Drábské světničky

Zbytky skalního hradu v Českém ráji


Drábské světničky jsou jedním z nejpodivuhodnějších a nejkrásnějších míst Českého ráje. 

Příhrazské skály jsou nápadně vyýšeny nad okolní krajinu České tabule a přitom je v nich řada míst, kde už od nepaměti žili lidé. Sídla si díky skalní terénní konfiguraci mohli dobře bránit před nepřítelem. 

Drábské světničky jsou na náhorní plošině Hrada nad skalami nejznámější středověkou lokalitou. Archeologové ale tady zjistili přítomnost člověka již od dob prvních zemědělců. Středověká pevnost byla stísněna na čtyřech velkých a třech menších skalních pískovcových blocích. Světničky jsou přiléhavým názvem - celkem se tady našlo 18 místností "světniček" vytesaných do skal. Také se našly stopy po sedmi dřevěných stavbách a šesti mostních konstrukcích, které spojovaly jednotlivé skály. Nejvýchodnější konec pevnosti byl spojen mostem se "zbytkem světa", tj. s náhorní plošinou. Hrad byl opevněn palisádou a bezpečnost navíc umocňovala mohutná dřevěná věž. 

Světničky ve skále sloužily především jako zásobárny potravin, obyvatelé bydleli v dřevěných stavbách. Kromě těchto účelů archeologové ještě evidují svatyni, vytesanou místnost o půdorysu 7 krát 4 metry s kamennou lavicí po straně a s oltářem. V oltáři byla vytesána jamka pro ostatky, což napovídá o katolickém charakteru svatyně. Ve vedlejší světničce patrně bydlel kněz. Kalich v boku oltáře je novodobý romantický výtvor. Nejjižnější blok zvaný Sloup s vytesanou světničkou podle představ odborníků mohl sloužit jako vězení. Všechny letopočty a nápisy, které středověcí obyvatelé ve světničkách nechali, byly zničeny pozdějšími návštěvníky. Je ale jisté, že dvě světničky jsou mladší, až ze 17. století, takže hrad mohl sloužit i jako úkryt obyvatel nebo vojáků v době třicetileté války. 

Drábské světničky sloužily obyvatelům nepochybně skvěle. Před vynálezem střelných zbraní byly prakticky nedobytné. Osídlení tady trvalo od 12. do 15. století. Protože ale o Drábských světničkách nebyla dosud nalezena žádná písemná zmínka, není zřejmé, komu a jak hrad sloužil. 

Odborníci jen usuzují, že hrad byl postaven na místě staršího osídlení poté, kdy husitská vojska zničila klášter Hradiště. Ale není zřejmé, zda Drábské světničky ovládali husité nebo jejich nepřátelé. K první domněnce by směřoval fakt, že na blízkém Valečově vládli v tu dobu Bernard a Bartoš, přátelé Jana Žižky, pro katolíky by svědčil nález prohlubně na ostatky.  

Drábské světničky jsou částečně poničeny vysokou návštěvností. Byly zpřístupněny systémem lávek a umělých pomůcek. Patřily k místům s nezapomenutelným výhledem, zejména na západ a severozápad, kde na horizontu dominuje Ještěd, Ralsko, ale také při výborné viditelnosti Říp či Milešovka. V tomto odstavci záměrně používáme minulý čas. R. 2023 jsme při redakční návštěvě hrad Drábské světničky našli pro turisty uzavřený


Podle:

Anděl, R. (1984): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (III.), Severní Čechy, Svoboda Praha, s. 102


Umístění

GPS souřadnice

50°31'52.898"N, 15°1'54.748"E

Adresa

Dneboh
Mnichovo Hradiště 295 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Dneboh
Nadmořská výška
380 m.n.m. - 390 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český ráj Přírodní rezervace Příhrazské skály

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žel. zast. Březina nad Jizerou

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízké vsi Olšina jezdí autobus č. 715 z Mnichova Hradiště. 

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat můžete buď na Krásné vyhlídce nebo na lokalitě Dneboh - Kavčina (placená parkoviště) nebo v Olšině. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat můžete buď na Krásné vyhlídce nebo na lokalitě Dneboh - Kavčina (placená parkoviště) nebo v Olšině. 

Přístup pěšky

Z Krásné vyhlídky: po červené značce asi 700 m ke Studenému průchodu, pak jděte dále ještě asi 600 m.. 

Z Březiny nad Jizerou, žel. zast.: po žluté značce, pak u Studeného průchodu vpravo po červené, celkem asi 2,6 km, před Studeným průchodem na žl. značce prudké stoupání. Z Olšiny po téže značce méně než 1,6 km. 

Z parkoviště Dneboh - Kavčina: 1 km stoupání po modré značce. 

Na přístupových cestách jsou některé úseky zabezpečeny umělými pomůckami. Dbejte osobní bezpečnosti. 

Příjezd na kole, parkování kol

Všechny přístupové cesty jsou určeny výhradně pro pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Drábské světničky jsou pro vozíčkáře nedostupné. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu