Veselský chlum

Přírodní památka chránící neobyčejně harmonickou krajinu lesů a luk


Při žluté turistické značce nedaleko vesnice Veselí v části Českomoravské vrchoviny, jíž vévodí vrch Sýkoř, najdete několik míst, kde se zachovala málo narušená příroda. Na strmých svazích, které tu spadají do údolí Svratky anebo k jejím přítokům, naši předkové hospodařili jen s obtížemi, z orné půdy museli ručně vynášet rulové kameny nebo tu pásli dobytek. Polní cesty často zabezpečovali proti erozi důmyslným způsobem - štětováním. Kameny často tvořily meze, úzká políčka mezi nimi se dnes nazývají agrární terasy.

Veselský chlum je příkladem území zachovaných pastvin, sadů, remízků a lesíků s agrárními terasami a slouží k poučení, jak se má člověk šetrně chovat v krajině, která dovoluje jen extenzívní způsob využívání, tedy například občasnou pastvu. Na druhově bohatých pastvinných ladech odborníci mohou najít řadu zvláště chráněných a regionálně vzácných druhů rostlin.

Kromě tohoto poučení nabízí vrchol chlumu neobyčejně úchvatný rozhled.

Podle:

http://www.lomnice.cz/prirodni-pamatka-veselsky-chlum/ds-7809, 19. 5. 2015
Umístění

GPS souřadnice

49°24'18.687"N, 16°23'9.443"E (jižní cíp chráněného území)

49°24'43.107"N, 16°23'5.143"E (severní výspa chráněného území)

Adresa

Veselí
Lomnice u Tišnova 679 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Veselí u Lomnice
Nadmořská výška
510 m.n.m. - 578 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní památky je 13,7 ha. Vyhlášena byla r. 1990.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Veselský chlum

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Borač. Je situována v údolí Svratky na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší vesnice Veselí nejezdí žádné autobusy. Proto je třeba na výlet do této oblasti jet vlakem (viz výše) nebo jet autobusem z Tišnova do Lomnice (linka 333 přes Šerkovice) do nejbližší zastávky k Veselí, a tou je Lomnice, škola. Linka je v provozu v pracovní i nepracovní dny.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zaparkujte ve vesnici Veselí.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus zaparkujte ve vesnici Veselí. Vůz není třeba otáčet, vesnice je průjezdná ve smyčce, ale je pak nutno se vrátit do Lomnice.

Přístup pěšky

Z Borače, žel. zast.: jděte 2 km do kopce po zelené značce. Těsně před vrcholem stoupání odbočte doleva na žlutou. Celkem od vlaku 2,5 km.

Z Veselí: jděte nahoru vesnicí po zelené značce a pak doprava na žlutou. Celkem asi 1 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Pěšina z Borače je pro kola nesjízdná. Přístupová silnička z Veselí je sjízdná pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je terén na Veselském chlumu nepřístupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu