Salmovy lípy

Památné stromy na hřbitově ve Sloupu v Moravském krasu


Salmovy lípy (lípa srdčitá - Tilia cordata) tvoří nádhernou dominantu městyse Sloup na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

Mají výšku asi 21 metrů, obvody kmene kolem 330 cm, v roce 1997 se jejich stáří odhadovalo na 150 let. Rostou na stejném pozemku, na němž je hrobka rodiny Salmů, významného šlechtického rodu, jemuž mj. patřil zámek v Rájci

Jižněji situovaný strom má roztrojený kmen ve výšce 2,5 m a 4 m. Severnější taktéž - ve výšce 3 m. Obě lípy kvetou a plodí a jejich zdravotní stav se jeví jako výborný. Protože rostou u hřbitovní zdi, může v budoucnu nastat konflikt. Mohou narušovat její statiku. 

Podle:

Odborná databáze památných stromů (nature.cz), 2. 7. 2021


Umístění

GPS souřadnice

49°24'57.056"N, 16°44'18.844"E

Adresa

Sloup 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Sloup v Moravském krasu
Nadmořská výška
472 m.n.m.
Základní číselné údaje
Salmovy lípy byly vyhlášeny jako památné stromy r. 1997.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Památné stromy Salmovy lípy

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Rájec-Jestřebí, ale někdy pro dopravu do této části Moravského krasu je lépe využít železniční stanici Blansko, kde zastavují i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší autobusové zastávky Sloup je možno se dopravit z Blanska autobusem č. 233 (velmi hustá frekvence spojů v pracovní dny, o víkendech cca po 2 hodinách), z Rájce-Jestřebí, žst sem jede autobus č. 240 (časté spojení v pracovní dny, o víkendech cca po 3 hodinách) nebo z Boskovic (pouze v pracovní dny).

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze přímo u hřbitova nebo na malém parkovišti na opačné straně silnice nebo na náměstí. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat lze na náměstí. 

Přístup pěšky

Lípy rostou poblíž centra Sloupu, kde se sbíhá několik značených turistických tras. 

Příjezd na kole, parkování kol

Doporučujeme výlet po některé z turistických značek na sever od Sloupu, např. do údolí Luhy, a samozřejmě doporučujeme návštěvu Sloupsko-šošůvských jeskyní

Poznámky pro vozíčkáře

Lípy si můžete prohlédnout naprosto bez problémů.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu