Stará Amatérská jeskyně (též Cigánský, Cikánský nebo Simonův závrt)

Místo, odkud byl objeven nejdelší jeskynní systém České republiky. Pamětní deska dvou obětí objevů.


Pod Ostrovskou plošinou v Moravském krasu se v hloubce 110 m pod povrchem ukrývá tok Bílé vody a Sloupského potoka, jejichž směr byl pro běžné lidi i odborníky dlouhou dobu záhadou. O jejich existenci se v dobách první republiky zajímal již Karel Absolon a jeho spolupracovníci. Karel Absolon měl přitom životní objev již za sebou. Podařilo se mu zpřístupnit suchou i vodní cestu mezi Macochou a Pustým žlebem. Pak se mohl soustředit právě na Ostrovskou plošinu. R. 1934 nechal otevřít závrt Městikáď, pod nímž předpokládal soutok Bílé vody a Sloupského potoka. Snahy nedopadly úspěšně, Absolon Městikáď opouští a podzemní Bílá voda se Sloupským potokem čeká až na poválečné objevitele. 

Střih.

Píše se rok 1969. Zopakujme si, co všechno je v tu dobu známo o podzemních prostorách mezi Sloupem, Ostrovem a Pustým žlebem.

Na Macochu a do Punkevních jeskyní proudí davy turistů. Auta a autobusy jezdí Pustým žlebem a parkují přímo před jeskyněmi. Tok Punkvy je znám pouze mezi Macochou a Pustým žlebem. Severně od Macochy se zatím podzemní cestou nikdo nedostal.

Od Holštejna přes systém propadání Stará a Nová Rasovna se od 50. let badatelé dostávají podél toku Bílé vody. Jeskyně v tomto místě pojmenují jako Piková dáma, Spirálka, C13 (Třináctka). Směrem od Sloupu se podél Sloupského potoka k jihu žádný speleolog nevypravil. V centrální části Ostrovské plošiny již roku 1934, jak uvádíme výše, předpokládal Karel Absolon pod závrtem Městikáď soutok Bílé vody a Sloupského potoka. Absolon za velké podpory techniky závrt zkoumá, ale požár úmyslně založený v závrtu neznámým pachatelem mu znemožnil v objevu pokračovat a nikdo další si na to netroufl. Je třeba podotknout, že i tak významný badatel, jakým Absolon bezesporu byl, se může splést. Soutok Sloupského potoka a Bílé vody pod závrtem Městikáď není, je "kousek" vedle.

A konečně - na Ostrovské plošině byl otevřen r. 1968 Manželský závrt s mnoha menšími jeskynními prostorami. 

Nikdo se ale nedostal k podzemnímu toku Bílé vody, Sloupského potoka nebo Punkvy přímo pod středem Ostrovské plošiny. 

18. ledna 1969 sestoupili amatérští speleologové Cigánským závrtem na Ostrovské plošině o 110 metrů níže. Dorazili k aktivnímu toku Bílé vody a pak postupně objevili 1,5 km chodeb. Jeskyni nazvali slovem Amatérská. 16. srpna 1969 potápěči pronikli do prostor zvaných Nová Amatérská jeskyně, od "Staré" Amatérské jeskyně po proudu Bílé vody. Byl též objeven podzemní soutok Sloupského potoka a Bílé vody, místo, kde vzniká říčka Punkva.  

Objev jeskynního systému byl vykoupen nesmírně obětavou prací nadšených dobrovolníků, ale také bohužel dvěma životy. Dne 29. srpna 1970 dva speleologové - Milan Šlechta a Marko Zahradníček mapovali Novou Amatérskou jeskyni. Na povrchu se strhla velká bouřka s přívalovou povodní. V jeskyni nebylo možno utéct, oba jeskyňáři se utopili. Vynášení jejich těl na povrch se stalo nejsmutnější událostí v historii Moravského krasu. Od té doby byl amatérský průzkum jeskyní zakázán a objevování se ujal Geografický ústav Československé akademie věd v Brně. Jednou z prvních úspěšných akcí bylo r. 1973 prokopání tunelu z Pustého žlebu do Nové Amatérské jeskyně. Při průzkumech se už jeskyňáři nemuseli spoléhat na dlouhou a namáhavou cestu přes Cigánský závrt. Roku 1975 se podařilo projít podél Punkvy severně od Macochy. 

Po několika menších objevech k hlavnímu průlomu došlo až r. 2005. Tehdy jeskyňáři prošli i druhou větev Amatérské jeskyně, tzv. Sloupský koridor. Součet délek chodeb v Amatérské jeskyni tím dosáhl čísla 35 km, r. 2021 se již uvádí 40 km. Jistě to není konečné číslo

Cigánský závrt jakožto vchod do Staré Amatérské jeskyně je situován v malém hájku na kótě zvané Simonův vrch (512 m.n.m.). Vchod je celkem nenápadný, je zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Vedle něj najdete pamětní desku se jmény Milana Šlechty a Marka Zahradníčka. Okolí závrtu je naprosto "obyčejné", dokonce ani nevypadá jako kras. Nic nenasvědčuje tomu, že zde návštěvník má pod nohama nejdelší jeskynní systém České republiky. 


Podle:

Stará Amatérská jeskyně | Moskyt, 20. 9. 2021

Plánivy.CZ - stránky ZO ČSS 6-19 Plánivy (planivy.cz), 20. 9. 2021

amat800.gif (800×1280) (planivy.cz), 20. 9. 2021


Umístění

GPS souřadnice

49°23'39.268"N, 16°45'32.411"E

Adresa

Ostrov u Macochy 679 14

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ostrov u Macochy
Nadmořská výška
505 m.n.m.
Základní číselné údaje
Řečiště Bílé vody se nachází 110 m pod povrchem Ostrovské plošiny. Bylo objeveno r. 1969.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst. Blansko.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem (například z Blanska) jeďte do Ostrova u Macochy. Vystupte na zastávce Ostrov u Macochy, u rybníka.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte po silnici Ostrov u Macochy - Sloup a auto nechte na rozcestí s polní cestou (souřadnice 49°23'28.230"N, 16°45'17.232"E)

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pro autobus platí přiměřeně pokyny jako pro cestu autem. 

Přístup pěšky

Z Ostrova jděte po silnici směr Sloup a asi 1 km od okraje zástavby (místo pro zaparkování auta) jděte dále polní cestou k nejnižšímu místu v tamějším terénu. Tam je Manželský závrt. Cestou dále vzhůru loukou k malé vyvýšenině se dostanete na Simonův vrch, který ukrývá Cigánský závrt. 

Příjezd na kole, parkování kol

Po silnici poblíž závrtu vede cyklotrasa č. 5 (Brno - Kraków). 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se od okraje silnice k závrtu nedostane. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu