Pod Sýkořskou myslivnou

Rezervace přirozených lesních porostů na pozoruhodně členitém terénu


Přírodní rezervace Pod Sýkořskou myslivnou zaujímá poměrně rozsáhlé území na jihozápadním úbočí Sýkoře, význačného vrcholu Českomoravské vrchoviny.

Ruly na svahu Sýkoře byly v dobách ledových zformovány do typických tvarů mrazových srubů, což jsou zajímavé skalní hradby. Na jižním okraji chráněného území jsou až 10 m vysoké. Na rulovém podloží tvořeném drobnými skalkami rostou především stromy buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), tedy listnaté stromy, které jsou v těchto nadmořských výškách na Vysočině "doma". Zajímavé je, že tu nerostou lípy a naopak u Sýkořské myslivny se dobře daří uměle vysázeným dubům, které za normálních okolností mají rády mnohem nižší nadmořské výšky. Rezervace je přirozenými porosty tvořena asi ze 3/4.

Podobně jako na sousedním Sýkoři, i zde se můžeme setkat s typickými bylinami: mařinka vonná (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Njít lze i kakost smrdutý (Geranium robertianum),  vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a dymnivku prostřední (Corydalis intermedia) a mnoha dalšími.

K rezervaci patří také rychle zarůstající pastviny při severovýchodním okraji, kde  v nadmořské výšce přes 600 metrů rostou teplomilnější druhy svída krvavá (Swida sanguinea) a mochna jarní (Potentilla tabernaemontani),.

Prostředí chráněného území vyhovuje ptákům, kteří tu nacházejí spousty možností ke hnízdění např.  v doupných stromech. Byli tu pozorovány např. tyto druhy (některé jsou na Červené seznamu obratlovců ČR): krahujec obecný (Accipiter nisus), kukačka obecná (Cuculus canorus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud velký (Dendrocopos major), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), budníček menší (Phylloscopus collybita), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), sojka obecná (Garrulus glandarius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), červenka obecná (Erithacus rubecula), drozd brávník (Turdus viscivorus) a sýkora koňadra (Parus major).

Ochránci přírody zavedli v rezervaci bezzásahový režim, takže například spadlé stromy se nechávají na místě, ty se stávají se živnou půdou pro rozkladné houby. Smrky, jakmile dorostou, budou vytěženy a nebudou nahrazovány jinými. Zvažuje se vysazování jedle, která by v těchto nadmořských výškách měla být zastoupena 25 % veškerých stromů.
    
Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=23422, 29. 3. 2015Umístění

GPS souřadnice

49°26'28.433"N 16°23'48.923"E (přibližný střed území)

49°26'33.388"N, 16°24'8.290"E (okraj chráněného území u hájovny Sýkoř)

49°26'14.756"N, 16°23'48.529"E (okraj chráněného území na východní lesní cestě)

Adresa

Synalov 679 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Synalov
Nadmořská výška
514 m.n.m. - 638 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rezervace má rozlohu 23,3 ha. Vyhlášena byla r. 1998.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Pod Sýkořskou myslivnou

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Doubravník a leží na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou. Lépe je ale jet vlakem do Tišnova a odtud pokračovat autobusovým spojením.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Synalova jezdí autobusová linka 340 na trase Lomnice - Synalov - Běleč - Doubravník. V pracovní dny se sem dostanete celkem snadno (do Lomnice jezdí autobusy z Tišnova), v nepracovní dny sem jedou z Lomnice tři spoje denně. Ty ale končí v Křeptově, nepokračují do Doubravníku, takže v sobotu a v neděli se  směrem z Doubravníku do Synalova autobusem nedostanete.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte do Synalova a odtud pokračujte až do osady Synalovské Kopaniny (na některých mapách jen Kopaniny), kde auto zanechte.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může jet do Synalova, další jízda do Kopanin není možná.

Přístup pěšky

Rezervaci si můžete prohlédnout ze dvou míst.

Od Sýkořské myslivny (kde je busta Járy Cimrmana), sem se dostanete takto:

Z Kopanin: jděte vzhůru nad osadu po polní cestě mezi remízky, až se k vám zleva připojí žlutá značka od Lomnice. Ta vás dovede k Sýkořské myslivně. Celkem  800 m.

Z Lomnice: jděte po žluté značce, jejíž směr je shodný s naučnou stezkou Járy Cimrmana. Celkem 5 km, téměř stále do kopce.

Anebo si západní okraj chráněného území prohlédnete, pokud půjdete po žluté značce z Křížovic do Ochozu u Tišnova.

Příjezd na kole, parkování kol

Krajina v okolí Sýkoře je velmi vhodná pro cyklistické výlety. Dostanete se sem buď po silnicích z Tišnova a z Lomnice (dálková cyklotrasa č. 1). Mezi Lomnicí a Újezdem u Tišnova na vrcholu stoupání odbočte na Synalov. Ze Synalova přes Kopaniny k Sýkořské myslivně je potřeba horské kolo.

Také můžete jet strmě stoupající lesní silnicí od Křeptova na severovýchod. Jakmile dojedete na druhou žlutou začku, dejte se po ní vpravo. Terénní kolo není nutné.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s fyzicky velmi silným doprovodem se může k Sýkořské myslivně vypravit od Křeptova po trase, kterou popisujeme pro cyklisty.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu