Nino

Překrásné jezero v horách střední Korsiky


Jezero Nino (Lace de Nino) je jedním z nejkrásnějších přírodních útvarů Korsiky. Návštěvníci jej s okolím nazývají horským rájem, z něhož vyzařuje pohoda a klid. 

Po geografické stránce je mělká kotlina ledovcového původu s jezerem pramennou oblastí řeky Tavignano. Vody z okolních kopců se stékají do jednoho přítoku, který se na dně kotliny rozšiřuje a tvoří přirozenou nádrž, jejíž plocha se mění podle ročního období a také podle množství srážek od zhruba 3,5 ha do 6 ha. 

Horskou scenérii klidné kotliny o nadmořské výšce 1743 m dokresluje nedaleké sedlo Bocca à Stazzona, kudy přichází většina turistů a nejbližší dvoutisícovky Capu a u Tozzu (2007 m.n.m.) a Capu a u Furcelle (2062 m.n.m.)

Okolo jezera se volně popásají koně, bývají tu prý i krávy a polodivocí vepři. Pastevec nikde. Otázku, co tato zvířata dělají v zimě, nemáme vyřešenu. 

K jezeru se můžete dostat z několika směrů. Nejvíce využívanou přístupovou trasou je pěšina z osady Poppaghia (42°17'5.174"N, 8°55'17.298"E, 1061 m.n.m.), kde je parkoviště, lesovna, možnost občerstvení a přespání na skromném tábořišti. Místem prochází silnice D 84. Sedlo Col de Verghio je odtud vzdáleno 10,5 km. Výstup od parkoviště k jezeru trvá asi 2:30 hod, sestup zpět asi 2 hod.  

Druhou možností je jít ze sedla Col de Verghio (které má podobné zázemí pro turisty jako osada Poppaghia) po stezce GR 20. Výstup trvá 3:30 hod. 

Ani jedna z přístupových cest není technicky náročná, značení je na korsické poměry docela dobré, ale cesta z osady Poppaghia  v úseku z údolí Colga do sedla Bocca à Stazzona je v mlze a dešti  hodně orientačně náročná. Výstup je v závěru pod sedlem místy strmý a vede sutí a žulovými skalními plotnami.

Cestu k jezeru doporučujeme jako jeden z nejkrásnějších přírodních zážitků na Korsice vzhledem ke krásným výhledům a krajině. 

Podle:

Wolfsperger, K. (1997): Korsika, turistický průvodce, 3. vyd., Kletr Plzeň, s. 116


Umístění

GPS souřadnice

42°15'18.628"N, 8°56'25.857"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
1743 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha vodní hladiny jezera kolísá dle množství srážek od 3,5 ha do 6 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Vlak je pro dosažení výchozích bodů nepoužitelný. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Je třeba mít k dispozici osobní auto. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkování je možné buď v osadě Poppaghia nebo v sedle Col de Verghio. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkování je možné buď v osadě Poppaghia nebo v sedle Col de Verghio. 

Přístup pěšky

Z osady Poppaghia: jděte nejdříve po značené cestě k východu do údolí Colga a pak k jihu. Cesta vede borovým lesem podél potoka. Od salaše Colga ve výšce 1411 m.n.m. začíná strmý výstup sutí a skalními plotnami do sedla Bocca à Stazzona (1762 m.n.m.). Cestou nezapomenutelné výhledy. Ze sedla už je vidět k jezeru, k němuž vede mírně se svažující pěšina. Cesta tam 2:30 hod., zpět 2 hod.

Ze sedla Col de Verghio: po hřebenu, střídavě výstup a sestup bez technických obtíží celkem 3:30 hod. Stezka GR 20. 

Příjezd na kole, parkování kol

Jezero je na kole nedostupné. 

Poznámky pro vozíčkáře

Jezero je pro vozíčkáře nedostupné. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu