Skalky u Sedlece

Přírodovědně hodnotné území se stepními trávníky mezi Mikulovem a Valticemi


Mezi Mikulovem a Valticemi se při státní hranici s Rakouskem zvedá pásmo táhlých kopečků, které kontrastují s rovinami v okolí Lednice. Za normálních okolností by se na nich vyskytoval dubový les, ale člověk na tomto území hospodaří již velmi dlouho, takže zde najdeme jen lesní ostrůvky a mezi nimi různé formy přírodních trávníků. 

Kopec Skalky u Sedlece se nad okolní krajinu zvedá asi o 80 výškových metrů a táhne se zhruba v délce 3 km přibližně severojižním směrem. Je budován vápenci (místní jim říkají mušlový vápenec) a vápnitými sedimenty (písky a jíly). Tyto suroviny se těžily v několika malých lomech, které patřily šlechtě nebo sedlákům. Mnoho podstavců pod sochami ve Valticích nebo v Lednici pochází právě ze Sedlece. Dodnes v terénu na Skalkách zůstaly terénní stopy a nebýt lomů, ani by se zde žádné obnažené horniny nevyskytovaly, Skalky by byly obyčejným kopcem a asi by se jmenovaly jinak. Do roku 1989 bylo toto území v pásmu u železné opony, takže se sem běžný občan nedostal. Vojáci nevěděli, že se procházejí mezi kriticky ohroženými rostlinami a že společnost jim dělá vzácný hmyz. 

Když padla železná opona, vrhli se do území přírodovědci a roku 2005 nechali vyhlásit Skalky přírodní rezervací

Roste a kvete zde asi 200 ks kriticky ohrožené bažanky vejčité (Mercurialis ovata), 4 exempláře kriticky ohrožené lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri), 500 jedinců silně ohrožených kozince rakouského (Astragalus austriacus), roste tu vstavač vojenský (Orchis militaris), kavyl sličný (Stipa pulcherrina) a dalších 10 ohrožených taxonů ve velkém počtu jedinců. 

Hmyz je zastoupen především kriticky ohroženými druhy ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a dalšími, které jsou vázány na trávníky či keře. 

Ekologové se snaží, aby chráněné území příliš nezarůstalo keři, které by vzácné trávníky zničily. Zvláště agresívní druhy se odstraňují, například takový osud čeká trnovník akát. Na kopec občas vběhnou ovce místních chovatelů a provedou úkon, kterému se říká extenzívní pastva. Není dobré, aby zemědělci pokračovali v oplocování svých pozemků, protože ohrady pak brání migraci druhů. 

Zhruba uprostřed území se nachází poněkud větší lom, který využila skupina občanů k vybudování přístřešku. Ten jim slouží jako zázemí pro grilování a oslavy. Ochránci přírody nemají proti jejich občasnému povyražení zásadní námitky. 

Pro návštěvu Skalek doporučujeme vyjít z rozcestí mezi Sedleckým mlýnem a cihlovým mostem. Cestou uvidíte několik drobných lomů a bude se vám postupně odkrývat výhled k Mikulovu. Pokud budete mít trpělivost, pak asi po 1 km dojdete ke státní hranici s Rakouskem a asi po dalším kilometru k místu s plochým vrcholem a krásným výhledem na Sedlec a okolí. Nejzajímavějším obdobím na Skalkách je jaro. Návrat z vrcholové plošiny toutéž cestou. 

Podle:

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 16. 10. 2021


Umístění

GPS souřadnice

48°46'6.601"N, 16°40'39.032"E

Adresa

Sedlec 691 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Sedlec u Mikulova
Nadmořská výška
188 m.n.m. - 276 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území zaujímá plochu 57,2 ha. Bylo vyhlášeno r. 2013.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Skalky u Sedlece

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Sedlec u Mikulova na trati Znojmo - Břeclav. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávka autobusu se jmenuje Sedlec, pošta

Příjezd osobním autem, parkování

Odbočte ze silnice  I/40 u Sedleckého mlýna a jeďte přes hráz Nového rybníka za železniční přejezd. Asi 200 m za ním je zákaz vjezdu a malé přírodní parkoviště. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus musí zůstat parkovat u Sedleckého mlýna. Pokud pojedete dál, budete muset couvat, protože se nikde neotočíte. 

Přístup pěšky

Ze Sedlece, žel. zast.: jděte k silnici I/40 a pak po ní směr Mikulov. U Sedleckého mlýna jděte po hrázi Nového rybníku, přes železniční přejezd a stále rovně za něj. Od přírodního parkoviště jděte vzhůru vlevo. Na vrchol je to odtud asi 2 km. Ze Sedlece můžete jít také po silničce, bývalé signálce podél železniční trati. Celkem ze Sedlece asi 5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Poblíž chráněného území vede po bývalé signálce cyklotrasa Eurovelo 9, Eurovelo 11 a cyklotrasa Praha - Wien. Také tu vedou cyklotrasy s domácím značením 41 a 411. Jejich křižovatka je na přírodním parkovišti. 

Poznámky pro vozíčkáře

Chráněné území není pro vozíčkáře dostupné, vede sem jen polní cesta s přírodním povrchem. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu