Bílá voda

Název vodního toku přitékajícího ze severu do Moravského krasu se stal také pojmenováním rezervace zahrnující unikátní krasové jevy, především propadání Stará a Nová Rasovna


Na poměrně malém prostoru mezi obcemi Holštejn, Lipovec a Ostrov u Macochy se rozkládá mimořádně cenná krasová krajina. Ochránci přírody rezervaci chránící zdejší skvosty nazvali Bílá voda.

Bílá voda je především vodní tok. Pramení jihozápadně od Protivanova na svahu kopce zvaného Brd v nadmořské výšce 640 m. Zajímavé je, že toto místo se nachází jen asi 3,5 km vzdušnou čarou vzdáleno od pramene Sloupského potoka (ten je v některých mapách označován jako Luha). Pramen Sloupského potoka bývá někdy (samozřejmě nesprávně) zakreslen jako pramen Punkvy.

Délka toku Bílé vody od pramene přes Nivu, Rozstání a Baldovec do Holštejna, k ponoru Nová Rasovna činí 20,7 km. Na začátku vápenců se Bílá voda stává podzemní řekou. Při obrovských povodních vodu nestihne hltat ponor Nová Rasovna, vody tečou pak ještě o 200 m dále a propadají se do podzemí i ve Staré Rasovně. Údolí pod Holštejnem je poloslepé, sníženina pokračuje směrem k Ostrovu u Macochy. Zajímavé je, že podzemní tok Bílé vody nekopíruje směr povrchového údolí k Ostrovu. Teče hluboko pod povrchem klikatě, ale víceméně stále udržuje směr k Macoše. Prostory pojmenovali jeskyňáři jako Amatérskou jeskyni, její náčrt si můžete prohlédnout např. zde. Směr toku Bílé vody pod zemí na sebe tento tok prozrazuje několika závrty a jeskyněmi, které směřují z povrchu právě do Amatérské jeskyně. Jedním ze závrtů (Cigánským) jeskyňáři Amatérskou jeskyni objevili. V podzemí se Bílá voda stéká se Sloupským potokem a odtud se podzemní řeka jmenuje Punkva.

Bílá voda je také název pro přírodní rezervaci. Takto se označuje mimořádně cenné krasové území na severu Moravského krasu. Podloží je tvořeno téměř výhradně devonskými vápenci, které během geologického vývoje silně zkrasověly. Srážková voda i voda z povrchových vodních toků si v paleohistorii i dnes razily cestu puklinami ve vápenci podzemím víceméně ve směru k Macoše, pukliny přitom rozšiřovaly, skapávající vody se podílely na vzniku krápníků. Vody se také podílely na tvarování povrchových jevů. Z původně celistvého vápencového reliéfu místy zbyly během geologického vývoje jen trosky, skály místně zvané hřebenáče. Dominujícím prvkem rezervace je poloslepé údolí Bílé vody s navazujícími jeskyněmi Starou Rasovnou, Novou Rasovnou, Pikovou dámou, Třináctkou, Wankelovým závrtem a dalšími. Pro pochopení místní i národní historie mají značný význam nálezy z jeskyně Lidomorna a ze zříceniny hradu Holštejna.

Na výrazně členitý reliéf jsou vázána specifická lesní a skalní rostlinná a živočišná společenstva, která jsou rovněž předmětem ochrany.

Umístění

GPS souřadnice

49°24'3.286"N, 16°46'34.782"E

Adresa

Holštejn, Lipovec 679 13 Sloup v Moravském krasu, 679 15 Lipovec

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Holštejn, Lipovec u Blanska
Nadmořská výška
440 m.n.m. (propadání Nová Rasovna)
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní rezervace je 31,7 ha. Byla vyhlášena r. 1990.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Bílá voda

Přístup

Příjezd vlakem

Můžete se dopravit buď do železniční stanice Rájec-Jestřebí, kde zastavují pouze osobní vlaky, nebo do železniční stanice Blansko, kde zastavují i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Za výchozí místo k toulkám po zajímavostech přírodní rezervace Bílá voda zvolíme obec Holštejn.

Ze směru od Rájce-Jestřebí se do Holštejna autobusem dostanete jen v pracovní dny. Pojedete ze žst Rájec-Jestřebí do Sloupu linkou 240 a zde přestoupíte na linku 260 (Boskovice - Holštejn - Lipovec). Lepší spojení je z Blanska, linkou 232 Blansko - Ostrov u Macochy - Vysočany - Bousín, která funguje v pracovní dny i o víkendech, ale musíte si dát pozor na to, že některé spoje do Holštejna nezajíždějí a zastavují jen 2 km jižně od vsi na zastávce Holštejn, rozc.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem je možno do Holštejna dojet docela dobře od Sloupu, Lipovce či Ostrova a zaparkovat na návsi. Jinde se při parkování můžete dostat do střetu se zájmy ochrany přírody.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může taktéž parkovat na návsi v Holštejně. Místa je tu dost.

Přístup pěšky

Okolo hlavních zajímavostí přírodní rezervace Bílá voda vede atraktivní červená turistická trasa Sloup - Šošůvka - Holštejn - Ostrov.

Příjezd na kole, parkování kol

Červená značka pro pěší je sjízdná na horském kole jen v úseku od Šošůvky do Holštejna. Vede tu i cyklotrasa 5078. Na cestě z Ostrova do Holštejna doporučujeme poslechnout cyklistické značení a nejezdit po červené turistické značce. Cesta tudy je na mnoha místech nesjízdná, doporučujeme jet po silnici.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkářům s doprovodem můžeme doporučit jen úsek z obce Holštejn pod zříceninu hradu. Ostatní části rezervace jsou pro ně nedostupné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu