Calanches

Fantasticky krásná skalní krajina mezi Portem a Pianou na Korsice


Calanches pochází z korsického calanca, což znamená záliv. Organizací UNESCO chráněná oblast je známa výskytem nádherných skal vulkanického původu, které jsou budovány především horninou porfyrem. Tak se to alespoň udává ve většině bedekrů. Je to starší název pro paleoryolit, tedy ryolit dávného, předterciérního stáří. Viz též náš text o rezervaci Scandola

Zvětralý ryolit tvoří nádherné formace červených odstínů se skalními věžemi, okny a roklemi. 

Guy de Maupassant popsal zdejší pitoreskní skály jako "hrůzný zvěřinec zkamenělý vůlí extravagantního boha". Ryolit je výlevná hornina vznikající z hustého magmatu, které na povrchu ztuhlo do roztodivných tvarů, o jejichž další formování se postaralo zvětrávání a eroze. 

Mezi nejznámější patří Psí hlava (Tête de Chien) na severním konci Calanches, najdete tu hlavu Maura, biskupa s monoklem, medvěda, okno ve tvaru srdce a želvu - a další si můžete pojmenovávat sami. Místní pověst vypráví o skalách coby díle Satana, který strašlivě řádil, když mu místní pastýřka dala košem po oznámení jeho milostných návrhů. Protože ďábel ženinu čistou duši nemohl potrestat, tak alespoň formoval skály ohnivých barev a dokonce na jednom místě vypodobnil sám sebe s pastýřkou. 

Přes Calanches vede klikatá silnice D 81. Jízda po ní patří k nejzajímavějším zážitkům na Korsice. Už samo její trasování je divoké, rovných a širokých úseků je tu pomálu. Připočtěte k tomu silný provoz - Calanches prostě chce vidět snad každý návštěvník ostrova. Nalaďte se na cestovní rychlost do 40 km/h a při míjení občas sklopte zrcátka. Připravte se na milimetrové manévry, když potkáte autobus nebo náklaďák. 

Na několika místech můžete zastavit a kochat se okolní skalní krajinou s divukrásnými pohledy na moře anebo se do skal můžete vydat pěšky. 

Samostatným výletem je stezka na mys Capo Rosso. Umístění

GPS souřadnice

42°14'49.046"N, 8°39'20.739"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
0 m.n.m. - 700 m.n.m.

Přístup

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Po silnici D81 jezdí autobusová linka Ajaccio - Porto - Ota. Mimo sezonu jezdí ale jen jeden pár spojů denně, v létě více. Vystupte ve vesnici Piana

Příjezd osobním autem, parkování

Na D81 mezi Pianou a Portem lze krátce zastavit na několika místech a zde fotit. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Doporučujeme sehnat si v Portu v turistické kanceláři mapu s nabídkou výšlapů po Calanches.

Příjezd na kole, parkování kol

Silnice D81 je sice sjízdná na kole, ale proplétat se mezi auty na úzké vozovce nepovažujeme za šťastný zážitek. Dále do skal se s kolem nedostanete. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud pojedete autem, můžete si na několika vyhlídkách Calanches docela dobře prohlédnout a obdivovat. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu