Gutmannova vila

Puristická stavba, první svého druhu v Brně


V době, kdy Brno žilo událostmi po I. světové válce a současně, kdy zde vzkvétala ve stavebnictví zdobná secese, přichází do života města nová osobnost. Ernst Wiesner, pro všechny zatím neznámý architekt. Na vídeňské akademii se učil u Friedricha Ohmanna. Očekávali bychom, že Wiesner dle vzoru svého učitele obohatí Brno historizujícími styly, které byly tehdy ve Vídni určující. 

Nestalo se tak. 

Wiesner obdivoval Adolfa Loose, podle jehož projektu byla r. 1909 postavena přímo naproti Hofburgu na Michaelerplatz  budova pro firmu Goldmann und Salatsch, příklad nového, jednoduchého pojetí architektury, bez zdobných prvků, základ purismu i funkcionalismu.

Wiesnerovi nevadilo, že část Vídeňanů novou budovou "Looshaus" byla uražena a pohoršena, naopak. Přinesl do Brna, které žilo v okouzlení dekorem, nový způsob myšlení a odpovědí na otázky stavebnictví. 

Máme být okouzleni zdobnými fasádami anebo bychom měli přemýšlet o tom, co se v domě děje uvnitř? Je důležitý exteriér domu nebo jeho vnitřní prostorové a funkční uspořádání?

V Brně na rohové parcele mezi ulicemi Údolní a Bratří Čapků vzniká první Wiesnerova brněnská zakázka - nájemní dům pro Wilhelma Gutmanna a členy jeho širší rodiny. Wiesner dbal na to, aby dům tvořil přechod mezi vysokými domy v centru a vilkami na stráních Kraví hory. Dům natočil průčelím šikmo k oběma ulicím a tím dosáhl intenzívního dopadu slunečního světla do všech hlavních místností v bytech ve všech třech podlažích. 

Wiesner dům vyprojektoval, jak z předchozího textu tušíte, bez zdobných prvků. Hladké fasády jsou členěny pouze keramickými šambránami oken a vchodu. Byty uvnitř zabíraly někdy i celé podlaží orientované k jihu, naopak obslužné místnosti směřují na sever. O tehdejším interiérovém vybavení není nic známo. Schodiště bylo osvětlováno průběžným schodišťovým oknem, což byla pro tehdejší Brno stavebně technologická novinka. 

V interiéru se zachovalo dubové schodiště v chodbě, trámový strop a krb v jednom z bytů, dřevěné žaluzie a mosazné okenní kličky.

Wilhem Gutmann prodává ještě ve 20. letech dům JUDr. Felixi Redlichovi, který r. 1929 v zahradě nechal vybudovat garáže se skladištěm. Za války němečtí okupanti dům židovskému majiteli zabavili, r. 1946 se na něj vztahovalo znárodnění podle Benešových dekretů. R. 1953 se dostal do správy Bytového podniku města Brna, dnes jsou v něm soukromé byty. 

Nemovitost není přístupná pro veřejnost, prohlédnout si ji můžete jen z ulice. 


Podle:

Gutmannova vila, Brno - SlavneVily.cz, 11. 8. 2022

Gutmannova vila | Objekty | Brněnský architektonický manuál - průvodce brněnskou architekturou (brno.cz), 11. 8. 2022

Gutmannova vila - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 11. 8. 2022
Umístění

GPS souřadnice

49°11'55.375"N, 16°35'25.458"E

Adresa

Údolní 58
Brno-střed
Brno 602 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Veveří
Nadmořská výška
242 m.n.m.
Základní číselné údaje
Vila byla postavena v l. 1919-22.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Brno hlavní nádraží. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Hlavního nádraží jeďte tramvají č. 4 směr Masarykova čtvrť a vystupte na zastávce Všetičkova.

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze v přilehlých ulicích, ale předtím si prostudujte aktuální opatření v modrých zónách. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Vedoucí akce musí nechat účastníky vystoupit v ulici Údolní a odjet parkovat jinam, např. ke kostelu sv. Augustina na Kraví hoře. 

Přístup pěšky

Vilu snadno najdete na křižovatce ulic Údolní a bratří Čapků.  

Příjezd na kole, parkování kol

Viz pokyny pro přístup pěšky. V této části města nejsou speciální cyklistické komunikace, buďte velmi opatrní. 

Poznámky pro vozíčkáře

Ze silnice si stavbu můžete dobře prohlédnout. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu