Veselská lada

Přírodní památka chránící zachovalou mozaiku lesů, luk a zemědělských teras


Při žluté turistické značce nedaleko vesnice Veselí v části Českomoravské vrchoviny, jíž vévodí vrch Sýkoř, najdete několik míst, kde se zachovala málo narušená příroda. Na strmých svazích, které tu spadají do údolí Svratky anebo k jejím přítokům, naši předkové hospodařili jen s obtížemi, z orné půdy museli ručně vynášet kameny nebo tu pásli dobytek. Polní cesty často zabezpečovali proti erozi důmyslným způsobem - štětováním. Kameny často tvořily meze, úzká políčka mezi nimi se dnes nazývají agrární terasy.

Veselská lada jsou příkladem území zachovaných pastvin s agrárními terasami a slouží k poučení, jak se má člověk šetrně chovat v krajině, která dovoluje jen extenzívní způsob využívání, tedy například občasnou pastvu.

Kromě tohoto poučení nabízí krajinná mozaika na Veselských ladech neobyčejně úchvatný výhled do údolí Svratky a na protější kopce.


Umístění

GPS souřadnice

49°24'12.702"N, 16°22'57.427"E (severní konec chráněného území)

49°24'5.741"N, 16°22'59.328"E (jižní konec chráněného území)

Adresa

Veselí
Lomnice u Tišnova 679 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Veselí u Lomnice
Nadmořská výška
514 m.n.m. - 552 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní památky je 0,95 ha. Byla vyhlášena r. 1990.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Veselská lada

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Borač. Je situována v údolí Svratky na trati Tišnov - Nové 'Město na Moravě - Žďár nad Sázavou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší vesnice Veselí nejezdí žádné autobusy. Proto je třeba na výlet do této oblasti jet vlakem (viz výše) nebo jet autobusem z Tišnova do Lomnice (linka 333 přes Šerkovice) do nejbližší zastávky k Veselí, a tou je Lomnice, škola. Linka je v provozu v pracovní i nepracovní dny.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zaparkujte ve vesnici Veselí.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus zaparkujte ve vesnici Veselí. Vůz není třeba otáčet, vesnice je průjezdná ve smyčce, ale je pak nutno se vrátit do Lomnice.

Přístup pěšky

Z Borače, žel. zast.: jděte 2 km do kopce po zelené značce. Těsně před vrcholem stoupání odbočte doprava na žlutou. Celkem od vlaku 2 km.

Z Veselí: jděte nahoru vesnicí po zelené značce a pak doleva na žlutou. Celkem asi 500 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Pěšina z Borače je pro kola nesjízdná. Přístupová cesta z Veselí je sjízdná pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je terén na Veselských ladech nepřístupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu