Archeologická lokalita Brno, "U Modrého lva"

Sem zajděte, chcete-li poznat rané dějiny Brna, i když jsou zde ukryté pod zemským povrchem


U Modrého lva si sice neprohlédneme přímo archeologickou lokalitu, nicméně pochopíme, kde jsou stopy osídlení brněnského prostoru v době před tím, než bylo založeno město Brno "v hradbách". Lokalita se nachází ve dvoře, který je uzavřen bloky ulic Křížové, Křídlovické a Ypsilantiho.

Počátky jejího osídlení se datují pravděpodobně na konec 8. stol. Ve 2. pol. 9. stol. bylo sídliště obehnáno dřevohliněným valem. Ten však zanikl při požáru v pol. 10. stol., osídlení ale pokračovalo, lze jej sledovat až do konce 10. století. Sledujeme-li dnes městský ruch kolem, těžko lze uvěřit tomu, že stojíme před jedním z nejstarších míst v Brně. Pod současnou zástavbou se ukrývají stopy osady, která vznikla při Svratce na křižovatce obchodních cest. Osada byla předchůdcem Brna, je dávána do souvislostí se sídlem moravských údělných knížat, písemně je toto doloženo ke konci 11. stol. Později (v 12.-14. stol.) se začal projevovat vliv povodní blízké Svratky, která teče z Vysočiny. Ta byla tou dobou odlesňována, což mělo za následek vyšší kolísání průtoků, a proto bylo Brno "v hradbách" založeno na vyvýšené poloze v oblasti dnešního Petrova a Zelného trhu, nikoli u Svratky u Modrého lva.

Nicméně v prostoru dnešní křižovatky ulic Křížová a Václavská stála v Brně nejstarší písemně doložená hospoda. V pramenech ze 14.-16. stol. se uvádí jako Pierhaus, r. 1612 byl dům koupen starobrněnským klášterem, dům byl zbořen r. 1934. Na hostinec upomíná modrá mozaika lva na budově České spořitelny - dříve pošty.

Záchranný výzkum profesionálních archeologů zde probíhal v letech 1985 - 86. Další výzkum při rekonstrukci křižovatky r. 2003 provedla obecně prospěšná společnost Archaia. Při výzkumu byla doložena existence kostela sv. Prokopa ze 13. stol. pod dnešní křižovatkou Křížová - Václavská a doklady existence osídlení patrně již z 10. stol. Nicméně pod asfaltem a změtí inženýrských sítí zůstává ještě mnoho otazníků z raných dějin Brna. Vzhledem k provozu v těchto místech, který nelze přerušit a provést zde důkladný archeologický průzkum, ale patrně nebudou nikdy spolehlivě zodpovězeny.


Umístění

GPS souřadnice

49°11'20.151"N, 16°35'40.468"E

Adresa

Brno-střed
Brno 603 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Staré Brno
Nadmořská výška
205 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Stanice Brno hlavní nádraží, odsud pěšky nebo tramvají 1,5 km.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Tramvaje - zastávky Mendlovo náměstí nebo Václavská, obojí cca 120 m od lokality. Jede sem tramvaj č. 1 od hlavního nádraží směr Bystrc, také tramvaj č. 2 směr Modřice a tramvaj č. 5 nebo 6 z uzlu Česká.

Příjezd osobním autem, parkování

V této části centra Brna se parkuje obtížně, na Mendlově náměstí je placené parkoviště přímo před klášterem, druhé pak při vjezdu do nemocnice u sv. Anny, ale na ulici Veletržní cca 250 metrů od Mendlova náměstí se vždy nějaké místo najde - a je dokonce neplacené.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdy obvykle parkují v ulici Joštově - 1,6 km.

Přístup pěšky

Blok mezi ulicemi Ypsilantiho, Křížová, Křídlovická najdete cca 120 metrů téměř přesně na jih od Mendlova náměstí.

Příjezd na kole, parkování kol

Poblíž vede cyklotrasa č. 1. Téměř celá vede odděleně od motorové dopravy. U restaurace Sharingham odbočte přes most a pak rovně - celkem 300 m.

Poznámky pro vozíčkáře

Vhodné též pro vozíčkáře.

Rady a tipy

Turisté hledající nejstarší stopy Brna budou patrně zklamaní z toho, že u Modrého lva neuvidí ze staré historie vůbec nic. Dávnou osadu si můžete v místech novější zástavby jen představovat. A za novější historií jděte jen kousek odsud na Mendlovo náměstí do kostela a kláštera.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu