvuje velké množství lidí. 


Podle:

Roque Nublo – Wikipedie (wikipedia.org), 7. 4. 2023

Roque Nublo - Země Světa (zemesveta.cz), 7. 4. 2023

Roque Nublo – monumentálny symbol ostrova - CANARIA GUIDE, 7. 4. 2023

Roque Nublo | | Svůdný svět (alluringworld.com), 7. 4. 2023 (překrásné fotografie)
Umístění

GPS souřadnice

27°58'15.202"N, 15°36'45.334"W

Adresa

Ayacata
Tejeda 35369

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
1813 m.n.m.
Základní číselné údaje
Skála Roque Nublo má výšku 67 m (podle většiny zdrojů). Nublo rural park má rozlohu 263 kilometrů čtverečních.
Kategorie chráněného území
Nublo rural park

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte do Ayacaty nebo k parkovišti Degollada del Aserrador linkou 18 Faro de Maspalomas - Tejeda. Frekvence spojů na této lince je velmi řídká. Totéž, pokud pojedete od severu linkou 305 San Mateo - Tejeda do zastávky La Culata. Po silnici GC-600 nejezdí do průsmyku La Goleta žádná pravidelná linka. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte na některé z výchozích míst: buď na parkoviště Degollada del Aserrador, na tábořiště El Garaňón, ale nejblíže k vrcholu je průsmyk La Goleta, kde je také parkoviště. Vzhledem ke stísným horským poměrům má jen omezenou kapacitu, dobře tady zaparkujete jen mimo letní sezonu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro osobní auta. Máte možnost jet do průsmyku La Goleta, zde vyložit účastníky akce a jet parkovat jinam. 

Přístup pěšky

Z půsmyku La Goleta: výstup asi 1,5 km dlouhý, převýšení cca 200 m.

Výstupové cesty vedou i z osady La Culata (strmý výstup 3,5 km), od tábořiště El Garaňón (4 km) a z parkoviště Degollada del Aserrador (prudký výstup 3,3 km). 

Příjezd na kole, parkování kol

Jeďte do průsmyku La Goleta, kde je nutno zamknout nebo hlídat kola. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vrchol Roque Nublo není pro vozíčkáře dostupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu