Halamáskova studánka a Luh u Telče

Pramen poblíž aleje V Lipkách u Telče a okolní přírodní rezervace


Ke studánce v lese severozápadně od Telče se uvádí zajímavý příběh lesníka Halamáska. 

Jeho manželka roku 1864 vážně onemocněla, choroba neustupovala a rodina se již připravovala na nejhorší. Jak bývalo v tomto kraji a v 19. století zvykem, lesník se denně chodil modlit k nedaleké kapli sv. Karla Boromejského. Není jasné, co pomohlo, ale lesníkova žena se uzdravila. Pan Halamásek z vděčnosti k Bohu postavil při cestě v Lipkách kamenný podstavec a na něm kříž. Později na něj někdo umístil nápis "Ježíš ne César TGM" jako odkaz na oblíbené rčení prvního  československého prezidenta. A ještě jednu práci lesník Halamásek odvedl. Jednou při pochůzce objevil přírodní pramen, který podchytil a vyčistil. Jmenuje se dnes Halamáskova studánka. 

Les v okolí zvaný Luh u Telče je ukázkou lužního porostu v relativně značné nadmořské výšce. Kdyby nebylo podmáčených půd, pak by ve dnešním Luhu přirozeně rostly jedle a buky, druhotně nejspíše novodobě založený smrkový les. 

Když ochránci přírody zjistili neobvyklou hodnotu zdejšího lužního porostu a vyhlásili jej za přírodní rezervaci, vytkli si za cíl, že uchovají původní les v pestrém druhovém složení. Rostou tu hlavně dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tillia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Bohatý je také porost v keřovém a bylinném patře. Na jaře tady rozkvétají trsy bledule jarní (Leucojum vernum). Protože již dlouhou dobu luh funguje bez zásahů člověka, nalézá se v něm hodně doupných stromů. Hnízdí tady např. strakapoud velký (Dendrocopos major), strakapoud menší (Dendrocopos minor) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). 

Na území rezervace se nachází velmi malý rybníček. 

Podle:

Naučné tabule při červené turistické značce Telč - Řásná, červenec 2022

 Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 30. 7. 2022


Umístění

GPS souřadnice

49°11'28.970"N, 15°25'52.960"E

Adresa

Telč 588 56

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Telč
Nadmořská výška
570 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území Luh u Telče má rozlohu 14,4 ha. Vyhlášeno bylo r. 1990.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Luh u Telče

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Telč na místní trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Telče jezdí několik linek autobusů. V nepracovních dnech místní autobusová doprava v Telči a okolí téměř neexistuje. 

Příjezd osobním autem, parkování

V Telči je několik parkovišť. Ke studánce nejblíže je hlavní parkoviště parkoviště u silnice č. I/23. Auto ale také můžete nechat stát u hřbitova, který je na začátku aleje V Lipkách u města. Ke druhému konci aleje sice není zákaz vjezdu, ale v osadě V Lipkách nelze zaparkovat auto. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat na hlavním parkovišti u silnice I/23. 

Přístup pěšky

Alejí V Lipkách v blízkosti luhu a studánky vede červená značka z Telče do Řásné a do Jihlavských vrchů. 

Příjezd na kole, parkování kol

Jeďte z Telče alejí V Lipkách, kudy nesmějí jezdit motorová vozidla. Pokud jste nadšenci terénní jízdy, můžete využít singletraily se začátkem u kaple sv. Karla Boromejského. 

Alejí vede cyklotrasa 1113 Telč - Jindřichův Hradec, kterou doporučujeme k výletům. 

Poznámky pro vozíčkáře

Alejí vede zcela rovná asfaltová cyklostezka, naprosto ideální pro výlet vozíčkářů. Přímo ke studánce se ale nedostanete. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu