Bosa

Barevné město na severozápadě Sardinie


Městečko Bosa na severozápadě Sardinie se vizuálně zcela odlišuje od většiny sídel na Sardinii. Jeho domy jsou totiž nápadně barevné, takže působí jako výtvarná díla vynikajících umělců. Panorama sídla podtrhuje řeka Fiume Temo pod městem, šedý hrad Malaspine tyčící se na kopci nad ním a elegantní řady palem na nábřeží. 

Městečko založili Féničané, ale největšího rozvoje dosáhlo v době, kdy Sardinii okupovali Římané. V době raného středověku si na Bosu činili zálusk arabští piráti, ale v 12. století sídlo a okolí svým způsobem zachránila rodina Malaspinů, která se sem přistěhovala z Toskánska a vybudovala hrad, který zajisté působil na dobyvatele odrazujícím dojmem. 

Když vládci této části ostrova v 19. století byli Savojští, založili zde výnosné zpracování kůží, ale jejich sláva již dávno upadla. 

Pro současnou Bosu je zásadním zdrojem příjmů turistický ruch, který se ale drží v rozumných mezích. Návštěvníci nepohltili městské ulice nežádoucím způsobem. Satelitem Bosy je 2,5 km vzdálený přístav Bosa Marine, kde je ruch daleko větší díky asi 1 km dlouhé pláži. 

Většinu zajímavostí najdete na severním břehu řeky Temo.

Hlavními náměstími v centru jsou Piazza Costituzione a Piazza IV Novembre a hlavní ulicí Corso Vittorio Emanuele. .

Z památek doporučujeme k návštěvě hrad Castello Malaspine s nezapomenutelným výhledem. Spíše než o hrad se jedná o zříceninu s mohutnými hradbami, kamennými věžemi, kaplí Chiesa di Nostra Signora di Regnos Altos ze 14. století. V kapli objevíte nádherné fresky téhož datování.

Místní muzeum Casa Deriu (Corso Vittorio Emanuele 59) má sídlo v hezkém domě z 19. století. Těžištěm expozic je místní umění a řemesla, ve druhém patře je umístěno původní zařízení a zcela nahoře uvidíte výstavu z díla Melkiora Melisy (1889-1982), významného sardinského výtvarníka. Na jednu vstupenku můžete shlédnout expozici obrazů dalšího malíře Antonia Atzy v domě na protější straně ulice. 

Nejvýznamnějším kostelem v Bose je Duomo di Bosa, Concattedrale dell´Immacolatta z 12. století (40°17'42.362"N, 8°30'14.296"E mezi nábřežím a Corsem Vittorio Emanuele). Budova byla mnohokrát přestavována, dnes jsou její hlavní dominantou dvě kopule pokryté dlaždicemi barevné majoliky. 

Nejstarším kostelem v Bose, ale patrně i na celé Sardinii je Cattedrale di San Pietro Extramuros na jižním břehu řeky asi 2 km východně od centra. Románská stavba má původ v roce 1073. Apsida je ze 12. století, gotické průčelí ze 13. století. 

Hned vedle se můžete projít po zajímavém mostě Ponte Vecchio. Tato půvabná tříoblouková stavba je vybudovaná z červeného trachytu. Z jižní strany se otevírá působivý pohled na barevné fasády městečka i na hrad Malaspine. 

Museo delle Conce sídlí na jižní břehu řeky (40°17'39.964"N, 8°30'0.891"E) v bývalých koželužnách. Dokumentuje jejich provoz, který byl zrušen až o II. světové válce. 

V okolí Bosy se pěstuje ve velkém množství vinná réva a působí zde několik významných výrobců vína. 

Podle:

Clark, G. a kol. (2018): Sardinie, Lonely planet, Svojtka and Co. Praha, str. 106


Umístění

GPS souřadnice

40°17'49.464"N, 8°30'2.311"E

Adresa

09089
Bosa 09089

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
0 m.n.m. - 120 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Do Bosy kdysi vedla úzkorozchodná železniční trať z Malcomeru. Koleje mezi Bosou Marina a Bosou již neexistují, mezi Malcomerem a Bosou Marina ano a jsou provozuschopné. Jižně od Bosy překonávají v ostrých obloucích značný výškový rozdíl mezi náhorní plošinou a pobřežím. Vlaky jezdící do Bosy se jmenovaly Trenino Verde. Jízdní řád ale od dob covidu neuvádí na této trati žádné spoje. Na úzkorozchodných tratích v této oblasti je v provozu pouze rameno Malcomer - Nuoro, které je turisticky nezajímavé a pro cestu do Bosy nepoužitelné.  

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Bosy se dostanete autobusem např. z Alghera nebo Malcomeru. 

Příjezd osobním autem, parkování

Příjezd do Bosy není složitý, parkování v městečku v úzkých ulicích, často jednosměrných s nedostatečným značením je problém. Jediné parkoviště severně od centra v ulici Via del Castello je zcela nedostatečné, ale parkovat se dá i na přilehlé komunikaci. Poté sejdete dolů do města, což není daleko. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus musí parkovat jedině na ulici Via del Castello, jinde není místo. 

Přístup pěšky

Od místa, kde zaparkujete auto, zamiřte do centra, které pohodlně projdete během hodiny. Pokud se ale budete zastavovat na prohlídce památek anebo se budete věnovat občerstvení v restauracích, pak si na prohlídku rezervujte až jeden den. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz pokyny pro pěší. Speciální cyklostezky ve městě a v okolí neexistují. 

Poznámky pro vozíčkáře

Protože centrum města je rozloženo v rovině u řeky a nejsou v něm hrbolaté úseky dlažby, dá se říci, že je celkem přátelské k vozíčkářům. To se ale nedá říci o památkách. 


Rady a tipy

Doporučujeme autovýlet po silnici Bosa - Alghero s úžasnými výhledy na moře i hory. 


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu