Lipové stromořadí v Bráfově ulici v Brně-Žabovřeskách

Pěkná alej lemuje ulici poblíž tzv. Nové kolonie


Na okraji zástavby brněnské městské části Žabovřesky vede podél rušné silnice (ulice Žabovřeská) místní ulice Bráfova. Na jejím jižním slepém konci u tzv. Nové kolonie se zachovala mimořádně cenná alej 35 lip. Jsou v ní zastoupeny jak lípy velkolisté, tak lípy srdčité. Rostou na obou stranách ulice v základním rozestupu 20 metrů. Většina stromů je ve výborné kondici, kvetou a plodí. Jsou esteticky zajímavé, tvoří základní krajinný prvek této části města a jsou mimořádného vzrůstu. Někteří jedinci jsou ohroženi ukládáním domovního odpadu, někteří nesou známky poranění, odlamují se jim větve nebo jsou napadeni dřevokaznými houbami.

Původní text vyhlášení z r. 1987 obsahoval počet 36 lip, jedna se dnešní doby nedožila, její evidence byla zrušena r. 2009.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?frame&ODPS_TREE=7873&SO_MOST=101073, 30. 7. 2015


Umístění

GPS souřadnice

49°12'14.694"N, 16°34'7.736"E (jižní konec stromořadí)

49°12'27.964"N, 16°34'17.263"E (severní konec stromořadí)

Adresa

Bráfova
Brno-Žabovřesky
Brno 616 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Žabovřesky
Nadmořská výška
207 m.n.m.
Základní číselné údaje
Stromy vyhlášeny jako památné r. 1987.
Kategorie chráněného území
Památné stromy Lipové stromořadí na Bráfově

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Brno hlavní nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Hlavního nádraží jeďte tramvají č. 1 směr Bystrc. Vystupte v zastávce Bráfova.

Příjezd osobním autem, parkování

Ulice Bráfova je běžně dostupná pro motoristy. V aleji lze zaparkovat např. v jižní části ulice Bráfovy u garáží.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Do slepé části ulice Bráfovy ke garážím nejezděte. Neotočili byste se. Zaparkujte např. v ulici Šmejkalově nebo Jana Nečase.

Přístup pěšky

Alej vede těsně u zastávky Bráfova, kudy jezdí tramvaj č. 1. Turistické značky sem nevedou.

Příjezd na kole, parkování kol

Alej je dostupná pro jízdu na kole. Můžete se sem dostat např. odbočením z trasy č. 1 Brno - Praha, která tu vede nedaleko podél Svratky. Na místě se souřadnicemi 49°12'8.536"N, 16°33'59.460"E překonáváte Kamenomlýnský most. Zde odbočte z trasy č. 1 a jeďte k severu po chodníku podél rušné silnice Žabovřeské. Na jedné z lávek pro chodce přejeďte na druhou stranu a již alej uvidíte.

Poznámky pro vozíčkáře

Alej je dobře dostupná pro vozíčkáře.

Rady a tipy

Doporučujeme prohlídku aleje spojit s prohlídkou domů v Nové kolonii, navštívit Jurkovičovu vilu, Wilsonův les a v ulici Šmejkalově najít místo, kde bydlel básník Vítězslav Nezval.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu